Mekke döneminde inmiştir. 52 âyettir. Sûre, adını birinci âyeti oluşturan “el-Hâkka” kelimesinden almıştır. Hâkka, mutlaka gerçekleşecek olan kıyamet demektir.


الْحَاقَّةُ ﴿١﴾


HÂKKA SURESİ 1. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

el hâkkatu
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
el hâkkatu hakikat, gerçek, gerçekleşecek olan, vuku bulacağı mutlak olan

Hakikat (vuku bulması gerçek olan).

HÂKKA SURESİ 1. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Gerçekleşecek olan kıyamet!

Diyanet İşleri

Gerçek olan kıyâmet.

Abdulbaki Gölpınarlı

Gerçekleşecek olan;

Adem Uğur

El Hakka (ölümle birlikte ortaya çıkacak mutlak hakikat)!

Ahmed Hulusi

Her şeyin hakikati, gerçeği, yalın gerçek ortaya çıkacak. Hesap ve ceza gerçekleşecek.

Ahmet Tekin

O gerçekleşecek olan,

Ahmet Varol

'Elbette gerçekleşecek olan' (kıyamet).

Ali Bulaç

(Vukuu bir gerçek olan) o kıyamet!...

Ali Fikri Yavuz

Gerceklesecek olan!

Bekir Sadak

(1-2-3) Sabit olan hakk; nedir sabit olan hakk ? Sabit olan hakkın ne olduğunu bilir misin?

Celal Yıldırım

Gerçekleşecek olan!

Diyanet İşleri (eski)

Gerçekleşecek olan;

Diyanet Vakfi

Gerçekleşen (olay).

Edip Yüksel

O Hâkka

Elmalılı Hamdi Yazır

O hak olan (kıyamet).

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

(Gerçekleşecek) Kıyamet!

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Elbette gerçekleşecek olan

Seyyid Kutub

'Elbette gerçekleşecek olan' (kıyamet).

Gültekin Onan

O hak olan (kıyamet),

Hasan Basri Çantay

El-Hâkka (gerçekleşecek olan)!

Hayrat Neşriyat

Gerçekleşecek olan.

İbni Kesir

Olacak olanın gerçekleşmesi!

Muhammed Esed

O zûhura geleceği muhakkak olan.

Ömer Nasuhi Bilmen

"Gerçekleşecek olan. "

Ömer Öngüt

Gerçekleşecek olan..

Şaban Piriş

Kesin gerçekleşecek olan,

Suat Yıldırım

Gerçekleşen,

Süleyman Ateş

'Elbette gerçekleşecek olan' (kıyamet),

Tefhim-ul Kuran

O kesin gerçek...

Ümit Şimşek

el-Hâkka/geleceği kuşkusuz olan şey!

Yaşar Nuri Öztürk

Gerçek olan o kıyamet!

Abdullah Parlıyan

Gerçekleşen, [669][670]

Bayraktar Bayraklı

Geleceği ve gerçekleşeceği kuşkusuz olan (kıyamet).

Cemal Külünkoğlu

O muhakkak gerçekleşecek olan (kıyamet sonunda gerçekleşecektir).

Kadri Çelik

Gerçekleşmesi kesin olan gerçek!

Ali Ünal

Gerçekleşecek olan;

Harun Yıldırım

Ah O kesin hakikatin gerçekleşmesi!

Mustafa İslamoğlu

Gerçekleşen!

Sadık Türkmen

Gerçekleşecek olan. …

İlyas Yorulmaz

Hakikat (vuku bulması gerçek olan).

İmam İskender Ali Mihr