Mekke döneminde inmiştir. Kuvvetli görüşe göre, 91, 92, 93, 151, 152 ve 153. âyetler Medine’de inmiştir. 165 âyettir. Adını, 136, 138 ve 139. âyetlerde yer alan “el-En’âm” kelimesinden almıştır. En’âm, koyun, keçi, deve ve sığır cinsi ehli hayvanları ifade eden bir kelimedir.


وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوْحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنَزلَ اللّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلآئِكَةُ بَاسِطُواْ أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُواْ أَنفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ ﴿٩٣﴾


Ayet Transkripsiyonu ve Sade Meali

ve men azlemu mim men ifterâ alâ âllâhi keziben ev kâle ûhıye ileyye ve lem yûha ileyhi şey'un ve men kâle se-unzilu misle mâ enzele allâhu ve lev terâ iz ez zâlimûne fî gamerâti el mevti ve el melâiketu bâsitû eydî-him, ahricû enfuse-kum el yevme tuczevne azâb el hûni bi-mâ kuntum tekûlûne alâ allâhi gayra el hakkı ve kuntum an âyâti-hi testekbirûne
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
ve men ve kim
azlemu daha zalim
mim men ifterâ iftira eden kimseden
alâ âllâhi Allah'a karşı
keziben yalanla, yalan olarak
ev veya
kâle dedi
ûhıye vahyolundu
ileyye bana
ve lem yûha ve vahyolunmadı
ileyhi ona, kendisine
şey'un bir şey
ve men ve kim
kâle dedi
se-unzilu yakında indireceğim
misle benzeri, gibi
mâ enzele allâhu Allah'ın indirdiği şey
ve lev ve eğer, olsa
terâ görürsün
iz ez zâlimûne o zaman zalimleri
fî gamerâti el mevti ölümün şiddetinde
ve el melâiketu ve melekler
bâsitû uzatarak
eydî-him, onların elleri, elleri
ahricû çıkarın
enfuse-kum canlarınızı, nefslerinizi
el yevme bugün
tuczevne karşılık (ceza) göreceksiniz
azâb el hûni alçaltıcı bir azap
bi-mâ dolayısıyla, sebebiyle
kuntum siz oldunuz
tekûlûne söylüyorsunuz
alâ allâhi Allah'a karşı
gayra el hakkı haksız olan, hak olmayan şeyler
ve kuntum ve siz ..... oldunuz
an âyâti-hi O'nun âyetlerinden, âyetlerine
testekbirûne kibirleniyorsunuz

Allah’a yalanla iftira eden veya kendisine hiçbir şey vahyolunmamışken “Bana da vahyolundu.” diyenden ve “Ben de Allah’ın indirdiği şeylerin benzerini indireceğim.” diyenden daha zalim kim vardır? Zalimleri, ölümün şiddet halinde iken ve ölüm melekleri ellerini uzatıp: “Nefslerinizi çıkarın. Bugün, Allah’a karşı hak olmayan şeyler söylediğiniz ve O’nun âyetlerine karşı kibirlendiğiniz için alçaltıcı bir azapla cezalandırılacaksınız.” dedikleri zaman görsen.

EN'ÂM SURESİ 93. Ayeti Diyanet Vakfi Meali

Allah'a karşı yalan uydurandan yahut kendisine hiçbir şey vahyedilmemişken «Bana da vahyolundu» diyenden ve «Ben de Allah'ın indirdiği âyetlerin benzerini indireceğim» diyenden daha zalim kim vardır! O zalimler, ölümün (boğucu) dalgaları içinde, melekler de pençelerini uzatmış, onlara: «Haydi canlarınızı kurtarın! Allah'a karşı gerçek olmayanı söylemenizden ve O'nun âyetlerine karşı kibirlilik taslamış olmanızdan ötürü, bugün alçaklık azabı ile cezalandırılacaksınız!» derken onların halini bir görsen!

Diyanet Vakfi