Medine döneminde hicretin ikinci yılında Bedir savaşından sonra inmiştir. 75 âyettir. Sûre, adını ilk ayetteki “el-Enfâl” kelimesinden almıştır. “Enfâl”, savaş ganimetleri demektir.


وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُواْ قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاء لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلاَّ أَسَاطِيرُ الأوَّلِينَ ﴿٣١﴾


Ayet Transkripsiyonu ve Sade Meali

ve iza tutlâ aleyhim âyâtu-nâ kâlû kad semi'nâ lev neşâu le kul-nâ misle hâzâ in….. (illâ) hâzâ in….. (illâ) esâtîru el evvelîne
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
ve iza tutlâ ve tilâvet edildiği, okunduğu zaman
aleyhim onlara
âyâtu-nâ âyetlerimiz
kâlû dediler
kad olmuştu
semi'nâ biz işittik
lev eğer, olsa
neşâu dileriz
le kul-nâ elbette biz söyledik (söylerdik)
misle benzerini, onun gibi
hâzâ bu
in….. (illâ) ancak, sadece
hâzâ bu
in….. (illâ) ancak, sadece
esâtîru el evvelîne evvelkilerin masalı (yazdıkları, satıra döktükleri asılsız şeyler)

Ve âyetlerimiz onlara okunduğu zaman, “Biz işittik. Şâyet biz dileseydik, bunun gibisini elbette biz de söylerdik. Bu ise ancak evvelkilerin masalıdır.” dediler.

ENFÂL SURESİ 31. Ayeti Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Ve onlara âyetlerimiz okunduğu zaman dediler ki: «Artık işittik, eğer dileyecek olsak elbette bunun mislini biz de söyleyebiliriz. Bu evvelkilerin efsanelerinden başka birşey değildir.»

Ömer Nasuhi Bilmen