Âyetlerinin çoğu Mekke’de, bir kısmı ise Medine döneminde inmiştir. 78 âyettir. Hac ibadetinden bahsettiği için bu adı almıştır.


وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ ﴿٤٣﴾


HACC SURESİ 43. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

ve kavmu ibrâhîme ve kavmu lûtın
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
ve kavmu ibrâhîme ve İbrâhîm kavmi
ve kavmu lûtın ve Lut kavmi

Ve İbrâhîm (A.S)’ın kavmi de ve Lut (A.S)’ın kavmi de (yalanlamıştı).

HACC SURESİ 43. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

(43-44) İbrahim’in kavmi ile Lût’un kavmi ve Medyen halkı da (yalanlamışlardı). Mûsâ da yalanlandı ve nihayet o inkârcılara mühlet verdim, sonra da onları yakalayıverdim. Beni inkâr etmek nasılmış, (gördüler).

Diyanet İşleri

Ve İbrâhim kavmi de, Lût kavmi de.

Abdulbaki Gölpınarlı

İbrahim'in kavmi de, Lût'un kavmi de (peygamberlerini) yalanladılar.

Adem Uğur

İbrahim'in halkı ve Lût'un halkı da (yalanlamıştı).

Ahmed Hulusi

İbrâhim’in kavmi ve Lût’un kavmi de yalanlamıştı.

Ahmet Tekin

İbrahim'in kavmi ve Lut'un kavmi de.

Ahmet Varol

İbrahim'in kavmi ve Lut'un kavmi de:

Ali Bulaç

İbrâhîm’in kavmi de, Lût’un kavmi de tekzib ettiler.

Ali Fikri Yavuz

(42-44) Seni yalanci sayiyorlarsa bil ki, onlardan once Nuh milleti, Ad, Semud, Ibrahim milleti, Lut milleti ve Medyen halki da peygamberlerini yalanci saymis ve Musa da yalanlanmisti. Ama Ben, kafirlere once mehil verdim, sonra da onlari yakalayiverdim. beni tanimamak nasilmis grsunler.

Bekir Sadak

(42-43-44) Eğer seni yalanlıyorlarsa, onlardan önce Nûh kavmi, Âd ve Semûd kavmi, İbrâhim kavmi, Lût kavmi, Medyen halkı da yalanlamıştı ; Musâ da yalanlanmıştı. Kâfirlere mühlet verdim. Sonra da onları yakalayıverdim. (Bir görsünler) benim durumu-düzeni değiştirip alt-üst etmemi !

Celal Yıldırım

(42-44) Seni yalancı sayıyorlarsa bil ki, onlardan önce Nuh milleti, Ad, Semud, İbrahim milleti, Lut milleti ve Medyen halkı da peygamberlerini yalancı saymış ve Musa da yalanlanmıştı. Ama Ben, kafirlere önce mehil verdim, sonra da onları yakalayıverdim; Beni tanımamak nasılmış görsünler.

Diyanet İşleri (eski)

(42-44) (Resûlüm!) Eğer onlar (inkârcılar) seni yalanlıyorlarsa, (şunu bil ki) onlardan önce Nuh'un kavmi, Âd, Semûd, İbrahim'in kavmi, Lût'un kavmi ve Medyen halkı da (peygamberlerini) yalanladılar. Musa da yalanlanmıştı. İşte ben o kâfirlere süre tanıdım, sonra onları yakaladım. Nasıl oldu benim onları reddim (cezalandırmam)!

Diyanet Vakfi

İbrahim'in halkı, Lut'un halkı da...

Edip Yüksel

kavmi İbrahim de, kavmi Lût da,

Elmalılı Hamdi Yazır

İbrahim'in kavmi de Lüt'un kavmi de;

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

İbrahim'in kavmi de, Lût'un kavmi de (peygamberlerini) yalancı saydılar.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

İbrahim'in soydaşları, Lût'un soydaşları da öyle.

Seyyid Kutub

İbrahim'in kavmi ve Lut'un kavmi de.

Gültekin Onan

(42-43-44) Eğer (kâfirler) seni tekzîb ediyorlarsa onlardan evvel Nuuh kavmi, Aad, Semuud (kavmleri), İbrâhîm kavmi, Lût kavmi ve Medyen Yârânı da (peygamberlerini) tekzîb etmişlerdir. Muusâ dahi tekzîb edilmiştir. Nihayet ben o kâfirlere (ukuubet hususunda) bir mühlet verdim de sonra onları yakaladım. (Bak) benim inkârım (inkılâbım) nasıl imiş!

Hasan Basri Çantay

(42-44) (Habîbim, yâ Muhammed!) Seni yalanlıyorlarsa artık (bil ki) onlardan önce Nûh’un kavmi, Âd ve Semûd (kavimleri), İbrâhîm’in kavmi ve Lût’un kavmi, hem Medyen halkı da (peygamberlerini) yalanlamıştı. Mûsâ da yalanlandı. Fakat o kâfirlere mühlet verdim; sonra onları (azâbımla) yakaladım. Artık (bak) benim (onları) inkârım(cezâlandırmam) nasıl oldu!

Hayrat Neşriyat

İbrahim'in kavmi, Lut'un kavmi de.

İbni Kesir

tıpkı, İbrahim toplumunun, Lut toplumunun,

Muhammed Esed

Ve İbrahim'in kavmi ve Lût'un kavmi de tekzîp etmişti.

Ömer Nasuhi Bilmen

İbrahim kavmi de Lut kavmi de yalanlamıştı.

Ömer Öngüt

İbrahim’in kavmi, Lut’un kavmi de.

Şaban Piriş

(42-44) Eğer onlar seni yalancı sayıyorlarsa sen bil ki onlardan önce Nuh, Âd ve Semûd halkı da, İbrâhim’in halkı da, Lut’un halkı da, Medyen ahalisi de resulleri yalanlamışlardı. Mûsâ da yalancı sayılmıştı. Ben de şöyle yaptım: Her seferinde inkârcılara mühlet verdim. Sonra da tuttuğum gibi işlerini bitirdim. Onların inkârına mukabil nasıl olurmuş Benim inkârım, cümle âlem görüp bildi!

Suat Yıldırım

İbrâhim kavmi ve Lût kavmi de (yalanlamıştı).

Süleyman Ateş

İbrahim'in kavmi ve Lut'un kavmi de:

Tefhim-ul Kuran

İbrahim'in kavmi ile Lût'un kavmi de.

Ümit Şimşek

İbrahim'in kavmi de Lût'un kavmi de...

Yaşar Nuri Öztürk

Tıpkı İbrahim toplumunun, Lût toplumunun yalanladıkları gibi,

Abdullah Parlıyan

İbrâhim'in kavmi ve Lût'un kavmi de.

Bayraktar Bayraklı

(42-44) (Ey Muhammed!) Eğer seni yalanlıyorlarsa bil ki, onlardan önce Nuh, Ad ve Semûd kavimleri, İbrahim kavmi, Lût kavmi ve (Şuayip'in kavmi olan) Medyen halkı da (peygamberlerini) yalanlamışlardı. Musa da yalanlanmıştı. İşte ben o inkârcılara süre tanıdım ve sonra onları yakaladım. Bak bakalım beni inkâr etmek (inadına hakka karşı direnmek) nasıl oluyormuş!

Cemal Külünkoğlu

İbrahim'in kavmi ve Lut'un kavmi de.

Kadri Çelik

İbrahim’in kavmi ve Lût’un kavmi de.

Ali Ünal

İbrahim’in kavmi ve Lût’un kavmi de.

Harun Yıldırım

Yine İbrahim kavmi de, Lut kavmi de,

Mustafa İslamoğlu

Ibrahim’in kavmi ile Lût’un kavmi ve Medyen halkı da (yalanlamışlardı).

Sadık Türkmen

İbrahim ve Lut kavmi de yalanladı.

İlyas Yorulmaz

Ve İbrâhîm (A.S)’ın kavmi de ve Lut (A.S)’ın kavmi de (yalanlamıştı).

İmam İskender Ali Mihr