Medine döneminde hicretin ikinci yılında Bedir savaşından sonra inmiştir. 75 âyettir. Sûre, adını ilk ayetteki “el-Enfâl” kelimesinden almıştır. “Enfâl”, savaş ganimetleri demektir.


وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُمْ بِاللّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤١﴾


Ayet Transkripsiyonu ve Sade Meali

va'lemû (ve ı'lemû) ennemâ ganimtum min şey'in fe enne lillâhi (li allâhi) humuse-hu ve lir resûli (ve li er resûli) ve li zîl kurbâ (ve li zî el kurbâ) vel yetâmâ (ve el yetâmâ) vel mesâkîni (ve el mesâkîni) vebnis sebîli (ve ibne es sebîli) in kuntum âmentum billâhi (bi allâhi) ve mâ enzel-nâ alâ abdi-nâ yevme el furkâni yevme itteka el cem'âni vallâhu (ve allâhu) alâ kulli şey'in kadîrun
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
va'lemû (ve ı'lemû) ve biliniz
ennemâ ... olduğunu
ganimtum ganimet aldınız
min şey'in bir şey
fe o zaman, artık
enne ... olduğunu
lillâhi (li allâhi) Allah'ın
humuse-hu onun beşte biri
ve lir resûli (ve li er resûli) ve resûlün
ve li zîl kurbâ (ve li zî el kurbâ) ve yakınlarının, yakınlık sahibi olanların, akrabaların
vel yetâmâ (ve el yetâmâ) ve yetimler
vel mesâkîni (ve el mesâkîni) ve yoksullar, miskinler
vebnis sebîli (ve ibne es sebîli) ve yolculukta olanlar, yolda kalanlar
in kuntum eğer siz, iseniz
âmentum îmân ettiniz, inandınız
billâhi (bi allâhi) Allah'a
ve mâ ve şey
enzel-nâ indirdik
alâ abdi-nâ kulumuza
yevme el furkâni furkan günü (hak ve bâtılın ayrıldığı gün), ayrılma günü
yevme gün
itteka karşılaştı
el cem'âni iki toplum, iki ordu
vallâhu (ve allâhu) ve Allah
alâ üzerine, ...e
kulli şey'in herşey
kadîrun kaadir, gücü yeten

Eğer Allah’a ve iki ordunun karşılaştığı gün, furkan günü (hak ve bâtılın ayrıldığı gün) kulumuza indirdiğimiz şeye inandıysanız, ganimet olarak bir şey aldığınız zaman artık onun beşte birinin muhakkak ki Allah’ın ve Resûl’ün ve yakınlarının ve yetimlerin ve miskinlerin ve yolculukta olanların olduğunu biliniz. Ve Allah, herşeye kaadirdir (gücü yetendir).

ENFÂL SURESİ 41. Ayeti Ali Fikri Yavuz Meali

Biliniz ki, kâfirlerden ganimet olarak aldığınız her hangi bir şeyin muhakkak beşte biri Allah içindir. O da, Peygambere ve onun akrabasına, yetimlere, miskinlere ve yolda kalmışlara aittir; eğer siz Allah’a iman etmiş ve o hak ile bâtılın ayrıldığı Bedir günü, o iki ordunun birbiriyle çarpıştığı gün, kulumuza (Hazreti Peygambere) indirdiğimiz âyetlere iman etmişseniz. Allah her şeye kadirdir.

Ali Fikri Yavuz