Mekke döneminde inmiştir. 123 âyettir. Sûre, adını içinde söz konusu edilen Hûd peygamberden almıştır.


فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَآئِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُواْ لَوْلاَ أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاء مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿١٢﴾


Ayet Transkripsiyonu ve Sade Meali

fe lealle-ke târikun ba'da mâ yûhâ ileyke ve dâikun bi-hî sadru-ke en yekûlû lev lev lâ unzile aleyhi kenzun ev câe mea-hu melekun innemâ ente nezîrun vallâhu alâ kulli şey'in vekîlun
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
fe lealle-ke ve belki sen
târikun terkeden, bırakan
ba'da bir kısmı
mâ yûhâ vahyolunan şey
ileyke sana
ve dâikun ve daralır
bi-hî onunla
sadru-ke senin göğsün
en yekûlû demeleri
lev olsa
olmaz
lev lâ olsa olmaz mı
unzile indirildi
aleyhi ona
kenzun bir hazine
ev veya
câe geldi
mea-hu onunla birlikte
melekun bir melek
innemâ ancak, sadece, yalnız
ente sen
nezîrun uyarıcısın
vallâhu ve Allah
alâ kulli şey'in herşeye
vekîlun vekildir

Artık belki de sen, sana vahyolunanın bir kısmını terkedeceksin, onların: “Ona bir hazine indirilseydi veya onunla beraber bir melek gelseydi olmaz mıydı?” demeleri (üzerine) ve senin göğsünün (onunla) daralması sebebiyle. Sen ancak bir nezirsin (uyarıcısın) ve Allah, herşeye vekildir.

HÛD SURESİ 12. Ayeti Ali Bulaç Meali

Şimdi onların: "Ona bir hazine indirilmeli veya onunla birlikte bir melek gelmeli değil miydi?" demeleri dolayısıyla göğsün daralıp sana vahyolunanlardan bir kısmını terk mi edeceksin? Sen yalnızca bir uyarıcısın. Allah her şeye vekildir.

Ali Bulaç