Mekke döneminde inmiştir. 59 âyettir. Sûre, adını onuncu âyette geçen “duhân” kelimesinden almıştır. Duhan, duman demektir.


رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٦﴾


DUHÂN SURESİ 6. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

rahmeten min rabbi-ke inne-hu huve es semîu el alîmu
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
rahmeten bir rahmet olarak
min rabbi-ke senin Rabbinden
inne-hu muhakkak ki o
huve o
es semîu en iyi işiten
el alîmu en iyi bilen

Rabbinden bir rahmet olarak. Muhakkak ki O; O, en iyi işiten, en iyi bilendir.

DUHÂN SURESİ 6. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

(4-7) Katımızdan bir emirle her hikmetli iş o gecede ayırt edilir. Eğer kesin olarak inanıyorsanız, Rabbinden; göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbinden bir rahmet olarak biz peygamberler göndermekteyiz. O, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.

Diyanet İşleri

Rahmet olarak Rabbinden; şüphe yok ki o, duyar, bilir.

Abdulbaki Gölpınarlı

Senin Rabb'inin acıması gereği olarak (gönderdiğimiz elçilere o gece emirlerimizi bir bir açıklar, vahiylerimizi bildiririz). Doğrusu o işitendir, bilendir.

Adem Uğur

(İrsâl olanın) Rabbinden Rahmet olarak! Muhakkak ki O, "HÛ"; Semi'dir, Aliym'dir.

Ahmed Hulusi

Rabbinden rahmet olarak vahiyler, kitaplar gönderdik, peygamberler görevlendirdik. Doğrusu, her şeyi işiten, her şeyi bilen, hakkı, doğruları insanlara duyuran ve bildiren O’dur.

Ahmet Tekin

Rabbinden bir rahmet olarak. Şüphesiz (her şeyi hakkıyla) duyan ve bilen O'dur.

Ahmet Varol

Rabbinden bir rahmet olarak. Şüphesiz O, işitendir, bilendir.

Ali Bulaç

Peygamberi kitabla gönderişimiz de, senin Rabbinden bir rahmettir, nimettir. Gerçekten O, Semî’dir= bütün söylenenleri işitir, Alîm’dir= her hali bilir.

Ali Fikri Yavuz

(4-7) Katimizdan bir buyrukla, her hikmetli ise o gecede hukmedilir. Dogrusu Biz oteden beri peygamberler gondermekteyiz. Eger kesin olarak inanirsaniz bilin ki, bu senin Rabbinden, goklerin, yerin ve ikisi arasinda bulunanlarin Rabbinden bir rahmettir. O, isitendir, bilendir.

Bekir Sadak

(4-5-6) O gecede her hikmetli iş, katımızdan bir emirle ayrılır, ayırd edilir. Rabbından bir rahmet olarak, hakikat biz, peygamberler göndermekteyiz. Şüphesiz ki O, işitendir, bilendir.

Celal Yıldırım

(4-7) Katımızdan bir buyrukla, her hikmetli işe o gecede hükmedilir. Doğrusu Biz öteden beri peygamberler göndermekteyiz. Eğer kesin olarak inanırsanız bilin ki, bu senin Rabbinden, göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbinden bir rahmettir. O, işitendir, bilendir.

Diyanet İşleri (eski)

(4-6) Katımızdan bir emirle her hikmetli işe o gecede hükmedilir. Çünkü biz, Rabbinin bir rahmeti olarak peygamberler göndermekteyiz. O işitendir, bilendir.

Diyanet Vakfi

Rabbinden bir rahmet olarak. O İşitendir, Bilendir.

Edip Yüksel

Rabbından bir rahmet olarak, hakikat o, öyle semî' öyle alîmdir

Elmalılı Hamdi Yazır

Rabbinden bir rahmet olarak; gerçekten O öyle işiten, öyle bilendir.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

(4-6) O gecede her hikmetli iş tarafımızdan bir emirle ayrılır. Gerçekten biz Rabbin tarafından bir rahmet olarak peygamberler göndeririz. Şüphesiz ki O, herşeyi işitir ve bilir.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Bu Rabbinden bir rahmettir. Allah, işitendir, bilendir.

Seyyid Kutub

Rabbinden bir rahmet olarak. Şüphesiz O, işitendir, bilendir.

Gültekin Onan

(4-5-6) (O, bir gecedir ki) her hikmetli iş, nezdimizden bir emr ile, o zaman ayrılır. Hakıykat, biz Rabbinden bir (eser-i) rahmet olarak (peygamberler) gönderenleriz. Şüphe yok ki O, hakkıyle işidenin, (her şey'i) kemâliyle bilenin ta kendisidir.

Hasan Basri Çantay

(4-6) Katımızdan bir emirle, her hikmetli iş onda (o gecede) ayırd edilir. Çünki biz,Rabbinden bir rahmet olarak (peygamberler) göndericileriz. Doğrusu Semî' (herşeyi işiten), Alîm (hakkıyla bilen) ancak O’dur.

Hayrat Neşriyat

Rabbından bir rahmet olarak. Gerçekten O; Semi, Alim olanın kendisidir.

İbni Kesir

Rabbinin (insana) rahmetini yerine getirmek için. Şüphesiz yalnız O, her şeyi işiten, her şeyi bilendir:

Muhammed Esed

Rabbinden bir rahmet olarak. Muhakkak ki, O'dur bihakkın işiten, bihakkın bilen O'dur.

Ömer Nasuhi Bilmen

Bu, Rabbinden bir rahmettir. Gerçekten O, işiten ve bilendir.

Ömer Öngüt

Rabbinden bir rahmet olarak. Şüphesiz O, işiten bilen O’dur.

Şaban Piriş

(4-6) O, öyle bir gecedir ki her hikmetli iş, tarafımızdan bir emir ile, o zaman yazılıp belirlenir. Rabbinden bir rahmet olarak hep resuller göndermekteyiz. Muhakkak ki O, her şeyi hakkıyla işitir ve bilir.

Suat Yıldırım

Senin Rabbinin acıması gereği olarak (gönderdiğimiz elçilere o gece emirlerimizi açıklar, vahiylerimizi bildiririz). Doğrusu O, işitendir, bilendir.

Süleyman Ateş

Rabbinden bir rahmet olarak. Şüphesiz O, işitendir, bilendir.

Tefhim-ul Kuran

(4-6) Herbir hikmetli iş o gecede tarafımızdan bir emirle ayırt edilir. Rabbinden bir rahmet olarak Biz peygamberler göndeririz. O herşeyi işiten, herşeyi bilendir.

Ümit Şimşek

Senin Rabbinden bir rahmet olarak. Hiç kuşkusuz O, gereğince duyan, gereğince bilendir.

Yaşar Nuri Öztürk

Rabbinden bir rahmet olarak. Şüphesiz herşeyi işiten ve bilen O'dur.

Abdullah Parlıyan

Peygamber göndermemiz, Rabbinden olan bir rahmet gereğidir. Şüphesiz Allah her şeyi işitendir; her şeyi bilendir.

Bayraktar Bayraklı

(4-6) Katımızdan bir emir ile her hikmetli iş o mübarek gecede ayırt edilir. Rabbinden bir rahmet olarak (öteden beri) hep resuller göndermekteyiz. Şüphesiz O, (her şeyi) hakkıyla işitendir (he şeyi) hakkıyla bilendir.

Cemal Külünkoğlu

(Kur'an) Rabbinden bir rahmettir. Şüphesiz O işitendir, bilendir.

Kadri Çelik

Rabbinden bir rahmet olarak –hiç şüphesiz O, Semî‘ (her şeyi hakkıyla işiten)dir, Alîm (her şeyi hakkıyla bilen)dir–

Ali Ünal

Rabbinden bir rahmet olarak. Şüphesiz Semi’, Alîm olan O’dur, O!

Harun Yıldırım

Rabbinin rahmeti sayesinde. Şüphesiz yalnızca O'dur her şeyi işiten, her şeyi bilen O'dur.

Mustafa İslamoğlu

Rabbinden bir rahmet/merhamet olarak! Şüphesiz O işitendir, bilendir.

Sadık Türkmen

Bunlar Rabbinden bir rahmettir. Muhakkak ki O, her şeyi işiten ve her şeyi bilendir.

İlyas Yorulmaz

Rabbinden bir rahmet olarak. Muhakkak ki O; O, en iyi işiten, en iyi bilendir.

İmam İskender Ali Mihr