Mekke döneminde inmiştir. 54 âyettir. Sûre, adını üçüncü âyette geçen ve Kur’an âyetlerini niteleyen “fussilet” ifadesinden almıştır. “Fussilet”, “genişçe açıklandı” demektir. Sûre, ayrıca “Hâ Mîm es-Secde” diye de anılır.


أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَاء رَبِّهِمْ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ ﴿٥٤﴾


FUSSİLET SURESİ 54. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

e lâ inne-hum miryetin min likâi rabbi-him e lâ inne-hu bi kulli şey'in muhîtun
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
e lâ (öyle) değil mi?
inne-hum muhakkak, gerçekten onlar
...'de, içinde
miryetin şüphe
min ...'den
likâi rabbi-him Rab'lerine mülâki olmak, ulaşmak
e lâ (öyle) değil mi?
inne-hu muhakkak, gerçekten o
bi kulli şey'in herşeyi
muhîtun kuşatandır, ihata edendir

Onlar gerçekten Rab’lerine mülâki olacaklarından (ruhlarını hayatta iken Allah’a ulaştıracaklarından) şüphe içindeler, öyle değil mi? O (Allah), herşeyi ihata etmiştir (ilmiyle kuşatmıştır), öyle değil mi?

FUSSİLET SURESİ 54. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

İyi bilin ki, onlar Rablerine kavuşma konusunda şüphe içindedirler. İyi bilin ki, O, her şeyi kuşatandır.

Diyanet İşleri

İyice bil ki onlar, şüphe yok, Rablerine kavuşacaklarından şüphe etmedeler; iyice bil ki şüphe yok, o, her şeyi kuşatmış, kavramıştır.

Abdulbaki Gölpınarlı

Dikkat edin; onlar, Rablerine kavuşma konusunda şüphe içindedirler. Bilesiniz ki O, her şeyi (ilmiyle) kuşatmıştır.

Adem Uğur

Dikkat edin! Muhakkak ki onlar Rablerinin likâsından (Rablerinin varlıklarında açığa çıkışını yaşamaktan) şek - şüphe içindedirler! Dikkat edin! Muhakkak ki O, Bi-küllî şey'in (her şeyin Esmâ'sıyla varlığında olarak) Muhiyt'tir (ihâta eder)!

Ahmed Hulusi

Dikkat edin, onlar, diriltilerek, Rablerinin huzurunda hesaba çekilerek, mükâfatlandırılma ve cezalandırılma konusunda şüphe içindeler. Bilesiniz ki, O her şeyi ilmiyle, kudretiyle abluka altına almıştır.

Ahmet Tekin

İyi bil ki onlar, Rabblerine kavuşmaktan şüphe içindedirler. İyi bil ki O her şeyi kuşatmıştır.

Ahmet Varol

Dikkatli olun; gerçekten onlar, Rablerine kavuşmaktan yana derin bir kuşku içindedirler. Dikkatli olun; gerçekten O, her şeyi sarıp kuşatandır.

Ali Bulaç

Dikkat et! O kâfirler, Rablerine kavuşmaktan bir şübhe içindedirler. Dikkat et, Allah her şeyi (ilmi ve kudreti ile) kuşatandır.

Ali Fikri Yavuz

Dikkat edin; onlar Rablerine kavusmaktan suphededirler; dikkat edin; Allah suphesiz her seyi bilgisiyle kusatandir. *

Bekir Sadak

Haberiniz olsun ki, onlar Rablarına kavuşma hususunda tam bir şüphe içindedirler. Dikkat edin ki, O, her şeyi (ilmiyle, kudretiyle, tasarrufuyla) kuşatmıştır.

Celal Yıldırım

Dikkat edin; onlar Rablerine kavuşmaktan şüphededirler; dikkat edin; Allah şüphesiz her şeyi bilgisiyle kuşatandır.

Diyanet İşleri (eski)

Dikkat edin; onlar, Rablerine kavuşma konusunda şüphe içindedirler. Bilesiniz ki O, her şeyi (ilmiyle) kuşatmıştır.

Diyanet Vakfi

Aslında onlar Rab'lerinden bir kuşku içindedirler. O, her şeyi (bilgi ve yönetimiyle) kuşatmıştır.

Edip Yüksel

Uyan! onlar rablarının likasından işkil içindeler, uyan ki o her şey'i muhît

Elmalılı Hamdi Yazır

Uyan! Onlar Rablerinin karşısına çıkacaklarından şüphe içindedirler; uyan ki, O herşeyi kuşatmıştır.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

İyi bilin ki onlar Rablerine kavuşmaktan bir şüphe içindedirler, yine iyi bilin ki, Allah her şeyi ilmiyle kuşatmıştır.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

İyi bil ki onlar, Rabb'ine kavuşmaktan kuşku içindedirler. İyi bil ki O, herşeyi kuşatmıştır.

Seyyid Kutub

Dikkatli olun; gerçekten onlar, rablerine kavuşmaktan yana derin bir kuşku içindedirler. Dikkatli olun; gerçekten O, her şeyi sarıp kuşatandır.

Gültekin Onan

Gözünü aç, muhakkak onlar Rablerine kavuşmakdan bir şübhe içindedirler. Gözünü aç, O, hakıykaten herşey'i çepçevre kuşatandır.

Hasan Basri Çantay

Dikkat edin! Muhakkak ki onlar, Rablerine kavuşmaktan şübhe içindedirler. Dikkat edin! Doğrusu O, herşeyi (ilim ve kudretiyle) hakkıyla kuşatıcıdır.

Hayrat Neşriyat

İyi bilin ki; onlar, Rabblarına kavuşmaktan şüphededirler. Dikkat edin, muhakkak ki Allah; her şeyi çepeçevre kuşatandır.

İbni Kesir

Gerçek şu ki onlar, (Hesap Günü) Rableri ile karşılaşıp karşılaşmayacaklarından tam emin değiller! Şüphesiz O, her şeyi kuşatır!

Muhammed Esed

İyi bil ki, şüphe yok onlar Rablerine kavuşmaktan dolayı bir şekk içindedirler. İyi bil ki, muhakkak O, her şeyi ilmen ihata edendir.

Ömer Nasuhi Bilmen

İyi bilin ki onlar Rablerine kavuşmaktan şüphe içindedirler. İyi bil ki O her şeyi çepeçevre kuşatandır.

Ömer Öngüt

Onlar, Rab’lerine kavuşmaktan şüphe içindedirler! Bilin ki o, her şeyi kuşatmıştır.

Şaban Piriş

Ama dikkat edin ki onlar Rab’lerine kavuşma hususunda şüphe içindedirler. İyi bilin ki O, her şeyi ilmi ve kudreti ile kuşatmıştır.

Suat Yıldırım

İyi bil ki onlar, Rablerine kavuşmaktan kuşku içindedirler. İyi bil ki O, her şeyi kuşatmıştır (her şey Allâh'ın bilgisi içindedir).

Süleyman Ateş

Dikkatli olun; gerçekten onlar, Rabblerine kavuşmaktan yana derin bir kuşku içindedirler. Dikkatli olun; gerçekten O, her şeyi sarıp kuşatandır.

Tefhim-ul Kuran

Heyhat, onlar Rablerine kavuşmaktan kuşku içindedirler. Ama şunu da iyi bilin ki, O herşeyi her haliyle kuşatmıştır.

Ümit Şimşek

Dikkat edin, onlar Rablerine kavuşma konusunda bir şüphe içindedirler. Gözünüzü açın! Allah Muhît'tir, herşeyi çepeçevre kuşatmıştır.

Yaşar Nuri Öztürk

Gözünü aç ve iyi bil muhakkak ki bunca delillerden sonra hâlâ akıllanıp, İslâm'a gelmiyorlarsa, Rablerine kavuşup, hesap görüleceğinden şüphe etmektedirler. Şüphesiz ki O Allah, herşeyi gücü ve bilgisiyle kuşatandır.

Abdullah Parlıyan

Dikkat ediniz, onlar Rabblerine kavuşacakları konusunda şüphe içerisindedirler. İyi biliniz ki, Allah, her şeyi çepeçevre kuşatmıştır.[515]

Bayraktar Bayraklı

Dikkat et, onlar Rablerine kavuşma konusunda şüphe içindedirler. İyi bilin ki, O, her şeyi (ilmiyle, kudretiyle) kuşatmıştır.

Cemal Külünkoğlu

İyi bilin ki gerçekten onlar, rablerine kavuşmaktan yana derin bir kuşku içindedirler. İyi bilin ki gerçekten O, her şeyi sarıp kuşatandır.

Kadri Çelik

Ama şunu bilin ki, onlar (yaptıklarının hesabını vermekten kaçıp kurtulma kuruntuları beslemekte, bu sebeple) Rabbileriyle nihaî buluşma konusunda maksatlı şüpheler içinde boğulup gitmekte (ve bundan dolayı da Kur’ân’a inanmaya yanaşmamaktadırlar). Ama yine bilin ki O, her şeyi (ilim ve kudretiyle) çepeçevre kuşatmıştır.

Ali Ünal

Dikkat edin; onlar, Rablerine kavuşma konusunda şüphe içindedirler. Bilesiniz ki O, her şeyi (ilmiyle) kuşatmıştır.

Harun Yıldırım

Bakın, belli ki onlar Rablerinin huzuruna çıkacaklarına ilişkin tereddüt içindedirler! Bakın, şüphe yok ki O her şeyi çepeçevre kuşatandır!

Mustafa İslamoğlu

Iyi biliniz ki onlar, Rableriyle karşılaşmaktan kuşku içindedirler. İyi biliniz ki kesinlikle O, herşeye gücü yetendir.

Sadık Türkmen

Onlar Rablerine kavuşacaklarına dair, şüphe içerisinde olmadılar mı? Gerçekten O Allah, her şeyi kuşatıcı değil midir?

İlyas Yorulmaz

Onlar gerçekten Rab’lerine mülâki olacaklarından (ruhlarını hayatta iken Allah’a ulaştıracaklarından) şüphe içindeler, öyle değil mi? O (Allah), herşeyi ihata etmiştir (ilmiyle kuşatmıştır), öyle değil mi?

İmam İskender Ali Mihr

Dikkat et, o kâfirler Rablerine kavuşmaktan bir şüphe içindedirler. Dikkat et Allah herşeyi (ilmi ve kudretiyle) çepeçevre kuşatandır.

Abdullah Aydın

Dikkat et! Onlar, Rablerine kavuşmaktan şüphe içindedirler. Dikkat et! O (Allah) herşeyi ilmiyle, kudretiyle kuşatmıştır.

Ahmet Davudoğlu

İyi bilin ki onlar Rablerine kavuşmak hususunda şüphe içindedirler. Ve iyi bilin ki O (Allah) herşeyi ilmi ve kudretiyle kuşatmıştır.

Ali Arslan

Dikkat edin! Onlar Rablerine kavuşmaktan şüphe içindedirler. Dikkat edin! Allah, her şeyi bilgisiyle kuşatmıştır.

Arif Pamuk

İyi bil ki, onlar (küfredenler) Rablerine kavuşmadan şek içindedirler. Yine iyi bil ki Allahû Tealâ, herşeyi (ilmi ve kudretiyle) muhît'tir.

Ayntabî Mehmet Efendi

İyi bilin ki onlar, Rableri ile buluşmaktan şüphe içindedirler... İyi bilin ki O, herşeyi kuşatmıştır.

Bahaeddin Sağlam

Dikkat edin; onlar, Rablerine kavuşma konusunda şüphe içindedirler. Bilesiniz ki O, herşeyi (ilmiyle) kuşatmıştır.

Diyanet Vakfı (1993)

Dikkat et, onlar Rabb'lerine kavuşmaktan bir şüphe içindedirler. İyi bil ki O, (Allah, ilim ve kudretiyle) şüphesiz herşeyi kuşatandır.

Hasan Tahsin Feyizli

Onlar Rablerine kavuşmaktan şüphededirler.

Hüseyin Atay, Yaşar Kutluay

“Dikkat et! Şüphesiz onlar Rabblerine kavuşmaktan bir şüphe içindedirler. Dikkatli ol. Muhakkak O, her şeyi kuşatandır.”

Hüseyin Kaleli

Bilin ki onlar Rablerine kavuşmaktan şüphe içindedirler. Bilin ki O herşeyi ilim ve kudretiyle kuşatmıştır.

İsmail Mutlu, Şaban Döğen

İyi bil ki, onlar, Rablerine kavuşmaktan şüphe içindedirler. İyi bil ki, Allah (ın ilmi) her şeyi kuşatıcıdır.

Nedim Yılmaz

İyi bilin ki, onlar Rablerine kavuşmak hususunda şüphe içindedirler. İyi bilin ki, (Hak Tealâ her şeyi kuşatmıştır). Herşey O'nun kabzasındadır.

Ömer Rıza Doğrul

Bilesiniz ki, o müşrikler, Rablerine kavuşmaktan şüphe içindedirler; ve yine bilesiniz ki, O, herşeyi kuşatmıştır.

Talat Koçyiğit

Dikkat et! Onlar (kâfirler) Rablerine kavuşmaktan bir şüphe içindedirler. Dikkat et ki Allah, herşeyi çepeçevre kuşatandır.

Ziya Kazıcı, Necip Taylan