Medine döneminde inmiştir. 18 âyettir. Sûre, adını dördüncü âyette geçen “Hucurât” kelimesinden almıştır. Hucurât odalar demektir. Burada Hz. Peygamber’in aile efradıyla birlikte ikamet ettiği odalar kastedilmektedir.


إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَاء الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿٤﴾


HUCURÂT SURESİ 4. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

inne ellezîne yunâdûne-ke min verâi el hucurâti ekseru-hum lâ ya'kılûne
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
inne muhakkak ki
ellezîne onlar, ... olanlar
yunâdûne-ke sana seslenirler
min verâi arkasından, dışından
el hucurâti odalar
ekseru-hum onların çoğu
lâ ya'kılûne akıl etmiyorlar, akıl etmezler

Muhakkak ki sana odaların dışından seslenenlerin çoğu akıl etmezler.

HUCURÂT SURESİ 4. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

(Ey Muhammed!) Odaların arkasından sana bağıranların çoğu aklı ermeyen kimselerdir.

Diyanet İşleri

Odaların ardından bağırarak sana seslenenlerin çoğu, akıl etmeyen kişilerdir.

Abdulbaki Gölpınarlı

(Resûlüm!) Sana odaların arka tarafından bağıranların çoğu aklı ermez kimselerdir.

Adem Uğur

Sana, evinin dışından (dışarıdan) seslenenlere gelince, onların çoğunluğu aklını kullanmayanlardır! (Seslenip yanlarına çağırmak, aklını kullanmamak olarak değerlendiriliyor! Dikkat edilesi bir konu! A. H. )

Ahmed Hulusi

Hücre-i saadetlerin, evlerinin arkasından sana 'Ey Allah’ın rasulü' diyecekleri yerde, bağıra çağıra isminle seslenenlerin çoğu aklı kıt, düşüncesiz kimselerdir.

Ahmet Tekin

Şüphesiz seni odaların arkasından çağıranların çoğu akıl etmeyenlerdir.

Ahmet Varol

Şüphesiz, hücrelerin ardından sana seslenenler de, onların çoğu aklını kullanmıyor.

Ali Bulaç

Hücrelerin (Peygambere ait odaların) önünden seni çağıranlar (var ya), onların çoğu aklı ermiyenlerdir.

Ali Fikri Yavuz

Sana odalarin otesinden seslenenlerin cogu akletmeyen kimselerdir.

Bekir Sadak

Şüphesiz onlar ki (sana ait) odaların arkasından sana seslenirler, çoğunun aklı ermez.

Celal Yıldırım

Sana odaların ötesinden seslenenlerin çoğu akletmeyen kimselerdir.

Diyanet İşleri (eski)

(Resûlüm!) Sana odaların arka tarafından bağıranların çoğu aklı ermez kimselerdir.

Diyanet Vakfi

Odaların/duvarların ardından sana seslenenlerin çoğu düşüncesiz kimselerdir.

Edip Yüksel

Hucrelerin arkasından sana ünleyenler, her halde ekserisi aklı irmiyenlerdir.

Elmalılı Hamdi Yazır

Sana odaların arkasından ünleyenlerin (bağıranların) çoğu kesinlikle aklı ermeyenlerdir.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

(Resulüm!) Sana odaların arkasından bağıranların çokları, aklı ermez kimselerdir.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Ey Muhammed! Odaların arkasından sana bağıranların çoğu, düşüncesiz kimselerdir.

Seyyid Kutub

Şüphesiz, hücrelerin ardından sana seslenenler de, onların çoğu, akletmiyor.

Gültekin Onan

Hücrelerin ardından sana ünleyenler (var ya) onların, çoğunun akılları ermez.

Hasan Basri Çantay

(Ey Habîbim!) Doğrusu sana hucurât’ın (odaların) arkasından (evinin dışından, edebe muhâlif olarak) seslenen kimseler var ya, onların çoğu (bu âdâba) akıl erdirmiyorlar.

Hayrat Neşriyat

Muhakkak ki sana, hücrelerin ardından seslenenlerin çoğunun akılları ermez.

İbni Kesir

Gerçek şu ki (ey Peygamber,) seni evinin dışından çağıranlar var ya, işte onların çoğu akıllarını kullanmazlar.

Muhammed Esed

Muhakkak o kimseler ki, sana hücrelerin arkasından nidâ ediverirler. Onların çoğu âkilâne düşünmezler.

Ömer Nasuhi Bilmen

Resulüm! Sana odaların ötesinden seslenenlerin çokları düşüncesiz kimselerdir.

Ömer Öngüt

Sana odaların arkasından bağıranların çoğu aklını kullanmıyorlar.

Şaban Piriş

Ama sana evinin dışından seslenenlerin ise ekserisi düşüncesiz, mâkul davranmayan kimselerdir.

Suat Yıldırım

Odaların arkasından sana bağıranların çoğu, düşüncesiz kimselerdir.

Süleyman Ateş

Şüphesiz, hücrelerin ardından sana seslenenler de (var ya), onların çoğu aklını kullanmıyorlar.

Tefhim-ul Kuran

Sana odaların gerisinden seslenenlerin çoğu aklı ermez kimselerdir.

Ümit Şimşek

Hücrelerin arkasından sana seslenenlere gelince, onların çoğu aklını çalıştırmamaktadır.

Yaşar Nuri Öztürk

Gerçek şu ki ey peygamber! Sana evinin dışından bağırarak seslenenler var ya onların çoğu, akıllarını kullanamayan kimselerdir.

Abdullah Parlıyan

Sana odaların arkasından bağıranların çoğu, aklı ermez kimselerdir.[571]

Bayraktar Bayraklı

(Ey Peygamber!) Seni evinin dışından çağıranlar var ya, işte onların çoğu akıllarını kullanmazlar.

Cemal Külünkoğlu

Şüphesiz odaların ardından sana seslenenler de (var ya), onların çoğu aklını kullanmıyorlar.

Kadri Çelik

Buna karşılık (ey Peygamber,) sana evinin odalarının dışından seslenenler ise, onların çoğu düşüncesiz ve makûl davranıştan yoksun kimselerdir.

Ali Ünal

Şüphesiz odaların ardından sana seslenenler de, onların çoğu aklını kullanmıyor.

Harun Yıldırım

Ne var ki sana hanelerin berisinden seslenenler de var; onların çoğu kafalarını kullanmazlar.

Mustafa İslamoğlu

(Ey Muhammed!) Odaların arkasından sana bağıranların çoğu, düşüncesiz kimselerdir.

Sadık Türkmen

Şurası muhakkak ki, Allah'ın elçisi evinde iken, odalarının arkasından elçiye bağırarak seslenenlerin çoğu, Allah'ın ikazlarını akledemeyen kimselerdir.

İlyas Yorulmaz

Muhakkak ki sana odaların dışından seslenenlerin çoğu akıl etmezler.

İmam İskender Ali Mihr