Âyetlerinin çoğu Mekke’de, bir kısmı ise Medine döneminde inmiştir. 78 âyettir. Hac ibadetinden bahsettiği için bu adı almıştır.


حُنَفَاء لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاء فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ ﴿٣١﴾


Ayet Transkripsiyonu ve Sade Meali

hunefâe li allâhi gayra muşrikîne bi-hî ve men yuşrik bi allâhi fe ke ennemâ harra min es semâi fe tahtafu-hu et tayru ev tehvî bi-hi er rîhu mekânin sahîkın
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
hunefâe hanifler
li allâhi Allah için, Allah'a
gayra başka, değil, olmayan
muşrikîne şirk koşanlar
bi-hî onunla
ve men yuşrik ve kim şirk koşarsa
bi allâhi Allah'a
fe o zaman, o taktirde
ke ennemâ sanki, gibi
harra (yüksekten) düştü
min es semâi semadan, gökyüzünden
fe böylece
tahtafu-hu onu kapar
et tayru kuş
ev veya
tehvî bi-hi onu indirir, atar
er rîhu rüzgâr
içinde, ...'e/a
mekânin mekân, yer
sahîkın uzak

Hanifler (tek Allah’a teslim olan kullar), onunla (putlarla), O’na şirk koşmayanlardır. Ve kim Allah’a şirk koşarsa o taktirde sanki o, gökyüzünden düşmüş de böylece onu, kuş kapmış gibi veya rüzgâr, onu uzak bir mekâna (yere) atmış gibidir.

HACC SURESİ 31. Ayeti Ali Bulaç Meali

Allah'ı birleyen (Hanif)ler olarak, O'na ortak koşmaksızın. Kim Allah'a ortak koşarsa, sanki o gökten düşmüş de onu bir kuş kapıvermiş veya rüzgar onu ıssız bir yere sürükleyip atmış gibidir.

Ali Bulaç