Mekke döneminde inmiştir. 30 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki “el-Fecr” kelimesinden almıştır. Fecr, tan yerinin ağarması vakti demektir.


فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ ﴿١٢﴾


FECR SURESİ 12. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

fe ekserû fî-hâ el fesâde
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
fe böylece
ekserû arttırdılar, çoğalttılar
fî-hâ orada
el fesâde fesat, kötülük

Böylece orada fesadı çoğalttılar.

FECR SURESİ 12. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

(11-12) Bunlar şehirlerde azgınlık eden ve oralarda pek çok bozgunculuk çıkaran kimselerdi.

Diyanet İşleri

Derken bozgunculuğu çoğalttılar oralarda.

Abdulbaki Gölpınarlı

Oralarda kötülüğü çoğalttılar.

Adem Uğur

Onlarda fesadı çoğaltmışlardı!

Ahmed Hulusi

Onlar, zulüm, israf, zevk ve eğlenceye düşerek fesadı, bozgunculuğu çoğaltmışlar, sosyal çürümeyi artırmışlardı.

Ahmet Tekin

Böylece oralarda bozgunculuğu artırmışlardı.

Ahmet Varol

Böylece oralarda fesadı yaygınlaştırmış, arttırmışlardı.

Ali Bulaç

Böylece oralarda fesadı çoğaltmışlardı.

Ali Fikri Yavuz

(9-12) Vadide kayalari kesip yontan Semud milletine, memleketlerde asiri giden, oralarda bozgunculugu artiran, sarsilmaz bir saltanat sahibi Firavun'a Rabbinin ne ettigini gormedin mi?

Bekir Sadak

Oralarda fitne ve fesadı çoğalttıkça çoğalttılar.

Celal Yıldırım

(9-12) Vadide kayaları kesip yontan Semud milletine, memleketlerde aşırı giden, oralarda bozgunculuğu artıran, sarsılmaz bir saltanat sahibi Firavun'a Rabbinin ne ettiğini görmedin mi?

Diyanet İşleri (eski)

(6-14) Görmedin mi, Rabbin ne yaptı Âd kavmine; direkleri (yüksek binaları) olan, ülkelerde benzeri yaratılmamış İrem şehrine, o vadide kayaları yontan Semûd kavmine, kazıklar (çadırlar, ordular) sahibi Firavun'a! Ki onların hepsi ülkelerinde azgınlık ettiler. Oralarda kötülüğü çoğalttılar. Bu yüzden Rabbin onların üstüne azap kamçısı yağdırdı. Çünkü Rabbin (her an) gözetlemededir.

Diyanet Vakfi

Oralarda kötülükleri yaygınlaştırmışlardı.

Edip Yüksel

onlarda fesadı çoğaltmışlardı

Elmalılı Hamdi Yazır

Oralarda bozgunculuğu çoğaltmışlardı.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Oralarda çok bozgunculuk yapmışlardı.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Oralarda çok kötülük etmişlerdi.

Seyyid Kutub

Böylece oralarda fesadı yaygınlaştırmış, arttırmışlardı.

Gültekin Onan

O suretle ki oralarda fesadı çoğaltmışlardı.

Hasan Basri Çantay

Böylece oralarda fesâdı çoğaltmışlardı.

Hayrat Neşriyat

Ve fesadı çoğaltmışlardı.

İbni Kesir

ve orada büyük bir yozlaşma ve çürümeye sebep oldular;

Muhammed Esed

(11-12) İşte onlar ki beldelerde azgınlıkta bulunmuşlardı. Oralarda fesadı çoğaltmışlardı.

Ömer Nasuhi Bilmen

Bulundukları yerlerde bozgunculuğu çoğalttılar.

Ömer Öngüt

Oralarda fesadı çoğaltmışlardı.

Şaban Piriş

Oralarda fesat ve bozgun çıkarıp, nizamı altüst ettiler.

Suat Yıldırım

Oralarda çok kötülük etmişlerdi.

Süleyman Ateş

Böylece oralarda fesadı 'yaygınlaştırıp arttırmışlardı.'

Tefhim-ul Kuran

Oralarda fesadı arttırmışlardı.

Ümit Şimşek

Ve oralarda bozgunu çoğaltmışlardı.

Yaşar Nuri Öztürk

Derken bozgunculuğu çoğalttılar oralarda.

Abdullah Parlıyan

(11-14) O ülkelerde haddi aşanları, oralarda bozgunculuğu arttıranları nasıl yok ettiğini bilmez misin? Rabbin onların üzerine azap kırbacını indirmiştir. Rabbin kesinlikle gözetmektedir.

Bayraktar Bayraklı

(11-12) Bunlar şehirlerde azgınlık eden ve oralarda pek çok bozgunculuk çıkaran kimselerdi.

Cemal Külünkoğlu

Böylece oralarda fesadı yaygınlaştırıp arttırmışlardı.

Kadri Çelik

Taşkınlıklarıyla, oralarda sürekli bozgunculuk çıkardılar.

Ali Ünal

Oralarda fesadı artırmışlardı.

Harun Yıldırım

derken oralarda ahlaki çürüme ve toplumsal yozlaşmayı körüklediler;

Mustafa İslamoğlu

Oralarda fesadı çoğaltmışlardı/karışıklık çıkartmışlardı.

Sadık Türkmen

Bütün şehirlere bozgunculuğu yaymışlar.

İlyas Yorulmaz

Böylece orada fesadı çoğalttılar.

İmam İskender Ali Mihr