Mekke döneminde inmiştir. 59 âyettir. Sûre, adını onuncu âyette geçen “duhân” kelimesinden almıştır. Duhan, duman demektir.


أَمْرًا مِّنْ عِندِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿٥﴾


DUHÂN SURESİ 5. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

emren min indi-nâ innâ kunnâ mursilîne
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
emren emir
min indi-nâ katımızdan
innâ muhakkak ki biz
kunnâ biz ... olduk
mursilîne gönderenler

Katımızdan bir emir olarak. Muhakkak ki Biz, (Kur’ân’ı ve resûlleri) gönderenleriz.

DUHÂN SURESİ 5. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

(4-7) Katımızdan bir emirle her hikmetli iş o gecede ayırt edilir. Eğer kesin olarak inanıyorsanız, Rabbinden; göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbinden bir rahmet olarak biz peygamberler göndermekteyiz. O, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.

Diyanet İşleri

Bir iş ki katımızdan hükmolunur, şüphe yok ki biz göndermişizdir.

Abdulbaki Gölpınarlı

(Yani) katımızdan (verilen her) emir. Çünkü biz, peygamberler göndermekteyiz.

Adem Uğur

İndîmizden hüküm ile! (Rasûlleri) irsâl edenler biziz!

Ahmed Hulusi

Planlar, kararlar, icraatlar nezdimizden verilen emirlerle ayrılır, ilgili melekler görevlendirilir ve ilâhî düzen sağlanır. Biz peygamberlere, meleklerle vahiyler, kitaplar göndermeye devam ettik.

Ahmet Tekin

Katımızdan bir emir olarak. Doğrusu biz elçiler gönderenleriz.

Ahmet Varol

Katımızdan bir emir ile; doğrusu biz, (insanlara elçi) gönderenleriz.

Ali Bulaç

Bu, (hikmetimizin gereği olan) tarafımızdan bir iştir. Çünkü biz peygambere göndereniz.

Ali Fikri Yavuz

(4-7) Katimizdan bir buyrukla, her hikmetli ise o gecede hukmedilir. Dogrusu Biz oteden beri peygamberler gondermekteyiz. Eger kesin olarak inanirsaniz bilin ki, bu senin Rabbinden, goklerin, yerin ve ikisi arasinda bulunanlarin Rabbinden bir rahmettir. O, isitendir, bilendir.

Bekir Sadak

(4-5-6) O gecede her hikmetli iş, katımızdan bir emirle ayrılır, ayırd edilir. Rabbından bir rahmet olarak, hakikat biz, peygamberler göndermekteyiz. Şüphesiz ki O, işitendir, bilendir.

Celal Yıldırım

(4-7) Katımızdan bir buyrukla, her hikmetli işe o gecede hükmedilir. Doğrusu Biz öteden beri peygamberler göndermekteyiz. Eğer kesin olarak inanırsanız bilin ki, bu senin Rabbinden, göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbinden bir rahmettir. O, işitendir, bilendir.

Diyanet İşleri (eski)

(4-6) Katımızdan bir emirle her hikmetli işe o gecede hükmedilir. Çünkü biz, Rabbinin bir rahmeti olarak peygamberler göndermekteyiz. O işitendir, bilendir.

Diyanet Vakfi

Katımızdan bir buyruktur; biz elçiler göndeririz.

Edip Yüksel

Tarafımızdan emir, çünkü biz Resul gönderiyorduk

Elmalılı Hamdi Yazır

Tarafımızdan (gelen) emir; çünkü Biz peygamber gönderiyorduk,

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

(4-6) O gecede her hikmetli iş tarafımızdan bir emirle ayrılır. Gerçekten biz Rabbin tarafından bir rahmet olarak peygamberler göndeririz. Şüphesiz ki O, herşeyi işitir ve bilir.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Bu katımızdan verilen her emirdir. Çünkü Biz elçi göndericiyiz.

Seyyid Kutub

Katımızdan bir buyruk ile; doğrusu biz, (insanlara elçi) gönderenleriz.

Gültekin Onan

(4-5-6) (O, bir gecedir ki) her hikmetli iş, nezdimizden bir emr ile, o zaman ayrılır. Hakıykat, biz Rabbinden bir (eser-i) rahmet olarak (peygamberler) gönderenleriz. Şüphe yok ki O, hakkıyle işidenin, (her şey'i) kemâliyle bilenin ta kendisidir.

Hasan Basri Çantay

(4-6) Katımızdan bir emirle, her hikmetli iş onda (o gecede) ayırd edilir. Çünki biz,Rabbinden bir rahmet olarak (peygamberler) göndericileriz. Doğrusu Semî' (herşeyi işiten), Alîm (hakkıyla bilen) ancak O’dur.

Hayrat Neşriyat

Katımızdan bir emirle. Muhakkak ki Biz, peygamber gönderenleriz.

İbni Kesir

katımızdan bir emir gereği, çünkü biz (doğru yola ileten mesajlarımızı) her zaman göndermekteyiz,

Muhammed Esed

Bizim tarafımızdan bir emir olarak, şüphe yok ki Biz resûl gönderir olduk.

Ömer Nasuhi Bilmen

Katımızdan bir emir olmak üzere. Muhakkak ki biz peygamberler göndeririz.

Ömer Öngüt

Tarafımızdan bir emir ile biz elçi göndeririz.

Şaban Piriş

(4-6) O, öyle bir gecedir ki her hikmetli iş, tarafımızdan bir emir ile, o zaman yazılıp belirlenir. Rabbinden bir rahmet olarak hep resuller göndermekteyiz. Muhakkak ki O, her şeyi hakkıyla işitir ve bilir.

Suat Yıldırım

Katımızdan (verilen her) emir. Çünkü biz elçi göndericiyiz.

Süleyman Ateş

Katımızdan bir emir ile; doğrusu biz, (insanlara elçi) gönderenleriz,

Tefhim-ul Kuran

(4-6) Herbir hikmetli iş o gecede tarafımızdan bir emirle ayırt edilir. Rabbinden bir rahmet olarak Biz peygamberler göndeririz. O herşeyi işiten, herşeyi bilendir.

Ümit Şimşek

Katımızdan bir emir olarak. Hiç kuşkusuz biz, resuller göndeririz,

Yaşar Nuri Öztürk

katımızdan bir emir gereği olarak. Çünkü biz doğru yola ileten mesajlarımızı her zaman göndermekteyiz,

Abdullah Parlıyan

(4-5) O gecede katımızdan verdiğimiz bir emirle bütün hikmetli işler belirlenir. Şüphesiz biz peygamberler göndeririz.

Bayraktar Bayraklı

(4-6) Katımızdan bir emir ile her hikmetli iş o mübarek gecede ayırt edilir. Rabbinden bir rahmet olarak (öteden beri) hep resuller göndermekteyiz. Şüphesiz O, (her şeyi) hakkıyla işitendir (he şeyi) hakkıyla bilendir.

Cemal Külünkoğlu

(Kur'an) Katımızdan bir emirdir; doğrusu biz, (insanlara elçi) gönderenleriz.

Kadri Çelik

Katımızdan buyrulacak bir emir olarak; Biz, (kâinatın ve bütün varlıkların hayatlarının devamı ve şuurlu varlıkların hidayeti için meleklerden ve insanlardan) sürekli elçiler göndermekteyiz,

Ali Ünal

Katımızdan bir emir ile; doğrusu biz gönderenleriz.

Harun Yıldırım

tarafımızdan verilmiş bir emirle: elbet Biz, evet peygamberleri gönderen de Bizdik,

Mustafa İslamoğlu

Katımızdan bir emir olarak! Şüphesiz Biz elçiler göndericiyiz;

Sadık Türkmen

Katımızdan bir kararla, o hükümleri göndericiler biziz.

İlyas Yorulmaz

Katımızdan bir emir olarak. Muhakkak ki Biz, (Kur’ân’ı ve resûlleri) gönderenleriz.

İmam İskender Ali Mihr