Medine döneminde inmiştir. 18 âyettir. Sûre, adını dördüncü âyette geçen “Hucurât” kelimesinden almıştır. Hucurât odalar demektir. Burada Hz. Peygamber’in aile efradıyla birlikte ikamet ettiği odalar kastedilmektedir.


وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾


Ayet Transkripsiyonu ve Sade Meali

ve in tâifetâni min el mu'minîn iktetelû fe aslihû beyne-humâ fe in begat ihdâ-humâ alâ el uhrâ fe kâtilû elletî tebgî hattâ tefîe ilâ emri allâhi fe in fâet fe aslihû beyne-humâ bi el adli ve aksitû inne allâhe yuhibbu el muksitîne
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
ve ve
in tâifetâni eğer iki grup, iki topluluk
min el mu'minîn mü'minlerden
iktetelû savaştılar
fe fakat, o zaman, o taktirde
aslihû ıslâh edin
beyne-humâ onların aralarını, o ikisinin arasını
fe fakat, o zaman, o taktirde
in eğer
begat zulmetti, saldırdı
ihdâ-humâ ikisinden biri
alâ el uhrâ diğerine
fe fakat, o zaman, o taktirde
kâtilû savaşın
elletî ki o
tebgî zulmeder, saldırır
hattâ oluncaya kadar
tefîe döner
ilâ emri allâhi Allah'ın emrine
fe bundan sonra, böylece
in fâet eğer dönerse
fe bundan sonra, böylece
aslihû ıslâh edin, düzeltin
beyne-humâ onların aralarını, o ikisinin arasını
bi el adli adaletle
ve aksitû ve adaletli olun
inne allâhe muhakkak ki Allah
yuhibbu sever
el muksitîne adil olanlar, adaletle davrananlar

Ve eğer mü’minlerden iki grup savaşırlarsa, o zaman ikisinin arasını düzeltin. Fakat, eğer ikisinden biri diğerine saldırırsa, o taktirde saldıran grupla Allah’ın emrine dönünceye kadar savaşın. Bundan sonra eğer dönerse, böylece ikisinin arasını adaletle düzeltin, (onlara) adil davranın (diğerine zulmetmeyin). Muhakkak ki Allah, adaletle davrananları sever.

HUCURÂT SURESİ 9. Ayeti Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Ve eğer mü'minlerden iki tâife çarpışırlarsa aralarını hemen ıslah ediniz. Sonra onlardan biri diğeri üzerine tecavüzde bulunmuş olursa o tecavüz eden ile Allah'ın emrine rücu edinceye değin savaşta bulunun; sonra rücu ederse artık aralarını adâletle ıslah ediniz ve adilâne harekette bulunun. Şüphe yok ki, Allah Teâlâ adâlette bulunanları sever.

Ömer Nasuhi Bilmen