Mekke döneminde inmiştir. Kuvvetli görüşe göre, 91, 92, 93, 151, 152 ve 153. âyetler Medine’de inmiştir. 165 âyettir. Adını, 136, 138 ve 139. âyetlerde yer alan “el-En’âm” kelimesinden almıştır. En’âm, koyun, keçi, deve ve sığır cinsi ehli hayvanları ifade eden bir kelimedir.


وَالَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴿٤٩﴾


EN'ÂM SURESİ 49. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

ve ellezîne kezzebû bi âyâti-nâ yemessu-hum el azâbu bi mâ kânû yefsukûne
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
ve ellezîne ve o kimseler, ...olanlar
kezzebû yalanladılar
bi âyâti-nâ âyetlerimizi
yemessu-hum onlara dokunacak
el azâbu azap
bi mâ kânû olmaları sebebiyle, dolayısıyla
yefsukûne fıska düşerler, fâsık olurlar, fıskta olurlar

Ve âyetlerimizi yalanlayan kimselere, fasık olmalarından dolayı azap dokunacaktır.

EN'ÂM SURESİ 49. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Âyetlerimizi yalanlayanlara ise, yapmakta oldukları fasıklık sebebiyle azap dokunacaktır.

Diyanet İşleri

Âyetlerimizi inkâr edenlerse kötülükte bulunduklarından dolayı azâba uğratılacaklardır.

Abdulbaki Gölpınarlı

Âyetlerimizi yalanlayanlara gelince, yoldan çıkmalarından dolayı onlar azap çekeceklerdir.

Adem Uğur

(Esmâ kuvvelerinin açığa çıkışı olan) işaretlerimizdeki hakikatleri yalanlayanlara gelince; onlar bozuk inançları dolayısıyla azabı tadacaklar!

Ahmed Hulusi

Peygamberlerin getirdiği âyetlerimizi, delillerimizi yalanlayanlar ise, doğru ve mantıklı düşünmenin, hak dinin dışına çıkmaya, fâsıklığa, isyana, bozgunculuğa devam etmeleri sebebiyle, dünyada da âhirette de azâbımıza dûçar olacaklardır.

Ahmet Tekin

Ayetlerimizi yalanlayanlara da fasıklık etmelerinden dolayı azap dokunacaktır.

Ahmet Varol

Ayetlerimizi yalanlayanlara, fıska sapmalarından dolayı azab dokunacaktır.

Ali Bulaç

Âyetlerimizi yalanlıyanlara gelince; onlara, yapmış oldukları fısk (imansızlık) sebebiyle azab değecektir.

Ali Fikri Yavuz

Ayetlerimizi inkar edenlere yoldan cikmalarindan oturu azap dokunacaktir.

Bekir Sadak

Âyetlerimizi yalanlayanlara ise, doğru yoldan sapıp ilâhî sınırları aştıkları karşılığında azâb dokunacaktır.

Celal Yıldırım

Ayetlerimizi inkar edenlere yoldan çıkmalarından ötürü azab dokunacaktır.

Diyanet İşleri (eski)

Âyetlerimizi yalanlayanlara gelince, yoldan çıkmalarından dolayı onlar azap çekeceklerdir.

Diyanet Vakfi

Ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, yoldan çıktıklarından ötürü onlara azap dokunacak.

Edip Yüksel

Âyetlerimize yalan diyenlerdir ki fiskı âdet edindikleri için kendilerine azâb dokunacaktır

Elmalılı Hamdi Yazır

Ayetlerimize yalan diyenlere, yapmayı adet edindikleri fenalık yüzünden azap dokunacaktır.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Âyetlerimizi yalanlayanlara gelince, yapmakta oldukları fenalıklar yüzünden onlara azap dokunacaktır.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Ayetlerimizi yalanlayanlar ise fasıklıklarından, yoldan çıkmalarından ötürü azaba çarpılırlar.

Seyyid Kutub

Ayetlerimizi yalanlayanlara (gelince), fasık olmalarından dolayı azab dokunacaktır.

Gültekin Onan

Âyetlerimizi yalan sayanlar (a gelince:) Onlara da, sapmış oldukları fısk yüzünden, azâb dokunacakdır.

Hasan Basri Çantay

Âyetlerimizi yalanlayanlara gelince, isyân etmekte olduklarından dolayı onlara azab dokunacaktır!

Hayrat Neşriyat

Ayetlerimizi yalanlayanlara ise fasıklık eder olmalarından dolayı azab dokunacaktır.

İbni Kesir

mesajlarımızı yalanlayanlara gelince, onlar işledikleri bütün günahkarca fiillerden dolayı azaba çarptırılacaklardır.

Muhammed Esed

Ve o kimseler ki, Bizim âyetlerimizi tekzîp ettiler, onlara yapmış oldukları fısk sebebiyle azap isabet edecektir.

Ömer Nasuhi Bilmen

Âyetlerimizi yalanlayanlara ise, fâsıklıklarından ötürü azap dokunacaktır.

Ömer Öngüt

Ayetlerimizi yalanlayanlar ise, kötü amelleri yüzünden onlara azap dokunacaktır.

Şaban Piriş

Âyetlerimizi yalan sayanlar ise isyan edip yoldan çıkmalarından ötürü azaba uğratılacaklardır.

Suat Yıldırım

Âyetlerimizi yalanlayanlara da yaptıkları fenalık yüzünden azâb dokunacaktır.

Süleyman Ateş

Ayetlerimizi yalanlayanlara, fıska sapmalarından dolayı azab dokunacaktır.

Tefhim-ul Kuran

Âyetlerimizi yalanlamış olanlara ise, yoldan çıkmaktaki ısrarları yüzünden azap dokunacaktır.

Ümit Şimşek

Ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, fenalığa bulaşmaları yüzünden kendilerine azap dokunacaktır.

Yaşar Nuri Öztürk

Mesajlarımızı yalanlayanlara gelince, doğru yoldan sapıp, ilahi sınırları aşmaları karşılığında azaba çarptırılacaklardır.

Abdullah Parlıyan

Âyetlerimizi yalanlayanlara gelince, yoldan çıkmalarından dolayı azaba çarptırılacaklardır.

Bayraktar Bayraklı

Ayetlerimizi yalanlayanlara gelince; onlar günah işlemeyi adet edindiklerinden dolayı azaba çarptırılacaklardır.

Cemal Külünkoğlu

Ayetlerimizi inkâr edenlere yoldan çıkmalarından ötürü azap dokunacaktır.

Kadri Çelik

(İman hakikatlerini gösteren) bütün delilleri ve vahyettiğimiz âyetlerimizi yalanlayanlara gelince: onlara ise böyle açıktan isyan ederek yoldan çıkıp durmaları sebebiyle azap dokunacaktır.

Ali Ünal

Ayetlerimizi yalanlayanlara fasıklık ettikleri için azap dokunacaktır.

Harun Yıldırım

Mesajlarımızı yalanlayan kimselere gelince: onlar yoldan çıkmaları sebebiyle azaba mahkum olacaklar.

Mustafa İslamoğlu

Ayetlerimizi yalanlayan kimselere gelince; azap onlara dokunacaktır, yaptıkları kötülükler yüzünden...

Sadık Türkmen

Ama ayetlerimizi yalanlayanlara, yoldan çıkmaları sebebiyle azap vardır.

İlyas Yorulmaz

Ve âyetlerimizi yalanlayan kimselere, fasık olmalarından dolayı azap dokunacaktır.

İmam İskender Ali Mihr