Mekke döneminde inmiştir. 30 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki “el-Fecr” kelimesinden almıştır. Fecr, tan yerinin ağarması vakti demektir.


الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ ﴿١١﴾


FECR SURESİ 11. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

ellezîne tagav el bilâdi
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
ellezîne onlar ki
tagav azgınlık yaptılar
içinde, ...de
el bilâdi beldeler

Onlar ki beldelerde (ülkelerde) azgınlık yaptılar.

FECR SURESİ 11. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

(11-12) Bunlar şehirlerde azgınlık eden ve oralarda pek çok bozgunculuk çıkaran kimselerdi.

Diyanet İşleri

Öylesine ki azdılar şehirlerde.

Abdulbaki Gölpınarlı

Ki onların hepsi ülkelerinde azgınlık ettiler.

Adem Uğur

Onlar ki, beldeler içinde benlikle azgınca yaşamışlardı.

Ahmed Hulusi

Onlar, ülkelerinde azgınlık, taşkınlık ve eşkiyalık ederlerdi.

Ahmet Tekin

Ki onlar ülkelerde azgınlık etmişlerdi.

Ahmet Varol

Ki onlar, şehirlerde azgınlaşmışlardı.

Ali Bulaç

Bunlar o kimselerdi ki, memleketlerde azgınlık etmişlerdi.

Ali Fikri Yavuz

(9-12) Vadide kayalari kesip yontan Semud milletine, memleketlerde asiri giden, oralarda bozgunculugu artiran, sarsilmaz bir saltanat sahibi Firavun'a Rabbinin ne ettigini gormedin mi?

Bekir Sadak

Onlar ki ülkelerde azgınlık edip Hakka baş kaldırmışlardı,

Celal Yıldırım

(9-12) Vadide kayaları kesip yontan Semud milletine, memleketlerde aşırı giden, oralarda bozgunculuğu artıran, sarsılmaz bir saltanat sahibi Firavun'a Rabbinin ne ettiğini görmedin mi?

Diyanet İşleri (eski)

(6-14) Görmedin mi, Rabbin ne yaptı Âd kavmine; direkleri (yüksek binaları) olan, ülkelerde benzeri yaratılmamış İrem şehrine, o vadide kayaları yontan Semûd kavmine, kazıklar (çadırlar, ordular) sahibi Firavun'a! Ki onların hepsi ülkelerinde azgınlık ettiler. Oralarda kötülüğü çoğalttılar. Bu yüzden Rabbin onların üstüne azap kamçısı yağdırdı. Çünkü Rabbin (her an) gözetlemededir.

Diyanet Vakfi

Tüm bunlar ülkelerinde azmışlardı.

Edip Yüksel

Onlar ki memleketlerde tuğyan etmişlerdi de

Elmalılı Hamdi Yazır

Onlar ki o memleketlerde azıtmışlardı.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Bunlar ülkelerde azmışlardı.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Bunlar ülkelerinde azmışlardı.

Seyyid Kutub

Ki onlar, şehirlerde azgınlaşmışlardı.

Gültekin Onan

Ki (bütün) bunlar memleketler (in) de azgınlık edenlerdi.

Hasan Basri Çantay

Onlar ki memleketler(in)de azgınlık etmişlerdi.

Hayrat Neşriyat

Ki bunlar, memleketlerde azgınlık etmişlerdi.

İbni Kesir

(Onlar) toprakları üzerinde hak ve adalet sınırlarını aştılar;

Muhammed Esed

(11-12) İşte onlar ki beldelerde azgınlıkta bulunmuşlardı. Oralarda fesadı çoğaltmışlardı.

Ömer Nasuhi Bilmen

Zira onların hepsi memleketlerinde azgınlık ettiler.

Ömer Öngüt

Onlar, ülkelerde azmışlardı.

Şaban Piriş

Bütün bunlar, bulundukları ülkelerde azdıkça azdılar.

Suat Yıldırım

Bunlar ülkelerde azmışlardı.

Süleyman Ateş

Ki onlar, şehirlerde azgınlaşmışlardı.

Tefhim-ul Kuran

Onlar ülkelerinde azmışlardı.

Ümit Şimşek

Bunlar, ülkelerde azıp zulmetmişlerdi.

Yaşar Nuri Öztürk

Öylesine ki, onlar şehirlerde azdılar.

Abdullah Parlıyan

(11-14) O ülkelerde haddi aşanları, oralarda bozgunculuğu arttıranları nasıl yok ettiğini bilmez misin? Rabbin onların üzerine azap kırbacını indirmiştir. Rabbin kesinlikle gözetmektedir.

Bayraktar Bayraklı

(11-12) Bunlar şehirlerde azgınlık eden ve oralarda pek çok bozgunculuk çıkaran kimselerdi.

Cemal Külünkoğlu

Onlar (adı geçen kavimler), şehirlerde azgınlaşmışlardı.

Kadri Çelik

Bunların hepsi, (yaşadıkları) ülkelerde hep taşkınlık yaptılar;

Ali Ünal

Ki onlar, şehirlerde azgınlaşmışlardı.

Harun Yıldırım

Onların hepsi de kendi ülkelerinde haddi aşmış kimselerdi;

Mustafa İslamoğlu

Onlar ki; ülkelerde azgınlık etmişlerdi,

Sadık Türkmen

O Firavun ki, şehirlerde azgınlaşmış,

İlyas Yorulmaz

Onlar ki beldelerde (ülkelerde) azgınlık yaptılar.

İmam İskender Ali Mihr