Mekke döneminde inmiştir. Kuvvetli görüşe göre, 91, 92, 93, 151, 152 ve 153. âyetler Medine’de inmiştir. 165 âyettir. Adını, 136, 138 ve 139. âyetlerde yer alan “el-En’âm” kelimesinden almıştır. En’âm, koyun, keçi, deve ve sığır cinsi ehli hayvanları ifade eden bir kelimedir.


وَقَالُواْ هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لاَّ يَطْعَمُهَا إِلاَّ مَن نّشَاء بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لاَّ يَذْكُرُونَ اسْمَ اللّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاء عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِم بِمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿١٣٨﴾


Ayet Transkripsiyonu ve Sade Meali

ve kâlû hâzihi en'âmun ve harsun hicrun lâ yat'amu-hâ illâ men neşâu bi za'mi-him ve en'âmun hurrimet zuhûru-hâ ve en'âmun lâ yezkurûne isme allâhi aleyhâ iftirâen aleyhi se yeczî-him bi-mâ kânû yefterûne
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
ve kâlû ve dediler
hâzihi bu
en'âmun (büyük baş) hayvanlar
ve harsun ve ekinler
hicrun dokunulmaz, yasak, haram
lâ yat'amu-hâ onu (onları) yemeyin
illâ dışında, ...'den başka, hariç
men neşâu bizim dilediğimiz kişi
bi za'mi-him kendi zanları ile
ve en'âmun ve (büyük baş) hayvanlar
hurrimet haram kılındı
zuhûru-hâ onun (onların) sırtları
ve en'âmun ve hayvanlar
lâ yezkurûne isme allâhi Allah'ın ismini anmıyorlar
aleyhâ onun üzerine
iftirâen aleyhi ona iftira ederek
se yeczî-him yakında onları cezalandıracak
bi-mâ ...'den dolayı, sebebiyle
kânû yefterûne iftira etmiş oldular

Onlar, kendi zanları ile: “Bizim dilediğimiz kimseler hariç bu hayvanlar ve ekinler haramdır, onları yemeyin!” dediler. (Bir kısım) hayvanların sırtı(na binmek) haram kılındı. Ve bir kısım hayvanların da (onlara iftira ederek), üzerlerine Allah’ın ismini anmıyorlar (onları besmele ile kesmiyorlar). (Allah) iftira etmiş olduklarından dolayı onları yakında cezalandıracak.

EN'ÂM SURESİ 138. Ayeti Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Ve zûmlarınca dediler ki: «Bu hayvanlar ve ekin haramdır. Onları dilediğimiz kimselerden başkası yiyemez.» Ve bir kısım hayvanların da sırtları haram kılınmıştır. Ve bir kısım hayvanlar da vardır ki, onların üzerine (boğazlanırken) Allah Teâlâ'nın ismini zikretmezler. Bunları hep Allah Teâlâ'ya iftira ederek yaparlar. Elbette (Allah Teâlâ) bunları iftira ettikleri şey yüzünden yakında cezalandıracaktır.

Ömer Nasuhi Bilmen