Mekke döneminde inmiştir. Kuvvetli görüşe göre, 91, 92, 93, 151, 152 ve 153. âyetler Medine’de inmiştir. 165 âyettir. Adını, 136, 138 ve 139. âyetlerde yer alan “el-En’âm” kelimesinden almıştır. En’âm, koyun, keçi, deve ve sığır cinsi ehli hayvanları ifade eden bir kelimedir.


إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لآتٍ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴿١٣٤﴾


EN'ÂM SURESİ 134. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

inne tûadûne le âtin ve mâ entum bi mu'cizîne
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
inne muhakkak
şey
tûadûne siz vaadolundunuz, size vaadedilen
le âtin mutlaka gelecek
ve mâ entum ve siz değilsiniz
bi mu'cizîne aciz bırakan (bırakacak) kimseler

Muhakkak ki; size vaadedilen (vaadolunduğunuz) şey mutlaka gelecektir. Ve siz, aciz bırakacak değilsiniz (önleyemezsiniz).

EN'ÂM SURESİ 134. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Şüphesiz size va’dedilen şeyler mutlaka gelecektir. Siz bunun önüne geçemezsiniz.

Diyanet İşleri

Muhakkak size vaadedilen şeyler gelecek ve siz, olacak şeylerin önüne geçemezsiniz.

Abdulbaki Gölpınarlı

Size vadedilen mutlaka gelecektir; siz bunu önleyemezsiniz.

Adem Uğur

Muhakkak ki (size) vadolunanlar kesinlikle gelecektir. . . Siz (vaadini yerine getirmesi konusunda onu) acze düşüremezsiniz!

Ahmed Hulusi

Size va’dedilen şey, nihaî yargı mutlaka gerçekleşecektir. Siz Allah’ın koyduğu kanunların dışına çıkarak bunun önüne geçemezsiniz, yakanızı kurtaramazsınız.

Ahmet Tekin

Size vaad edilenler mutlaka gelecektir ve siz onun önüne geçemezsiniz.

Ahmet Varol

Hiç şüphesiz, size vadedilen mutlaka gelecektir. Ve siz aciz bırakacak değilsiniz.

Ali Bulaç

Size edilen vaad (kıyametin kopması gibi şeyler) muhakkak başınıza gelecektir, siz onun önüne geçemezsiniz.

Ali Fikri Yavuz

Size vadedilen, mutlaka yerine gelecektir; siz O'nu aciz kilamazsiniz.

Bekir Sadak

Size va'dolunan elbette gelecektir ve siz (gelecek olan kazayı engelleyip Allah'ı) âciz kılacak değilsin izdir.

Celal Yıldırım

Size vadedilen, mutlaka yerine gelecektir; siz O'nu aciz kılamazsınız.

Diyanet İşleri (eski)

Size vadedilen mutlaka gelecektir; siz bunu önleyemezsiniz.

Diyanet Vakfi

Size söz verilenler elbette yerine gelecektir ve onun önüne geçemezsiniz.

Edip Yüksel

Size edilen va'd-ü vaîd muhakkak başınıza gelecektir, siz onun önüne geçemezsiniz

Elmalılı Hamdi Yazır

Size yapılan tehdit, kesinlikle başınıza gelecektir; siz onun önüne geçemezsiniz.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Size vaad edilenler muhakkak gelecektir, siz, onun önüne geçemezsiniz.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Size va'dedilen akıbet kesinlikle yerine gelecektir. Siz onun önüne geçemezsiniz.

Seyyid Kutub

Hiç şüphesiz, size vadedilen mutlaka gelecektir. Ve siz aciz bırakacak değilsiniz.

Gültekin Onan

Hakıykat, size (başınıza geleceği) va'd olunan şeyler elbette gelib çatacakdır. Siz, önüne geçebilecekler değilsiniz.

Hasan Basri Çantay

Şübhesiz ki ne va'd olunuyorsanız mutlaka gelecektir ve siz (ona) mâni' olacak kimseler değilsiniz!

Hayrat Neşriyat

Muhakkak size vaad olunan; yerine gelecektir. Siz, O'nu aciz kılacaklar değilsiniz.

İbni Kesir

Şüphe yok ki size vaat edilen o (hesaplaşma) mutlaka gelecektir ve siz ondan kaçamayacaksınız!

Muhammed Esed

Şüphe yok ki, vaad olunduğunuz şey elbette gelecektir. Ve siz onu bertaraf edebilecek değilsinizdir.

Ömer Nasuhi Bilmen

Size vaad edilen mutlaka gelecektir. Siz onun önüne geçemezsiniz.

Ömer Öngüt

Size yapılan vaat mutlaka gerçekleşecek ve siz onu engelleyemeyeceksiniz.

Şaban Piriş

Size vâd edilen şeyler mutlaka gelecektir, siz bunun önüne geçemezsiniz.

Suat Yıldırım

Size söylenen uyarı, muhakkak gelecektir, siz onu engelleyemezsiniz.

Süleyman Ateş

Hiç şüphesiz, size vadedilen mutlaka gelecektir. Ve siz aciz bırakacak değilsiniz.

Tefhim-ul Kuran

Size vaad edilen mutlaka gelecektir; onun önüne geçemezsiniz.

Ümit Şimşek

Size vaat edilen şeyler kesinlikle meydana gelecektir. Siz engel olamazsınız.

Yaşar Nuri Öztürk

Şüphe yok ki, size vaad olunan o hesaplaşma vakti mutlaka gelecektir. Ve siz ondan kaçamayacaksınız.

Abdullah Parlıyan

Size vaad edilen mutlaka gelecektir. Siz bunu önleyemezsiniz.

Bayraktar Bayraklı

Şüphe yok ki size vaat edilen o (hesaplaşma günü) mutlaka gelecektir. Siz, onu engelleyemezsiniz.

Cemal Külünkoğlu

Size vaat edilen, mutlaka (yerine) gelecektir. Siz O'nu aciz kılıcılar değilsiniz.

Kadri Çelik

Size (gelecek ve Âhiret adına) ne va’ dedilmişse, ne ile korkutulmuşsanız hepsi mutlaka yerine gelecektir; bunun önüne asla geçebilecek değilsiniz.

Ali Ünal

Muhakkak size vaad edilen kesinlikle gelecektir. Siz aciz bırakacak değilsiniz!

Harun Yıldırım

Kaçış yok: tehdit edildiğiniz şey mutlaka gerçekleşecektir: ve siz ona asla engel olamayacaksınız.

Mustafa İslamoğlu

Size söz verilen muhakkak gelecektir. Siz kesinlikle (Allah’ı) güçsüz bırakamazsınız!

Sadık Türkmen

Elbetteki size vaat edilen şey (hesap günü) gelecektir. Siz ona asla mani olamazsınız.

İlyas Yorulmaz

Muhakkak ki; size vaadedilen (vaadolunduğunuz) şey mutlaka gelecektir. Ve siz, aciz bırakacak değilsiniz (önleyemezsiniz).

İmam İskender Ali Mihr