Mekke döneminde inmiştir. 30 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki “el-Fecr” kelimesinden almıştır. Fecr, tan yerinin ağarması vakti demektir.


وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ ﴿١٠﴾


FECR SURESİ 10. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

ve fir'avne el evtâdi
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
ve fir'avne ve firavun
sahip
el evtâdi kazıklar

Ve kazıklar sahibi firavuna (neler yaptı).

FECR SURESİ 10. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

(6-10) (Ey Muhammed!) Rabbinin, (Hûd’un kavmi) Âd’e, şehirler içinde benzeri kurulmamış olan, sütunlarla dolu İrem’e, vadide kayaları oyan (Salih’in kavmi) Semûd’a, kazıklar sahibi Firavun’a ne yaptığını görmedin mi?

Diyanet İşleri

Ve direk gibi sağlam kumandanları olan Firavun'a?

Abdulbaki Gölpınarlı

Kazıklar (çadırlar, ordular) sahibi Firavun'a?

Adem Uğur

Yüksek direklerin (piramitlerin) sahibi Firavun'a.

Ahmed Hulusi

Devleti, teşkilâtı, orduları güçlü, şiddeti ve işkencesi meşhur, ülkesi zengin, hazinesi dolu, imkânları geniş, dikili taşları sembol edinen, ebedîleşme iddiasındaki Firavun’a ne yaptı?

Ahmet Tekin

Ve kazıklar sahibi Firavun'a,

Ahmet Varol

Ve kazıklar (ehramlar) sahibi Firavun'a?

Ali Bulaç

Kalabalık ordu sahibi Firavun’a?

Ali Fikri Yavuz

(9-12) Vadide kayalari kesip yontan Semud milletine, memleketlerde asiri giden, oralarda bozgunculugu artiran, sarsilmaz bir saltanat sahibi Firavun'a Rabbinin ne ettigini gormedin mi?

Bekir Sadak

Kazıklar sahibi Fir'avn'a,

Celal Yıldırım

(9-12) Vadide kayaları kesip yontan Semud milletine, memleketlerde aşırı giden, oralarda bozgunculuğu artıran, sarsılmaz bir saltanat sahibi Firavun'a Rabbinin ne ettiğini görmedin mi?

Diyanet İşleri (eski)

(6-14) Görmedin mi, Rabbin ne yaptı Âd kavmine; direkleri (yüksek binaları) olan, ülkelerde benzeri yaratılmamış İrem şehrine, o vadide kayaları yontan Semûd kavmine, kazıklar (çadırlar, ordular) sahibi Firavun'a! Ki onların hepsi ülkelerinde azgınlık ettiler. Oralarda kötülüğü çoğalttılar. Bu yüzden Rabbin onların üstüne azap kamçısı yağdırdı. Çünkü Rabbin (her an) gözetlemededir.

Diyanet Vakfi

Ve piramitler sahibi Firavun'a?

Edip Yüksel

Ve o kazıkların sahibi Fir'avn'e

Elmalılı Hamdi Yazır

O kazıkların sahibi Firavun'a?

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Kazıklar sahibi (güçlü, kuvvetli) Firavun'a?

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

ve kazıklar sahibi Firavun'a.

Seyyid Kutub

Ve kazıklar (ehramlar) sahibi Firavun'a?

Gültekin Onan

o kazıklar saahibi «Fir'avn» e.

Hasan Basri Çantay

Ve kazıklar sâhibi Fira'vun’a?

Hayrat Neşriyat

Kazıklar sahibi Firavun'a,

İbni Kesir

Ve (pek çok) çadır direğine sahip Firavun'a?

Muhammed Esed

(9-10) Vadide kayaları söküp oyan Semûd'e (nasıl yaptı?). Ve pek büyük sabit binalar sahibi olan Fir'avun'a da nasıl yaptı?

Ömer Nasuhi Bilmen

Kazıklar sahibi Firavun'a neler yaptı?

Ömer Öngüt

Kazıklar/pramitler sahibi Firavun’a..

Şaban Piriş

(6-10) Beldeler içinde benzeri yaratılmamış ve yüksek binalarla dolu İrem şehrinde oturan Âd milletine. Vâdideki kayaları oyup yontarak sağlam evler yapan Semud milletine, Çadırlı ordugâhlar, piramitler sahibi Firavun’a, Rabbinin ne yaptığını görmedin mi?

Suat Yıldırım

Ve kazıklar sâhibi Fir'avn'a?

Süleyman Ateş

Ve kazıklar (ehramlar) sahibi Firavun'a?

Tefhim-ul Kuran

Ve güçlü saltanat sahibi Firavun'a?

Ümit Şimşek

Ve kazıklar sahibi Firavun'a.

Yaşar Nuri Öztürk

Ve direk gibi kumandanları olan veya pek çok çadır direğine sahip olan veya kazıklarla işkence eden Firavuna.

Abdullah Parlıyan

Saltanat sahibi Firavun'a.

Bayraktar Bayraklı

(6-10) Rabbinin, Ad kavmine (Hûd peygamberin toplumuna), şehirler içinde benzeri kurulmamış sütunlarla dolu olan İrem şehrine, vadide kayaları yontan (Salih'in kavmi) Semûd'a ve direk gibi sağlam orduları olan Firavun'a neler yaptığını görmedin mi?

Cemal Külünkoğlu

Kazıklar (güçler) sahibi Firavun'a?

Kadri Çelik

Ayrıca, çok sağlam kalelere sahip Firavun’a.

Ali Ünal

Ve kazıklar sahibi Firavun’a?

Harun Yıldırım

Ve (pirametlerle dünyaya) kazık çakan Firavun'a?

Mustafa İslamoğlu

Ve kazıklar/direkler/piramitler sahibi Firavun’a.

Sadık Türkmen

Çok zengin olan Firavun'a,

İlyas Yorulmaz

Ve kazıklar sahibi firavuna (neler yaptı).

İmam İskender Ali Mihr