Mekke döneminde inmiştir. Kuvvetli görüşe göre, 91, 92, 93, 151, 152 ve 153. âyetler Medine’de inmiştir. 165 âyettir. Adını, 136, 138 ve 139. âyetlerde yer alan “el-En’âm” kelimesinden almıştır. En’âm, koyun, keçi, deve ve sığır cinsi ehli hayvanları ifade eden bir kelimedir.


ذَلِكَ هُدَى اللّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿٨٨﴾


EN'ÂM SURESİ 88. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

zâlike hudâ allâhi yehdî bi-hi men yeşâu min ibâdi-hi ve lev eşrakû le habita an-hum mâ kânû ya'melûne
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
zâlike işte bu
hudâ allâhi Allah'ın hidayeti
yehdî hidayete erdirir
bi-hi onunla
men yeşâu kimi dilerse, dilediğini
min ibâdi-hi kullarından
ve lev ve eğer, ...olsa
eşrakû şirk koştular
le habita elbette boşa gitti, heba oldu
an-hum onlardan
mâ kânû oldukları şey(ler)
ya'melûne yapıyorlar

İşte bu Allah’ın hidayetidir. Kullarından dilediğini onunla hidayete erdirir. Ve eğer şirk koşsalardı, elbette yapmış oldukları şeyler heba olurdu (boşa giderdi).

EN'ÂM SURESİ 88. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

İşte bu, Allah’ın hidayetidir ki, kullarından dilediğini buna iletip yöneltir. Eğer onlar da Allah’a ortak koşsalardı, bütün yaptıkları boşa gitmişti.

Diyanet İşleri

İşte Allah'ın doğru yolu budur, kullarından dilediğini o yola sevk eder. Onlar da şirk koşsalardı bütün yaptıkları boşa giderdi.

Abdulbaki Gölpınarlı

İşte bu, Allah'ın hidayetidir, kullarından dilediğini ona iletir. Eğer onlar da Allah'a ortak koşsalardı yapmakta oldukları amelleri elbette boşa giderdi.

Adem Uğur

Bu, Allâh hidâyetidir. . . Kullarından dilediğine, onunla hidâyet eder. . . Eğer Onlar dahi şirk koşsalardı, elbette yaptıkları tüm yararlı çalışmalar hiç olur, boşa giderdi.

Ahmed Hulusi

İşte bu, Allah’tan gelen, Allah’ın hidâyet rehberiyle öğrettiği dindir. Kullarından sünnetine, düzeninin yasalarına uygun olarak, iradesinin tecellisine tâbi, akıllı ve sorumlu kimseleri hak yola iletir.
Eğer onlar da, ilâhlığında, otoritesinde, mülkünde, tasarruflarında Allah’a ortak koşsalardı, işlemeye devam ettikleri bilinçli amelleri elbette boşa giderdi.

Ahmet Tekin

Bu, Allah'ın hidayetidir. Kullarından dilediğini bu hidayete eriştirir. Eğer onlar Allah'a ortak koşmuş olsalardı yapageldiklerinin tümü boşa giderdi.

Ahmet Varol

Bu, Allah'ın hidayetidir; kullarından dilediğini bununla hidayete erdirir. Onlar da şirk koşsalardı, elbette bütün yapıp ettikleri 'onlar adına' boşa çıkmış olurdu.

Ali Bulaç

İşte o yol, Allah’ın hidâyet yoludur ki, O, bunu kullarından dilediğine nasîb eder. Eğer onlar da (peygamberler) Allah’a ortak koşsalardı, yaptıkları bütün (hayırlı) ameller elbette boşa çıkmış gitmişti.

Ali Fikri Yavuz

Bu, Alah'in kullarindan diledigini eristirdigi yoludur. Puta taparlarsa amelleri bosa cikar.

Bekir Sadak

İşte bu, Allah'ın yoludur ki kullarından dilediğini ona eriştirir. Onlar Allah'a ortak koşmuş olsalardı. İşledikleri amelleri boşa çıkardı.

Celal Yıldırım

Bu, Allah'ın kullarından dilediğini eriştirdiği yoludur. Eğer ortak koşsalarda amelleri boşa çıkardı.

Diyanet İşleri (eski)

İşte bu, Allah'ın hidayetidir, kullarından dilediğini ona iletir. Eğer onlar da Allah'a ortak koşsalardı yapmakta oldukları amelleri elbette boşa giderdi.

Diyanet Vakfi

ALLAH'ın hidayeti böyledir. Kullarından dilediğini ve/veya dileyeni ona ulaştırır. Ortak koşsalardı yaptıkları boşa çıkardı.

Edip Yüksel

İşte o yol Allah hüdasıdır, o bunu kullarından dilediğine hidayet eyler, ve eğer bunlar şirketmiş olaydılar bütün mesaîleri heder olmuş gitmişti

Elmalılı Hamdi Yazır

İşte bu yol Allah yoludur. O, kullarından dilediğine hidayet eyler. Eğer bunlar Allah'a ortak koşmuş olsalardı, bütün yaptıkları boşa gitmiş olurdu.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

İşte bu, Allah'ın doğru yoludur. Kullarından dilediğini o doğru yola iletir. Eğer onlar Allah'a ortak koşsalardı, yaptıkları bütün amelleri boşa giderdi.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

İşte bu Allah'ın doğru yoludur, dilediği kullarını ona iletir. Eğer onlar da Allah'a ortak koşsalardı, yapmış oldukları bütün iyilikler boşa giderdi.

Seyyid Kutub

Bu, Tanrı'nın hidayetidir; kullarından dilediğini bununla hidayete erdirir. Onlar da şirk koşsalardı, elbette bütün yapıp ettikleri 'onlar adına' boşa çıkmış olurdu.

Gültekin Onan

İşte o (yol), Allahın hidâyet yoludur ki O, bunu kullarından kime dilerse ona nasıyb eder. Eğer onlar da (Allaha) eş koşsalardı yapageldikleri her şey kendi hesâblarına elbette boşa gitmişdi.

Hasan Basri Çantay

İşte bu (yol), Allah’ın hidâyetidir; kullarından kimi dilerse (hikmetine binâen, kendi lütfundan) onunla hidâyete erdirir. Fakat şirk koşsalardı, elbette yapmakta oldukları şeyler (ameller) kendilerinden (kabûl edilmez) boşa giderdi.

Hayrat Neşriyat

İşte bu; Allah'ın, hidayetidir ki kullarından dilediğini onunla hidayete erdirir. Eğer onlar da şirk koşsalardı yapageldikleri şeyler boşa çıkardı.

İbni Kesir

Bu, Allahın rehberliğidir: O, bununla kullarından kimi dilerse onu doğru yola ulaştırır. Onlar, Allahtan başka şeylere ilahlık yakıştırmış olsalardı, o ana kadar yaptıkları bütün (iyi) şeyler gerçekten boşa gitmiş olurdu:

Muhammed Esed

İşte bu, Allah Teâlâ'nın hidâyetidir, onunla kullarından dilediğine hidâyet eder. Ve eğer onlar şirk etmiş olsalardı, elbette yapmış oldukları amelleri kendilerinden sükut edip gitmiş olurdu.

Ömer Nasuhi Bilmen

İşte bu yol Allah'ın hidayet yoludur. Allah kullarından dilediğini bu yola eriştirir. (Kime dilerse ona nasip eder). Eğer onlar da şirk koşsalardı, elbette yapageldikleri şeyler boşa çıkardı.

Ömer Öngüt

İşte bu, Allah’ın hidayetidir. Kullarından dilediği kimseyi bununla hidayete ulaştırır. Eğer Allah’a şirk koşsalardı, yapmış oldukları şeyler, boşa giderdi.

Şaban Piriş

İşte bu yol Allah’ın hidâyet yoludur ki kullarından dilediğini ona götürür. Eğer onlar Allah’a ortak tanısalardı, bütün yaptıkları, elde ettikleri bütün kazançları heder olmuş gitmişti.

Suat Yıldırım

İşte bu, Allâh'ın hidâyetidir, kullarından dilediğini bununla doğru yola iletir. Eğer (onlar Allah'a) ortak koşsalardı, yaptıkları (güzel) şeyler hiç olur, giderdi.

Süleyman Ateş

Bu, Allah'ın hidayetidir; kullarından dilediğini bununla hidayete eriştirir. Onlar da şirk koşsalardı, elbette bütün yapıp ettikleri 'onlar adına' boşa çıkmış olurdu.

Tefhim-ul Kuran

Bu Allah'ın hidayetidir ki, kullarından dilediğini ona eriştirir. Eğer onlar Allah'a ortak koşmuş olsaydı, bütün yaptıkları boşa çıkardı.

Ümit Şimşek

Allah'ın yol göstermesidir bu. Kullarından dilediğini bununla iletir iyiye ve güzele. Eğer onlar şirke bulaşsalardı yapıp ettikleri kendilerine yararsız hale gelirdi.

Yaşar Nuri Öztürk

İşte bu Allah'ın rehberliğidir. O, bu Kur'ân'la kullarından isteyen kimseleri dilediği şekilde doğru yola ulaştırır. Onlar Allah'tan başkalarına ilahlık yakıştırmış olsalardı, o ana kadar yaptıkları bütün iyi şeyler gerçekten boşa gitmiş olurdu.

Abdullah Parlıyan

İşte bu, Allah'ın hidayetidir, kullarından dileyeni ona iletir. Eğer onlar da Allah'a ortak koşsalardı, yapmakta oldukları amelleri elbette boşa giderdi.

Bayraktar Bayraklı

İşte bu, Allah'ın hidayetidir ki, O, kullarından dilediğini ona eriştirir. Eğer onlar da Allah'a ortak koşsalardı, bütün yaptıkları boşa gidecekti.

Cemal Külünkoğlu

Bu, Allah'ın hidayetidir; kullarından dilediğini bununla hidayete eriştirir. Onlar da şirk koşsalardı, elbette bütün yapıp ettikleri kendilerinden boşa çıkmış olurdu.

Kadri Çelik

Bu, Allah’ın takdir ve vaz buyurduğu hidayet (gerçek doğru yoldur) ki, Allah ona kullarından kimi dilerse onu iletir. Eğer onlar da Allah’a şirk koşmuş olsalardı, bu takdirde, işledikleri onca güzel amel, elde ettikleri onca kazanç heder olup gitmişti.

Ali Ünal

Bu, Allah’ın hidayetidir. Kullarından dilediğini onunla hidayete erdirir. Eğer onlar da şirk koşsalardı yaptıkları boşa giderdi.

Harun Yıldırım

Bu Allah'ın rehberliğidir: O bununla kullarından dilediğini doğru yola ulaştırır. Eğer onlar şirk koşmuş olsalardı, yapmış oldukları her şey kesinlikle boşa gitmiş olurdu.

Mustafa İslamoğlu

Işte bu yol, Allah’ın rehberlik/hidayet yoludur. O bununla, kullarından dilediğini (seçtiği elçisini) hidayete iletir. Ama, eğer onlar ortak koşsalardı; yapmış oldukları şeyler bir hiç olup boşa giderdi.

Sadık Türkmen

Allah'ın dosdoğru yolu budur, kullarından dileyenleri bu yola iletir. Eğer onlar Rablerine ortak koşsalardı, bütün yaptıkları boşa giderdi.

İlyas Yorulmaz

İşte bu Allah’ın hidayetidir. Kullarından dilediğini onunla hidayete erdirir. Ve eğer şirk koşsalardı, elbette yapmış oldukları şeyler heba olurdu (boşa giderdi).

İmam İskender Ali Mihr

İşte o yol Allah'ın hidayet (doğru, kurtuluş) yoludur ki, o kullarından dilediğini bu yola eriştirir. Eğer onlar da Allah'a eş koşsalardı yaptıkları büyün iyi şeyler elbette boşa giderdi.

Abdullah Aydın

İşte bu yol, Allah'ın yoludur. O, buna kullarından dilediğine hidayet eder. Eğer onlar da Allah'a ortak koşsalardı, yaptıkları bütün ameller boşa giderdi.

Ahmet Davudoğlu

İşte bu Allah'ın hidayetidir. Kullarından dilediğine hidayet eder.

Ali Arslan

İşte bu Allah'ın doğru yoludur. Kullarından dilediğini onunla doğru yola iletir. Eğer onlar Allah'a ortak koşsalardı, yaptıkları bütün amelleri boşa giderdi.

Arif Pamuk

Bu yol (İslâm dini) Allahû Tealâ'nın hidayetidir. O; bunu, kullarından dilediğine hidayet eder. Eğer, onlar da şirk etmiş olsaydılar, (indallah şanları büyük ve yüksekken afv olunmaz) işlediklerinin sevabu heder olur giderdi.

Ayntabî Mehmet Efendi

İşte bu Allah'ın hidayetidir. Kullarından istediğini doğru yola iletir.

Bahaeddin Sağlam

İşte bu Allah'ın hidayetidir, kullarından dilediğini ona iletir.

Diyanet Vakfı (1993)

İşte bu Allah'ın hidayetidir ki, Allah kullarından dilediğini ona eriştirir.

Hasan Tahsin Feyizli

Bu Allah'ın kullarından dilediğini eriştirdiği yoludur.

Hüseyin Atay, Yaşar Kutluay

“Bu Allâh’ın hidâyetidir. (Allâh) onunla kullarından dilediği kimseye hidâyet verir. Eğer şirk ederlerse, yapıyor oldukları şeyler, elbette onlardan düşer.”

Hüseyin Kaleli

İşte bu Allah'ın hidayetidir ki, kullarından dilediğine onunla yol gösterir. Eger onlar Allah'a ortak koşmuş olsalardı, elbette işledikleri bütün hayırlar boşa çıkardı.

İsmail Mutlu, Şaban Döğen

İşte o Allah'ın hidayetidir. Kullarından dilediğini ona iletir.

Bir Heyet

İşte bu Allah’ın hidayetidir. Kullarından dilediğini onunla doğru yola iletir. Eğer Allah’a ortak koşsalardı, elbette yapmakta oldukları şeyler boşa giderdi.

Nedim Yılmaz

İşte bu Allah'ın yoludur ki kullarından dilediğini ona götürür. Onlar Allah'a şerik katmış olsalardı bütün yaptıkları ve işledikleri heder olur giderdi.

Ömer Rıza Doğrul

İşte bu Allah'ın hidayetidir ve kullarından dilediği kimseyi onunla hidayet eder.

Talat Koçyiğit

Bu Allah'ın hidayetidir. Onunla kullarından dilediğine hidayet eder.

Ziya Kazıcı, Necip Taylan