Mekke döneminde inmiştir. 59 âyettir. Sûre, adını onuncu âyette geçen “duhân” kelimesinden almıştır. Duhan, duman demektir.


يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَن مَّوْلًى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٤١﴾


DUHÂN SURESİ 41. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

yevme lâ yugnî mevlen an mevlen şey'en ve lâ hum yunsarûne
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
yevme o gün
lâ yugnî fayda vermez
mevlen dost
an mevlen dosttan
şey'en bir şey
ve lâ ve olmaz
hum onlar
yunsarûne yardım olunurlar

O gün, dosttan dosta (hiç)bir şey fayda vermez. Ve onlara yardım olunmaz.

DUHÂN SURESİ 41. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

O gün dostun dosta hiçbir faydası olmaz. Kendilerine yardım da edilmez.

Diyanet İşleri

O gün dostun dosta faydası olmaz ve onlar, bir yardım da görmezler.

Abdulbaki Gölpınarlı

O gün, dostun dosta hiçbir faydası olmaz, kendilerine yardım da edilmez.

Adem Uğur

Dostun dostundan bir şey uzaklaştıramadığı süreçtir o! Onlara yardım da olunmaz. . .

Ahmed Hulusi

O gün, liderlerin, zenginlerin, liderler, zenginler, bağlıları ve tebaaları adına; kölelerin, köleler ve efendileri, efendilerin köleleri adına; köle azad edenlerin hürriyetlerine kavuşturdukları kimseler, hürriyetlerine kavuşturulanların azad edenler adına; izzet ikramda bulunan kimselerin, ikramda bulundukları, ikramda bulunanların ikram edenler adına; arkadaşın arkadaşı, sevenlerin birbirleri adına;dostların dostları, komşunun komşusu, ortağın ortağı, misafirin misafir adına; oğulların birbirleri adına, amcanın, amca oğullarının, amca ve amca oğulları adına; yeğenlerin, hısımların, yeğenler ve hısımlar adına akrabaların birbirleri adına; velinin velâyeti altındakiler adına, Allah’tan gelecek hiçbir şeyi bertaraf edemeyecekleri , onlara hiçbir şekilde yardımın da yapılamayacağı bir gündür.

Ahmet Tekin

O gün dost dosttan bir şey savamaz ve onlara yardım da edilmez.

Ahmet Varol

O gün, bir dost dosttan herhangi bir şeyle yarar sağlayamaz. Ve onlara yardım edilmez.

Ali Bulaç

O gün dost, dostdan hiç bir şeyi (azabı) engelliyemez ve kendilerine yardım da olunmaz.

Ali Fikri Yavuz

O gun, dostun dosta hicbir faydasi olmaz, yardim da gormezler.

Bekir Sadak

O gün, dost dosttan herhangi bir şeyi savıp yararlı olamaz ve yardım da göremezler.

Celal Yıldırım

O gün, dostun dosta hiçbir faydası olmaz, yardım da görmezler.

Diyanet İşleri (eski)

O gün, dostun dosta hiçbir faydası olmaz, kendilerine yardım da edilmez.

Diyanet Vakfi

O gün dost, dostunu hiç bir şeyden koruyamaz ve yardım da görmezler.

Edip Yüksel

O gün ki yar yardan bir şey def'edemez ve bir taraftan yardım da olunmazlar

Elmalılı Hamdi Yazır

O gün yarın yara, dostun dosta hiçbir faydası olmaz ve bir taraftan yardım da görmezler.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

O gün dostun dosta hiçbir faydası olmaz. Onlara yardım da edilmez.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

O gün, dostun dosta hiçbir faydası olmaz, yardım da görmezler.

Seyyid Kutub

O gün, bir dost dosttan herhangi bir şeyle yarar sağlayamaz. Ve onlara yardım edilmez.

Gültekin Onan

O gün yâr bile yârine, hiçbir şeyle, fâide vermez. Onlara (başka suretle) yardım da edilmez.

Hasan Basri Çantay

O gün, bir dostun bir dosta hiçbir faydası olmaz ve onlar yardım olunmazlar.

Hayrat Neşriyat

O gün; dostun dosta hiç bir yardımı olmaz, yardım da görmezler.

İbni Kesir

ki o Gün hiç kimsenin arkadaşına bir hayrı dokunmayacak ve hiç kimse bir yardım görmeyecektir,

Muhammed Esed

O gün bir dost, bir dosttan hiçbir şeyi bertaraf edemez ve onlar yardım da olunmazlar.

Ömer Nasuhi Bilmen

O gün dostun dosta hiçbir faydası olmaz. Kendilerine yardım da edilmez.

Ömer Öngüt

O gün, dostun dosta hiçbir şekilde faydası olmaz. Onlara yardım da olunmaz.

Şaban Piriş

(41-42) O gün dost dosta fayda veremez. Allah’ın merhametine mazhar olanlar dışında, kimseye yardım da edilmez. O, gerçekten azîzdir, rahîmdir (üstün kudret sahibidir, merhamet ve ihsanı boldur).

Suat Yıldırım

O gün dost, dostundan bir şey savamaz. Ve onlara yardım da edilmez.

Süleyman Ateş

O gün, bir dost, dosttan herhangi bir şeyle yarar sağlayamaz. Ve onlara yardım da edilmez.

Tefhim-ul Kuran

O gün dostun dosta bir faydası olmaz; kimseden de yardım görmezler.

Ümit Şimşek

Bir gündür ki o, dostun dosta yararı olmaz. Onlara yardım da edilmez.

Yaşar Nuri Öztürk

ki, o gün dostun dosta faydası olmaz ve onlara hiçbir şekilde yardım da edilmez.

Abdullah Parlıyan

O gün, hiçbir dostun dostuna bir faydası olmayacak ve yardım da görmeyeceklerdir.

Bayraktar Bayraklı

O gün dostun dosta hiçbir faydası olmaz. Kendilerine yardım da edilmez.

Cemal Külünkoğlu

O gün bir dost bir dostu hiçbir şeyden müstağni kılamaz ve onlar yardım da olunmazlar.

Kadri Çelik

O gün, dostun dosta hiçbir şekilde faydası olmayacak ve kimse yardım görmeyecektir,

Ali Ünal

O gün bir dost dosttan yana herhangi bir şeyle yarar sağlayamaz. Ve onlara yardım edilmez.

Harun Yıldırım

O gün ne bir dostun diğer bir dosta yararı dokunacak, ne de kendilerine yardım ulaşacak;

Mustafa İslamoğlu

O gün dostun dosta hiçbir şekilde yararı olmaz. Ve onlara yardım da edilmez.

Sadık Türkmen

Yakın arkadaşın, yakın arkadaşa hiçbir yarar sağlayamayacağı günde, onlara kesinlikle yardım edilmeyecek.

İlyas Yorulmaz

O gün, dosttan dosta (hiç)bir şey fayda vermez. Ve onlara yardım olunmaz.

İmam İskender Ali Mihr