Mekke döneminde inmiştir. 59 âyettir. Sûre, adını onuncu âyette geçen “duhân” kelimesinden almıştır. Duhan, duman demektir.


فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ﴿٤﴾


DUHÂN SURESİ 4. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

fihâ yufraku kullu emrin hakîmin
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
fihâ onda
yufraku ayırt edilir, belirtilir, belirlenir
kullu hepsi, bütün
emrin iş, emir
hakîmin hükmedilmiş olan, hikmetli

Hikmetli (hükmedilmiş) emirlerin (işlerin) hepsi, onda (o gecede) ayırt edilir (belirlenir).

DUHÂN SURESİ 4. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

(4-7) Katımızdan bir emirle her hikmetli iş o gecede ayırt edilir. Eğer kesin olarak inanıyorsanız, Rabbinden; göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbinden bir rahmet olarak biz peygamberler göndermekteyiz. O, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.

Diyanet İşleri

O gecede ayrılır, takdîr edilir her hükmolunan iş.

Abdulbaki Gölpınarlı

Her hikmetli işe o gecede hükmedilir.

Adem Uğur

Bütün işlerin hikmeti onda (o "yok"luk hâli içinde) fark edilir;

Ahmed Hulusi

O gece, hükümranlığımız altındaki bütün planların, hükümlerin, icraatların, ilâhî düzenin hikmete dayalı envanteri çıkarılır, ilgili meleklere iletilir.

Ahmet Tekin

Her hikmetli iş onda (o gecede) ayırt edilir.

Ahmet Varol

Ki onda (o gecede) her hikmetli iş ayrılır.

Ali Bulaç

Her hikmetli iş o mübarek gecede ayırd edilir, (rızık, ecel, iyi ve şerden ibaret bütün işler Kadir gecesinde yazılır).

Ali Fikri Yavuz

(4-7) Katimizdan bir buyrukla, her hikmetli ise o gecede hukmedilir. Dogrusu Biz oteden beri peygamberler gondermekteyiz. Eger kesin olarak inanirsaniz bilin ki, bu senin Rabbinden, goklerin, yerin ve ikisi arasinda bulunanlarin Rabbinden bir rahmettir. O, isitendir, bilendir.

Bekir Sadak

(4-5-6) O gecede her hikmetli iş, katımızdan bir emirle ayrılır, ayırd edilir. Rabbından bir rahmet olarak, hakikat biz, peygamberler göndermekteyiz. Şüphesiz ki O, işitendir, bilendir.

Celal Yıldırım

(4-7) Katımızdan bir buyrukla, her hikmetli işe o gecede hükmedilir. Doğrusu Biz öteden beri peygamberler göndermekteyiz. Eğer kesin olarak inanırsanız bilin ki, bu senin Rabbinden, göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbinden bir rahmettir. O, işitendir, bilendir.

Diyanet İşleri (eski)

(4-6) Katımızdan bir emirle her hikmetli işe o gecede hükmedilir. Çünkü biz, Rabbinin bir rahmeti olarak peygamberler göndermekteyiz. O işitendir, bilendir.

Diyanet Vakfi

Onda tüm bilgelik işleri belirlenir.

Edip Yüksel

Bir gece ki her hikmetli emir onda ayırd edilir

Elmalılı Hamdi Yazır

Bir gece ki, her hikmetli iş onda ayırt edilir.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

(4-6) O gecede her hikmetli iş tarafımızdan bir emirle ayrılır. Gerçekten biz Rabbin tarafından bir rahmet olarak peygamberler göndeririz. Şüphesiz ki O, herşeyi işitir ve bilir.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Her hikmetli iş o mübarek gecede ayırd edilir.

Seyyid Kutub

Ki onda (o gecede) her hikmetli buyruk ayrılır.

Gültekin Onan

(4-5-6) (O, bir gecedir ki) her hikmetli iş, nezdimizden bir emr ile, o zaman ayrılır. Hakıykat, biz Rabbinden bir (eser-i) rahmet olarak (peygamberler) gönderenleriz. Şüphe yok ki O, hakkıyle işidenin, (her şey'i) kemâliyle bilenin ta kendisidir.

Hasan Basri Çantay

(4-6) Katımızdan bir emirle, her hikmetli iş onda (o gecede) ayırd edilir. Çünki biz,Rabbinden bir rahmet olarak (peygamberler) göndericileriz. Doğrusu Semî' (herşeyi işiten), Alîm (hakkıyla bilen) ancak O’dur.

Hayrat Neşriyat

Ki onda her hikmetli iş ayrılır.

İbni Kesir

O (gece)de, bütün (iyi ve kötü) şeyler arasındaki farklılık, hikmetle ortaya konmuştur,

Muhammed Esed

O gecede her muhkem emir, ayırdedilir.

Ömer Nasuhi Bilmen

O gecede her hikmetli iş ayrılır.

Ömer Öngüt

O gece, her hikmetli iş ayrılır.

Şaban Piriş

(4-6) O, öyle bir gecedir ki her hikmetli iş, tarafımızdan bir emir ile, o zaman yazılıp belirlenir. Rabbinden bir rahmet olarak hep resuller göndermekteyiz. Muhakkak ki O, her şeyi hakkıyla işitir ve bilir.

Suat Yıldırım

Her hikmetli emir, o gecede ayırdedilir;

Süleyman Ateş

Ki onda (O gecede) her hikmetli iş ayrılır,

Tefhim-ul Kuran

(4-6) Herbir hikmetli iş o gecede tarafımızdan bir emirle ayırt edilir. Rabbinden bir rahmet olarak Biz peygamberler göndeririz. O herşeyi işiten, herşeyi bilendir.

Ümit Şimşek

Hikmetlerle dolu her iş ve oluş o gecede ayırt edilir,

Yaşar Nuri Öztürk

O gecede yerli yerince, her iş ayırt edilir,

Abdullah Parlıyan

(4-5) O gecede katımızdan verdiğimiz bir emirle bütün hikmetli işler belirlenir. Şüphesiz biz peygamberler göndeririz.

Bayraktar Bayraklı

(4-6) Katımızdan bir emir ile her hikmetli iş o mübarek gecede ayırt edilir. Rabbinden bir rahmet olarak (öteden beri) hep resuller göndermekteyiz. Şüphesiz O, (her şeyi) hakkıyla işitendir (he şeyi) hakkıyla bilendir.

Cemal Külünkoğlu

Her hikmetli iş o mübarek gecede ayırt edilir.

Kadri Çelik

O gecede, belli hikmetlere binaen (Allah tarafından) olmasına hükmedilmiş her bir iş belirlenir,

Ali Ünal

Ki onda her hikmetli iş ayrılır.

Harun Yıldırım

O gece, (iyi ve kötü) her iş ayrıştırılarak hikmetli bir hükme bağlanır,

Mustafa İslamoğlu

Bu hikmetli iş o gece yerine getirildi.

Sadık Türkmen

Bu kitabın içinde, her şeyin hükmü (emirler, yasaklar, doğrular ve yanlışlar) ayırt edilmiştir.

İlyas Yorulmaz

Hikmetli (hükmedilmiş) emirlerin (işlerin) hepsi, onda (o gecede) ayırt edilir (belirlenir).

İmam İskender Ali Mihr