Mekke döneminde inmiştir. 4 âyettir. İhlâs, 6. velayet kademesinin adıdır, bu makama ulaşan evliyalara Kur'ân'da muhlis adı verilir. Kelime ayrıca samimi olmak, dine içtenlikle bağlanmak anlamlarına gelmektedir.


اللَّهُ الصَّمَدُ ﴿٢﴾


İHLÂS SURESİ 2. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

allâhu es samedu
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
allâhu Allah
es samedu samed, herşeyin ona muhtaç olması, onun hiçbir şeye muhtaç olmaması

Allah Samed’dir (herşey O’na muhtaçtır, O, hiçbir şeye muhtaç değildir).

İHLÂS SURESİ 2. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

“Allah Samed’dir. (Her şey O’na muhtaçtır; O, hiçbir şeye muhtaç değildir.)”

Diyanet İşleri

Her şey ve herkes, ona muhtaçtır, onun zevali yoktur, birşeye muhtaç değildir.

Abdulbaki Gölpınarlı

Allah sameddir.

Adem Uğur

"Allâh SAMED'dir (Som, kendisine bir şey eklenmesi, genişlemesi ya da kendisinden bir şey açığa çıkması söz konusu olmayan);"

Ahmed Hulusi

'Allah’tır, Allah. Artmayan, eksilmeyen, ayrıştırılmayan, bileşik olmayan, ezeli ve ebedi kavrayan; varlığın hayatını ve mevcudiyetini borçlu olduğu, muhtac olunan, ihtiyacı olmayan, boşluk bırakmayan, ilâhlığında, otoritesinde, mülkünde, tasarruflarında ortağı bulunmayan, varlık âlemini ayakta tutan, kâinatın aslî düzenini elinde bulunduran, yenilmez, yüce, gerçek ve asıl yaratıcı, koruyucu, hesap soran, âdil, sığınılan, güvenilen bâki kudret Allah’tır.'

Ahmet Tekin

Allah Samed'dir. [1]

Ahmet Varol

Allah, Samed'dir (her şey O'na muhtaçtır, daimdir, hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır).

Ali Bulaç

Allah, Samed’dir = her yaratığın muhtaç bulunduğu eksiksiz bir varlıktır.

Ali Fikri Yavuz

Allah her seyden mustagni ve her sey O'na muhtactir.

Bekir Sadak

Allah dâimdir, mutlak anlamda ihtiyaçsızdır, her şey O'na muhtaçtır.

Celal Yıldırım

Allah her şeyden müstağni ve her şey O'na muhtaçtır.

Diyanet İşleri (eski)

(1-4) De ki: O, Allah birdir. Allah sameddir. O, doğurmamış ve doğmamıştır. Onun hiçbir dengi yoktur.

Diyanet Vakfi

'ALLAH Sonsuz ve Mutlaktır.'

Edip Yüksel

Allah, o eksiksiz sameddir

Elmalılı Hamdi Yazır

Allah, o eksiksiz, Samed'dir (Her şey O'na muhtaçtır.)

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O'na muhtaç, fakat O, hiçbir şeye muhtaç değildir.)

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Allah Samed'dir.

Seyyid Kutub

Tanrı, Sameddir

Gültekin Onan

(O), Allahdır, sameddir (zeval bulmayan bir baakıydir, dâimdir, herkesin ve herşey'in doğrudan doğruya muhtâc olduğu ve kasdetdiği yegâne varlıkdır, ulular ulusudur).

Hasan Basri Çantay

'Allah, Sameddir (herşey her cihetle O’na muhtaç olduğu hâlde, O hiçbir şeye muhtaç olmayandır)!'

Hayrat Neşriyat

Allah'tır, Samed'dir.

İbni Kesir

Allah, Öncesiz ve Sonrasız, Bütün Evrenin Asıl Sebebi.

Muhammed Esed

«Allah, bütün mahlukatın kendisine teveccüh ve iltica edeceği zât-ı ehâdiyyettir.»

Ömer Nasuhi Bilmen

Allah Samed'dir, her şey O'na muhtaç, O hiçbir şeye muhtaç değildir.

Ömer Öngüt

Allah sameddir.

Şaban Piriş

Allah Samed’dir. (Samed: "Tam, eksiği olmayan, her şey Kendisine muhtaç olduğu halde, Kendisi hiçbir şeye muhtaç olmayan" demektir.)

Suat Yıldırım

Allâh Samed'dir.

Süleyman Ateş

Allah, Samed'dir (her şey O'na muhtaçtır, daimdir, hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır).

Tefhim-ul Kuran

Herşey her halinde o Allah'a muhtaçtır; O hiçbir şeye muhtaç değildir.

Ümit Şimşek

Allah'tır; Samed'dir/tüm ihtiyaçların, niyetlerin, övgülerin, yakarışların yöneldiği tek kuvvettir!

Yaşar Nuri Öztürk

O Allah hiçbir kimseye ve hiçbir şeye muhtaç olmayıp, O'na herkes ve herşey muhtaçtır. Kul köle olunmaya değer bir efendidir.

Abdullah Parlıyan

(1-2) De ki: Allah tektir. Varlığını sürdürmek için hiçbir şeye muhtaç değildir, herkes O'na muhtaçtır. [821]

Bayraktar Bayraklı

Allah Samed'dir. (Her şey O'na muhtaçtır. O, hiçbir şeye muhtaç değildir.)”

Cemal Külünkoğlu

Allah Samed'dir.

Kadri Çelik

Allah, Samed (Kendisi hiçbir şeye muhtaç olmayan, fakat ezelde ve ebedde her varlığın Kendisine muhtaç olup, Kendisine sığındığı Zât)tır.

Ali Ünal

“Allah, Samed’dir.”

Harun Yıldırım

Allah Samed'dir.

Mustafa İslamoğlu

Allah samed’dir. (Hiçbir şeye muhtaç olmayan, herşey O’na muhtaç olandır.)

Sadık Türkmen

Her şey Allah'a muhtaçtır.

İlyas Yorulmaz

Allah Samed’dir (herşey O’na muhtaçtır, O, hiçbir şeye muhtaç değildir).

İmam İskender Ali Mihr