Mekke döneminde inmiştir. 54 âyettir. Sûre, adını üçüncü âyette geçen ve Kur’an âyetlerini niteleyen “fussilet” ifadesinden almıştır. “Fussilet”, “genişçe açıklandı” demektir. Sûre, ayrıca “Hâ Mîm es-Secde” diye de anılır.


الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ﴿٧﴾


FUSSİLET SURESİ 7. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

ellezîne lâ yu'tûne ez zekâte ve hum bi el âhirati hum kâfirûne
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
ellezîne onlar
lâ yu'tûne vermezler
ez zekâte zekât
ve hum ve onlar
bi el âhirati ahireti (ruhun hayattayken Allah'a ulaştırılmasını)
hum onlar
kâfirûne kâfirler, inkâr edenler

Onlar zekât vermezler. Ve onlar, onlar ahireti (ruhun hayattayken Allah’a ulaştırılmasını) inkâr edenlerdir.

FUSSİLET SURESİ 7. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Onlar zekâtı vermeyen kimselerdir. Onlar ahireti de inkâr ederler.

Diyanet İşleri

Öyle kişilerdir onlar ki zekât vermezler ve onlar, âhirete inanmayanların da ta kendileridir.

Abdulbaki Gölpınarlı

Onlar zekâtı vermezler; ahireti inkâr edenler de onlardır.

Adem Uğur

Onlar (o şirk koşanlar) ki Allâh için karşılıksız bağışlamazlar; onlar sonsuz gelecek yaşamlarını da inkâr ederler.

Ahmed Hulusi

Müşrikler vicdanlarını, servetlerini, sosyal bünyelerini arındıran, berekete vesile olan zekâtı vermeyenlerdir. Onlar özellikle âhireti, ebedî yurdu inkâr edenlerdir.

Ahmet Tekin

Onlar ki, zekatı vermezler ve onlar ahireti inkar ederler.

Ahmet Varol

Ki onlar, zekatı vermeyenler ve ahireti inkâr edenlerdir.

Ali Bulaç

O müşrikler ki, zekâtı vermezler ve onlar ahireti de inkâr ederler...

Ali Fikri Yavuz

Onlar zekat vermezler; ahireti inkar edenler de yalniz onlardir.

Bekir Sadak

Onlar ki zekâtı vermezler; onlar, evet onlar, Âhireti de tanımazlar.

Celal Yıldırım

Onlar zekat vermezler; ahireti inkar edenler de yalnız onlardır.

Diyanet İşleri (eski)

Onlar zekâtı vermezler; ahireti inkâr edenler de onlardır.

Diyanet Vakfi

'Ki zekatı vermezler ve onlar ahireti de inkar ederler.'

Edip Yüksel

Ki zekâtı vermezler ve Âhırete onlar kâfirdirler

Elmalılı Hamdi Yazır

ki, zekatı vermezler ve onlar ahireti de inkar ediyorlar.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Onlar, zekatı vermezler, ahireti de inkâr ederler.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Onlar zekat vermezler ve ahireti de inkar ederler.

Seyyid Kutub

Ki onlar, zekatı vermeyenler ve ahirete küfredenlerdir.

Gültekin Onan

Ki onlar zekât vermezler. Onlar âhireti (inkâr ile) kâfir olanların ta kendileridir.

Hasan Basri Çantay

Onlar ki zekâtı vermezler ve onlar âhireti inkâr edenlerin ta kendileridir.

Hayrat Neşriyat

Onlar ki; zekat vermezler. Ve onlar; ahireti inkar edenlerdir.

İbni Kesir

(vay haline) karşılıksız harcamadan kaçınanların!; işte böyleleridir ahireti inkar edenler!

Muhammed Esed

«O müşrik kimseler ki, zekâtı vermez ve onlar ahireti münkirdirler, onlar.»

Ömer Nasuhi Bilmen

O müşrikler ki, zekâtlarını vermezler ve ahireti inkâr edenler de onlardır.

Ömer Öngüt

Ahireti inkar ederek zekat vermeyenlerin...

Şaban Piriş

O müşrikler ki zekât vermez, âhireti de inkâr ederler.

Suat Yıldırım

Onlar ki zekât vermezler ve onlar âhireti de inkâr ederler.

Süleyman Ateş

Ki onlar, zekâtı vermeyenler ve onlar ahireti inkâr edenlerdir.

Tefhim-ul Kuran

Onlar zekât vermezler; âhireti de zaten inkâr etmektedirler.

Ümit Şimşek

Onlar zekâtı vermezler. Ölüm sonrası hayatı inkâr edenler de onlardır.

Yaşar Nuri Öztürk

Onlar ki, zekat vermezler, ahiret gerçeğini de örtbas etmek suretiyle inkâr ederler.

Abdullah Parlıyan

Onlar zekâtı vermezler ve âhireti de inkâr ederler.

Bayraktar Bayraklı

Onlar zekâtı vermezler. Onlar ahireti de inkâr ederler.

Cemal Külünkoğlu

Onlar, zekât vermeyenler ve onlar ahireti inkâr edenlerdir.

Kadri Çelik

Onlar ki, mallarından muhtaca verip, arınma yoluna gitmezler ve Âhiret’i de bütün bütün inkâr içindedirler.

Ali Ünal

Onlar zekâtı vermezler; ahireti inkâr edenler de onlardır.

Harun Yıldırım

Onlar ki, arınmak için ödenmesi gereken bedeli gönüllü olarak ödemezler; işte onlar, evet onlardır ahireti inkar edenler.

Mustafa İslamoğlu

Ki onlar/müşrikler zekât vermezler, ahireti de inkâr edenlerdir.

Sadık Türkmen

Zekâtlarını vermeyenler ve ahireti de inkâr edenler onlardır.

İlyas Yorulmaz

Onlar zekât vermezler. Ve onlar, onlar ahireti (ruhun hayattayken Allah’a ulaştırılmasını) inkâr edenlerdir.

İmam İskender Ali Mihr