Mekke döneminde inmiştir. 52 âyettir. Sûre, adını birinci âyeti oluşturan “el-Hâkka” kelimesinden almıştır. Hâkka, mutlaka gerçekleşecek olan kıyamet demektir.


وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ﴿٦﴾


HÂKKA SURESİ 6. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

ve emmâ âdun fe uhlikû bi rîhin sarsarin âtîyetin
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
ve emmâ ve fakat, amma, ... ise
âdun Ad (kavmi)
fe bu sebeple
uhlikû helâk edildi
bi rîhin rüzgâr, fırtına ile
sarsarin kasıp kavuran çok gürültülü dondurucu rüzgâr, fırtına
âtîyetin son derece şiddetli, azgın esen fırtına

Ve amma, Ad (kavmi) ise (o da) bu sebeple şiddetli dondurucu, azgın esen bir fırtına ile helâk edildi.

HÂKKA SURESİ 6. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Âd kavmine gelince, onlar da uğultulu ve dondurucu şiddetli bir rüzgârla helâk edildi.

Diyanet İşleri

Ve ama Âd, helâk edildi müthiş bir ses çıkaran, yıkıp götüren, silip süpüren soğuk bir kasırgayla.

Abdulbaki Gölpınarlı

Ad kavmi ise, uğultulu, kasıp kavuran bir fırtına ile mahvedildiler.

Adem Uğur

Ad'a gelince, şiddetli bir kasırgayla helâk edildiler!

Ahmed Hulusi

Âd kavmi ise, gürültülü ve dehşetli bir fırtına ile yok edildi.

Ahmet Tekin

Ad (kavmin)e gelince; onlar da uğultulu, azgın bir fırtına ile helak edildiler.

Ahmet Varol

Ad (halkın)a gelince; onlar da, uğultu yüklü, azgın bir kasırga ile helak edildiler.

Ali Bulaç

Âd Kavmine gelince; onlar da kasıp kavuran şiddetli bir rüzgâr ile helâk edildiler.

Ali Fikri Yavuz

Ad milleti de bu yuzden onunde durulmaz, dondurucu bir ruzgarla yok edildi.

Bekir Sadak

Âd ise, yıkıcı bir kasırgayla yok edildiler.

Celal Yıldırım

Ad milleti de bu yüzden önünde durulmaz, dondurucu bir rüzgarla yok edildi.

Diyanet İşleri (eski)

Âd kavmi ise, uğultulu, kasıp kavuran bir fırtına ile mahvedildiler.

Diyanet Vakfi

Ad ise sert ve azgın bir kasırga ile yok edildi.

Edip Yüksel

Ve amma Âd onlar da ihlâk ediliverdiler bir sarsar rüzgâr, azgın bir fırtına ile

Elmalılı Hamdi Yazır

Ad ise şiddetli bir rüzgar, azgın bir fırtına ile yok edildi.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Âd kavmi ise gürültülü ve azgın bir fırtına ile yok edildiler.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Âd'a gelince onlar da, uğultu yüklü, azgın bir kasırga ile yıkıma uğratıldı.

Seyyid Kutub

Ad (halkın)a gelince; onlar da, uğultu yüklü, azgın bir kasırga ile helak edildiler.

Gültekin Onan

Aad'e gelince: Onlar da uğultulu, azgın bir fırtına ile helak edildiler.

Hasan Basri Çantay

Amma Âd (kavmi) ise, artık (onlar da) uğultulu, şiddetli bir kasırga ile mahvedildiler!

Hayrat Neşriyat

Ad'a gelince; onlar da uğultulu, azgın bir fırtına ile helak edildiler.

İbni Kesir

'Ad ise öfkeli bir kasırga ile yok olup gitti,

Muhammed Esed

(5-7) Artık Semûd (kavmi) hadden aşırı bir hadise ile helâk edildiler. Âd (kavmi) ise onlar da son derece kuvvetli bir rüzgar ile helâk edildiler. (Cenâb-ı Hak) Onu (o rüzgarı) yedi gece ve sekiz gün ardı ardına onların üzerlerine musallat etti. Artık o kavmi görürsün ki, onlar sanki içleri bomboş hurma kökleriymiş gibi yere yıkılmışlardır.

Ömer Nasuhi Bilmen

Âd kavmi de uğultulu, önünde durulmaz bir rüzgârla yok edildiler.

Ömer Öngüt

Âd ise kasıp kavuran şiddetli bir rüzgar ile helak edilmişti.

Şaban Piriş

(5-6) Bunlardan Semûd o korkunç zelzele ile yok edildi. Âd ise azgın bir kasırga ile imha edildi.

Suat Yıldırım

'Âd (kavmi) ise uğultulu, azgın bir kasırga ile helâk edildiler.

Süleyman Ateş

Ad (halkın)a gelince; onlar da, uğultu yüklü, azgın bir kasırga ile helak edildiler.

Tefhim-ul Kuran

Âd kavmi ise, azgın ve gürültülü bir fırtınayla helâk oldu.

Ümit Şimşek

Âd ise gürleyen sesle gelen rüzgârlı bir fırtınayla mahvedildi.

Yaşar Nuri Öztürk

Ad kavmi ise uğultulu azgın bir kasırga ile yok olup gittiler.

Abdullah Parlıyan

(6-8) ‘Âd toplumuna gelince, onlar soğuk ve şiddetli bir rüzgârla yok edildiler. Allah o rüzgârı yedi gece, sekiz gündüz, aralıksız olarak başlarına sardı. Böylece o halkın, içi boş hurma kütükleri gibi yere serildiklerini görürsün. Onlardan geriye kalan hiçbir kimseyi görüyor musun?

Bayraktar Bayraklı

Âd kavmine de uğultulu ve dondurucu şiddetli bir rüzgârla helâk edildi.

Cemal Külünkoğlu

Ad'a gelince, onlar da önünde durulmaz, dondurucu bir rüzgârla yıkıma uğratıldı.

Kadri Çelik

Âd ise, onlar da çok şiddetli ve kükreyen bir kasırga ile imha edildi.

Ali Ünal

Âd’a gelince; onlar da uğultulu ve azgın bir fırtına ile yok edildiler.

Harun Yıldırım

Ve öte yanda 'Ad: onlar da değdiğini sesiyle çarpan dizginlenemez bir kasırgayla helak edildiler.

Mustafa İslamoğlu

Âd’a gelince onlar da uğultulu, azgın bir kasırga ile imha edildiler!

Sadık Türkmen

Ad toplumu ise, her şeyi silip süpüren dondurucu bir fırtına ile yok edildiler.

İlyas Yorulmaz

Ve amma, Ad (kavmi) ise (o da) bu sebeple şiddetli dondurucu, azgın esen bir fırtına ile helâk edildi.

İmam İskender Ali Mihr