Mekke döneminde inmiştir. Kuvvetli görüşe göre, 91, 92, 93, 151, 152 ve 153. âyetler Medine’de inmiştir. 165 âyettir. Adını, 136, 138 ve 139. âyetlerde yer alan “el-En’âm” kelimesinden almıştır. En’âm, koyun, keçi, deve ve sığır cinsi ehli hayvanları ifade eden bir kelimedir.


إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿٣٦﴾


EN'ÂM SURESİ 36. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

innemâ yestecîbu ellezîne yesmeûne ve el mevtâ yeb'asu-hum allâhu summe ileyhi yurceûne
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
innemâ ancak, sadece
yestecîbu icabet eder
ellezîne o kimseler ki, onlar, ...olanlar
yesmeûne işitirler
ve el mevtâ ve ölüler
yeb'asu-hum onları diriltir
allâhu Allah
summe sonra
ileyhi O'na
yurceûne döndürülecekler, döndürülürler

(Davete) ancak işitenler icabet eder. Ve Allah, ölüleri (ölü olan sem’î isimli işitme hassasını, ölü olan fuad isimli idrak hassasını, ölü olan basar isimli görme hassasını) diriltir. Sonra O'na döndürülürler. (Hayatta iken ruhu mürşid eliyle Allah’a döndürülür.)

EN'ÂM SURESİ 36. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

(Davete), ancak (bütün kalpleriyle) kulak verenler uyar. (Kalben) ölüleri ise (yalnızca) Allah diriltir. Sonra da hepsi O’na döndürülürler.

Diyanet İşleri

Senin dâvetine ancak seni dinleyenler icâbet eder. Ölüleriyse Allah diriltir de sonra gene dönüp onun tapısına varırlar.

Abdulbaki Gölpınarlı

Ancak (samimiyetle) dinleyenler daveti kabul eder. Ölülere gelince, Allah onları diriltecek, sonra da O'na döndürülecekler.

Adem Uğur

Ancak algılayanlar (davete) icabet eder! Ölülere (ilimle diri olmayanlara) gelince, Allâh onları (ölümü tattıktan sonra) bâ'seder (hakikati fark ettirir), sonra O'na döndürülürler.

Ahmed Hulusi

Senin imana davetini ancak, can kulağıyla dinleyenler kabul ederek iman eder. Ölü gibi duygusuz davrananları da, elbette Allah hesaba çekmek için diriltecektir. Sonra onun huzuruna çıkarılacaklar, hesap verecekler.

Ahmet Tekin

Ancak duyanlar çağrıya cevap verir. Ölüleri ise Allah diriltir sonra O'na döndürülürler.

Ahmet Varol

Ancak dinleyenler icabet eder. Ölüleri (ise,) onları da Allah diriltir. Sonra O'na döndürülürler.

Ali Bulaç

Senin dâvetini, samimiyet ve can kulağı ile dinleyenler ancak kabul eder. Kalbleri ölü kâfirleri ise, Allah kıyamette diriltir. Sonra hepsi onun huzuruna döndürülür çıkarılırlar.

Ali Fikri Yavuz

Ancak kulak verenler daveti kabul ederler. Oluleri Allah diriltir, sonra O'na donerler.

Bekir Sadak

(Hakk'a çağrıya) olumlu cevap verenler, ancak (seni gönülden) dinleyip kulak verenlerdir. Ölüleri ise, ancak Allah diriltir; sonra da hepsi O'na döndürülürler.

Celal Yıldırım

Ancak kulak verenler daveti kabul ederler. Ölüleri Allah diriltir, sonra O'na dönerler.

Diyanet İşleri (eski)

Ancak (samimiyetle) dinleyenler daveti kabul eder. Ölülere gelince, Allah onları diriltecek, sonra da O'na döndürülecekler.

Diyanet Vakfi

Ancak dinleyenler yönelir. Ölüleri ALLAH diriltir, sonra da herşey O'na döndürülür.

Edip Yüksel

Sâde işitmesi olanlar da'vete icabet eder, ölülere gelince onları Allah diriltir sonra hepsi onun huzuruna çıkarılırlar

Elmalılı Hamdi Yazır

Sade işitmesi olanlar davete icabet eder. Ölülere gelince, onları Allah diriltir, sonra hepsi O'nun huzuruna çıkarılırlar.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Daveti ancak dinleyenler kabul ederler. Ölülere gelince, Allah onları diriltir, sonra O'na döndürülürler.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Ancak işitebilenler çağrıya karşılık verebilirler. Ölülere gelince onları Allah diriltebilir, sonra hepsi O'nun huzuruna çıkarılırlar.

Seyyid Kutub

Ancak dinleyenler yönelir / icabet eder. Ölüleri (ise), onları da Tanrı diriltir. Sonra O'na döndürülürler.

Gültekin Onan

Ancak seni (can kulağıyle) dinleyenlerdir ki (da' vetine) icabet eder. Ölüler (e gelince:) Onları da Allah diriltir. Sonra yine ancak Ona döndürülürler.

Hasan Basri Çantay

Ancak (samîmiyetle) dinleyenler (senin da'vetine) icâbet eder. Ölülere (o kâfirlere)gelince, onları Allah diriltir, sonra (hepsi) ancak O’nun huzûruna döndürülürler.

Hayrat Neşriyat

Ancak dnleyenler icabet ederler. Ölülere gelince; onları Allah diriltir. Sonra O'na döndürülürler.

İbni Kesir

Unutma ki, yalnızca (bütün kalpleriyle) kulak verenler, bir çağrıya cevap verebilirler; (kalben) ölmüş olanlara gelince, (yalnız) Allah onları diriltebilir, sonra da hepsi Ona döneceklerdir.

Muhammed Esed

Ancak o kimseler (dâvete) icabet ederler ki, işitir bulunurlar. Ölüleri de Allah Teâlâ diriltir, sonra O'na döndürülürler.

Ömer Nasuhi Bilmen

Ancak dinleyenler dâveti kabul ederler. Ölülere gelince, Allah onları diriltir, sonra O'na döndürülürler.

Ömer Öngüt

Ancak, dinleyenler cevap verirler. Ölüler ise, Allah, onları diriltecek ve Ona döndürüleceklerdir.

Şaban Piriş

Ancak kulak verenler bu dâveti kabul ederler. Ölüleri ise Allah diriltecek, sonra O’nun huzuruna çıkarılacaklardır.

Suat Yıldırım

Ancak işitenler (çağrıya) gelir, ölülere gelince Allâh onları diriltir, sonra O'na döndürülürler.

Süleyman Ateş

Ancak dinleyenler icabet eder. Ölüleri (ise,) onları da Allah diriltir. Sonra O'na döndürülürler.

Tefhim-ul Kuran

Ancak kulak verenler senin çağrına uyar. Ölüleri ise Allah diriltir; sonra hepsi Onun huzuruna çıkarılırlar.

Ümit Şimşek

Ancak gereğince dinleyenler çağrıya cevap verir. Ölülere gelince, Allah onları diriltecektir, sonra O'na döndürülecekler.

Yaşar Nuri Öztürk

Unutma ki, hakka ve çağrıya olumlu cevap verenler, ancak seni gönülden dinleyip kulak verenlerdir. Ölüleri ise, ancak Allah diriltir. Sonra da, hepsi O'na döneceklerdir.

Abdullah Parlıyan

Ancak samimiyetle dinleyenler çağrıyı kabul eder. Ölülere gelince, Allah onları diriltecek, sonra da O'na döndürüleceklerdir.

Bayraktar Bayraklı

Ancak (iyi niyetle) dinleyenler bu daveti kabul ederler. (Kalben) ölmüş olanlara gelince, onları(ın kalplerini) ancak Allah diriltebilir, en sonunda da hepsi O'na dönecektir.

Cemal Külünkoğlu

Ancak kulak verenler (senin davetini) kabul ederler. Ölüleri ise Allah diriltir, sonra O'na döndürülürler.

Kadri Çelik

Şurası bir gerçek ki, ancak işitebilenler yapılan davete cevap verirler. Ölülere gelince, Allah onları mezarlarında diriltecek, sonra da O’na döndürüleceklerdir.

Ali Ünal

Ancak dinleyenler icabet eder. Ölüler –Allah onları diriltir sonra O’na döndürülürler.

Harun Yıldırım

Şüphe yok ki, sadece yürekten dinleyenler bir davete icabet edebilir. Ölülere gelince: Onları yalnızca Allah diriltebilir; en sonunda hepsi O'na dönecektir.

Mustafa İslamoğlu

Ancak işiten kimseler çağrıya gelirler, ölülere gelince; Allah onları diriltir sonra O’nun huzuruna döndürülürler.

Sadık Türkmen

Ancak (çağrıyı) işitenler cevap verir. Ölülere gelince, Allah onları diriltecek, sonrada O na dönecekler.

İlyas Yorulmaz

(Davete) ancak işitenler icabet eder. Ve Allah, ölüleri (ölü olan sem’î isimli işitme hassasını, ölü olan fuad isimli idrak hassasını, ölü olan basar isimli görme hassasını) diriltir. Sonra O'na döndürülürler. (Hayatta iken ruhu mürşid eliyle Allah’a döndürülür.)

İmam İskender Ali Mihr

Senin davetini ancak seni can kulağıyla dinleyenler kabul eder. Ölüleri ise Allah kıyamette diriltir. Sonra hepsi O'na döndürülürler.

Abdullah Aydın

Samimiyetle dinleyenler (yapacağın davete) icabet eder. Ölüler (e gelince), onları Allah diriltir, sonra hepsi O'nun (huzuruna) döndürülürler.

Ahmet Davudoğlu

(Ey Muhammed davetine) ancak (seni can kulağıyla) dinleyenler icabet ederler.

Ali Arslan

Daveti ancak (cankulağı ile) dinleyenler kabul ederler. Ölülere gelince, Allah onları diriltir, sonra O'na döndürülürler.

Arif Pamuk

Davetini kabul edenler, ancak seni dinleyenlerdir. Ölüleri de Allah Teâlâ diriltir. Sonra hepsi Allahü Azimü'ş-şan'a rücû eder. (Hayır ve şerr cezalarını bulurlar.)

Ayntabî Mehmet Efendi

Gerçekten işitenler, bu hakikate cevap verirler.

Bahaeddin Sağlam

Ancak (samimiyetle) dinleyenler daveti kabul eder.

Diyanet Vakfı (1993)

Ancak (seni candan) dinleyenler (davetini) kabul eder.

Hasan Tahsin Feyizli

Ancak kulak verenler daveti kabul ederler.

Hüseyin Atay, Yaşar Kutluay

“Ancak dinleyenler icabet eder. Ölüler de, onları Allâh diriltir. Sonra yalnız O’na döndürülürler.”

Hüseyin Kaleli

Ancak hakka kulak verenler senin davetine uyarlar. Ölüleri de Allah diriltir; sonra O'nun huzuruna döndürülürler.

İsmail Mutlu, Şaban Döğen

Samimiyetle dinleyenler ancak davete icabet eder.

Bir Heyet

(Kabul etme niyetiyle) Dinleyenler ancak daveti kabul eder. Ölülere gelince Allah onları diriltecek sonra da yalnız O’na döndürülecekler.

Nedim Yılmaz

Senin davetini kabul edenler onu dinleyenlerdir. Ölülere gelince, onları da Allah diriltir. Sonra hepsi O’nun huzuruna çıkarlar.

Ömer Rıza Doğrul

(Davete) ancak ona kulak verenler icabet eder.

Talat Koçyiğit

Ancak seni işitenler icabet eder.

Ziya Kazıcı, Necip Taylan