Mekke döneminde inmiştir. Kuvvetli görüşe göre, 91, 92, 93, 151, 152 ve 153. âyetler Medine’de inmiştir. 165 âyettir. Adını, 136, 138 ve 139. âyetlerde yer alan “el-En’âm” kelimesinden almıştır. En’âm, koyun, keçi, deve ve sığır cinsi ehli hayvanları ifade eden bir kelimedir.


أَوْ تَقُولُواْ لَوْ أَنَّا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَّبَ بِآيَاتِ اللّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يَصْدِفُونَ ﴿١٥٧﴾


Ayet Transkripsiyonu ve Sade Meali

ev tekûlû lev ennâ unzile aleynâ el kitâbu le kunnâ ehdâ min-hum fe kad câe-kum beyyinetun min rabbi-kum ve huden ve rahmetun fe men azlemu mimmen (min men) kezzebe bi âyâtillâhi (bi âyâti allâhi ) ve sadefe an-hâ se neczî ellezîne yasdifûne an âyâti-nâ sûe el azâbi bi-mâ kânû yasdifûne
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
ev veya
tekûlû siz dersiniz
lev eğer
ennâ bize olsa
unzile indirildi
aleynâ el kitâbu bize kitap
le kunnâ elbette biz olurduk
ehdâ daha çok hidayete erdi
min-hum onlardan
fe kad câe-kum işte size gelmişti
beyyinetun beyyine, delil
min rabbi-kum Rabbinizden
ve huden ve hidayet, hidayete erdiren
ve rahmetun ve bir rahmet
fe men öyleyse kim
azlemu daha zalim
mimmen (min men) o kimseden
kezzebe yalanladı
bi âyâtillâhi (bi âyâti allâhi ) Allah'ın âyetlerini
ve sadefe ve yüz çevirdi
an-hâ ondan
se neczî karşılık vereceğiz, cezalandıracağız
ellezîne yasdifûne yüz çeviren kimseler
an âyâti-nâ âyetlerimizden
sûe el azâbi kötü, ağır bir azap
bi-mâ ...'den dolayı, sebebiyle
kânû oldular
yasdifûne yüz çeviriyorlar

Veya “Eğer bize de bir kitap indirilseydi, elbette onlardan daha çok hidayete ererdik.” dersiniz. İşte size Rabbinizden hidayet (hidayete erdiren), beyyine (delil) ve rahmet gelmiştir. Öyleyse kim, Allah’ın âyetlerini yalanlayandan ve O’ndan yüz çeviren kimseden daha zalimdir? Âyetlerimizden yüz çevirenleri, yüz çevirmiş olmalarından dolayı ağır (kötü) bir azapla cezalandıracağız.

EN'ÂM SURESİ 157. Ayeti Ali Bulaç Meali

Ya da: "Kitap bize de indirilseydi, elbette onlardan daha çok doğru yolda olurduk" dememeniz (için) işte size Rabbinizden apaçık bir belge, bir hidayet ve bir rahmet gelmiştir. Allah'ın ayetlerini yalanlayandan ve (insanları) ondan alıkoyup çevirenden daha zalim kimdir? Ayetlerimizden alıkoyup çevirenlere, bu 'engelleme ve çevirmelerinden' dolayı pek çetin bir azabla karşılık vereceğiz.

Ali Bulaç