Mekke döneminde inmiştir. 59 âyettir. Sûre, adını onuncu âyette geçen “duhân” kelimesinden almıştır. Duhan, duman demektir.


إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ ﴿٣٥﴾


DUHÂN SURESİ 35. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

in ... (illâ) hiye (in) ... illâ mevtetu-nâ el ûlâ ve mâ nahnu bi munşerîne
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
in ... (illâ) sadece
hiye o
(in) ... illâ sadece
mevtetu-nâ bizim ölümümüz
el ûlâ evvelki, ilk
ve mâ nahnu ve biz değiliz
bi munşerîne neşrolunacak olanlar, tekrar diriltilecek olanlar

(Bizim ölümümüz) sadece ilk ölümümüzdür. Ve biz, neşrolunacak (tekrar diriltilecek) değiliz.

DUHÂN SURESİ 35. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

(34-35) Bunlar (müşrikler) diyorlar ki: “İlk ölümümüzden başka bir ölüm yoktur. Biz diriltilecek değiliz.”

Diyanet İşleri

İlk ölümümüzden başka ölüm yok bize ve biz, tekrar dirilmeyiz de.

Abdulbaki Gölpınarlı

İlk ölümümüzden sonra bir şey yoktur. Biz diriltilecek değiliz.

Adem Uğur

"O ilk ölümümüzden ilerisi yok; biz ölüm sonrasında diriltilecek değiliz!"

Ahmed Hulusi

'Hayat, ilk ölümümüzle sonuçlanan, yalnızca dünya hayatından ibarettir. Biz ölümden sonra, ölmeden önceki vasıflarımızla tekrar diriltilecek değiliz.'

Ahmet Tekin

'İlk ölümümüzden başka bir şey yoktur ve biz yeniden diriltilecek değiliz.

Ahmet Varol

"(Bütün her şey) Bizim yalnızca ilk ölümümüzdür; biz yeniden diriltilip kaldırılacak değiliz."

Ali Bulaç

“-İlk ölümümüzden başka bir şey yok; ve biz yeniden diriltilecek değiliz.

Ali Fikri Yavuz

(34-36) Dogrusu inkarcilar, «Olum bir defadir, tekrar diriltilmeyecegiz. Eger dogru sozlu iseniz bize babalarimizi getirsenize» derler.

Bekir Sadak

(34-35) Şüphesiz bunlar (inkarcı sapıklar) diyorlar ki: Ancak bizim ilk ölümümüz var, ötesi yoktur ve biz yeniden dirilip kaldırılacak da değiliz.

Celal Yıldırım

(34-36) Doğrusu inkarcılar, 'Ölum bir defadır, tekrar diriltilmeyeceğiz. Eğer doğru sözlü iseniz bize babalarımızı getirsenize' derler.

Diyanet İşleri (eski)

(34-36) Onlar (müşrikler) diyorlar ki: İlk ölümümüzden sonra bir şey yoktur. Biz diriltilecek değiliz. Doğru söylüyorsanız, atalarımızı getirin.

Diyanet Vakfi

'Sadece bir kez ölürüz; dirilecek değiliz.'

Edip Yüksel

ilk ölümümüzden ilerisi yok ve biz yeniden neşrolunacak değiliz

Elmalılı Hamdi Yazır

«ilk ölümümüzden başka birşey yoktur. Biz yeniden diriltilecek değiliz.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

«Bizim ilk ölümümüzden başka bir şey yoktur. Biz tekrar diriltilecek değiliz.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Bir kez öleceğiz ve herşey bitecek. Biz dirilecek değiliz.

Seyyid Kutub

"(Bütün her şey) bizim yalnızca ilk ölümümüzdür; biz yeniden diriltilip kaldırılacak değiliz."

Gültekin Onan

(34-35) Hakıykat, şunlar mutlakaa: «O (ölüm), derler, ilk ölümümüzden başka (bir şey) değildir. Biz yeniden diriltilib kaldırılacak değiliz».

Hasan Basri Çantay

(34-35) (Ey Resûlüm!) Şübhesiz bunlar (o sana inanmayanlar), gerçekten diyorlar ki: 'O (ölüm), ancak (dünyadaki) ilk ölümümüzdür. Biz (bundan sonra) diriltilecek kimseler de değiliz.'

Hayrat Neşriyat

O, ilk ölümümüzden başkası değildir. Ve biz, diriltilip kaldırılacaklar da değiliz.

İbni Kesir

"Bu (önümüzde bulunan,) bizim ilk (ve tek) ölümümüzdür ve hayata yeniden döndürülmeyeceğiz.

Muhammed Esed

«Bu başka değil, ancak ilk ölmemizden ibaret ve biz yeniden neşrolunacaklar değiliz».

Ömer Nasuhi Bilmen

"İlk ölümümüzden sonra bir şey yoktur. Biz yeniden diriltilecek değiliz. "

Ömer Öngüt

-Bir defa öldükten sonra başka bir şey yoktur. Biz, yeniden diriltilecek de değiliz.

Şaban Piriş

(34-36) (Mekke müşrikleri ise), derler ki: "Biz bir kere öldük mü iş biter, artık dirilmemiz mümkün değil. Ama siz dirilme iddianızda tutarlı iseniz, daha önce gelip geçmiş atalarımızı diriltin de görelim!"

Suat Yıldırım

"İlk ölümümüzden sonra bir şey yoktur. Biz diriltilecek değiliz."

Süleyman Ateş

«(Bütün her şey) Bizim yalnızca ilk ölümümüzdür; biz yeniden diriltilip kaldırılacak değiliz.»

Tefhim-ul Kuran

'İlk ölümümüzden sonra hiçbir şeyin olacağı yok; biz tekrar diriltilecek değiliz.

Ümit Şimşek

"İlk ölümümüzden başkası yok! Biz diriltilecek filan değiliz!"

Yaşar Nuri Öztürk

“İlk ölümümüzden başka ölüm yoktur ve biz tekrar dirilecek de değiliz.

Abdullah Parlıyan

(34-36) Bu yalanlayanlar, kesinlikle şöyle derler: “Ölüm, sadece bizim bir kere ölmemizdir. Biz tekrar diriltilmeyeceğiz. Eğer doğru söylüyorsanız haydi, babalarımızı diriltip getiriniz.”

Bayraktar Bayraklı

(34-36) (Mekkeli müşrikler diyorlar ki:) “İlk ölümümüzden başka ölüm yoktur. Biz diriltilecek de değiliz. Eğer doğru söyleyenler iseniz atalarımızı getirin (de görelim)!”

Cemal Külünkoğlu

“(Tek gerçek) Bizim yalnızca bu ilk ölümümüzdür; biz yeniden diriltilip kaldırılacak değiliz” (diyorlar).

Kadri Çelik

“Biz bir kere öldük mü artık her şey bitmiştir; öyle diriltilip yeni bir hayata falan dönecek değiliz.

Ali Ünal

“Bizim yalnızca ilk ölümümüzdür; biz yeniden diriltilipkaldırılacak değiliz.”

Harun Yıldırım

"(Ölüm) şu bizi bekleyen ilk (ve tek) ölümünüzdür ve biz asla bir daha hayata dönmeyeceğiz;

Mustafa İslamoğlu

“ilk ölümümüzden başka bir şey yoktur, biz yeniden diriltilecek değiliz.

Sadık Türkmen

“Bizim için yalnızca, ilk yok oluştan başka yok oluş (ölüm) yoktur ve biz bir daha tekrar diriltilmeyeceğiz. ”

İlyas Yorulmaz

(Bizim ölümümüz) sadece ilk ölümümüzdür. Ve biz, neşrolunacak (tekrar diriltilecek) değiliz.

İmam İskender Ali Mihr