Mekke döneminde inmiştir. Kuvvetli görüşe göre, 91, 92, 93, 151, 152 ve 153. âyetler Medine’de inmiştir. 165 âyettir. Adını, 136, 138 ve 139. âyetlerde yer alan “el-En’âm” kelimesinden almıştır. En’âm, koyun, keçi, deve ve sığır cinsi ehli hayvanları ifade eden bir kelimedir.


وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُواْ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لاَ نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللّهِ أَوْفُواْ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾


Ayet Transkripsiyonu ve Sade Meali

ve lâ takrabû mâle el yetîmi illâ bi elletî hiye ahsenu hattâ yebluga eşudde-hu ve evfû el keyle ve el mîzâne bi el kıstı lâ nukellifu nefsen illâ vus'a-hâ ve izâ kultum fa'dilû (fe ı'dilû) ve lev kâne zâ kurbâ ve bi ahdi allâhi evfû zâlikum vassâ-kum bi-hi lealle-kum tezekkerûne
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
ve lâ takrabû ve yaklaşmayın
mâle mal
el yetîmi yetim
illâ dışında, ...'den başka
bi elletî ki ona
hiye o
ahsenu en güzel
hattâ oluncaya kadar
yebluga erişir, yetişir, gelir
eşudde-hu onun en kuvvetli çağı, erginlik çağı
ve evfû ve vefa edin, ifa edin, yerine getirin
el keyle ölçü, ölçek
ve el mîzâne ve tartı, terazi, mizan
bi el kıstı adaletle
lâ nukellifu biz sorumlu tutmayız
nefsen bir nefs, kişi, kimse
illâ dışında, ...'den başka
vus'a-hâ onun gücü, kapasitesi
ve izâ ve olduğu zaman
kultum siz (söz) söylediniz
fa'dilû (fe ı'dilû) artık adaletli olun
ve lev kâne ve olsa bile
zâ kurbâ yakınlık sahibi, akraba, yakınınız
ve bi ahdi allâhi ve Allah'ın ahdi
evfû vefa edin, ifa edin, yerine getirin
zâlikum işte böyle
vassâ-kum size vasiyet etti, emretti, farz kıldı
bi-hi onunla, onu
lealle-kum umulur ki böylece siz, böylece siz ... diye
tezekkerûne siz tezekkür edersiniz

Yetimin malına, o en kuvvetli çağına gelinceye kadar, en güzel şekliyle olmadıkça yaklaşmayın. Ölçü ve tartıyı adaletle yerine getirin. Kimseyi gücünün dışında (bir şey ile) sorumlu tutmayız. Söylediğiniz zaman, yakınınız olsa bile, artık adaletle söyleyin. Allah’ın ahdini yerine getirin (ifa edin). Böylece tezekkür edersiniz diye, (Allah) işte böyle, size onunla vasiyet (emir) etti.

EN'ÂM SURESİ 152. Ayeti Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Ve yetimin malına (rüştüne kadar) yaklaşmayınız, meğer ki, en güzel bir suretle ola. Ve ölçeği ve tartıyı adâlet üzere ifâ ediniz. Biz bir kimseyi halinin fevkinde birşey ile mükellef kılmayız ve söz söyleyeceğiniz zaman adâlette bulununuz, velev ki, karabet sahibi olsun. Ve Allah Teâlâ'nın ahdini yerine getiriniz. İşte size bunlar ile tavsiyede bulunmuştur. Umulur ki, düşünürsünüz, (nasihatyab olursunuz).

Ömer Nasuhi Bilmen