Mekke döneminde inmiştir. 25 âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen “inşakka” fiilinin mastarı olan “İnşikâk” kelimesinden almıştır. İnşikâk, yarılmak demektir.


وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ﴿٢﴾


İNŞİKAK SURESİ 2. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

ve ezinet li rabbi-hâ ve hukkat
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
ve ezinet ve kulak verip dinledi ve itaat etti
li ...'e
rabbi-hâ onun Rabbi, Rabbine
ve hukkat hak oldu, hakikat oldu, gerçekleştirdi

Ve Rabbine itaat etti ve gerçekleştirdi.

İNŞİKAK SURESİ 2. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

(1-2) Gök yarıldığı ve Rabbine boyun eğdiği zaman -ki ona yaraşan budur-,

Diyanet İşleri

Ve Rabbini dinleyip itâat ederek sözünü haklayınca.

Abdulbaki Gölpınarlı

Rabbine kulak verip boyun eğecek hale getirildiği zaman,

Adem Uğur

Rabbini dinleyip boyun eğdiğinde -ki Hak budur!

Ahmed Hulusi

Rabbine kulak verir duruma geldiği, gerekçeli olarak haddi bildirildiği zaman, insan yaptıklarıyla karşı karşıya gelir.

Ahmet Tekin

Rabbine boyun eğip de (kendine layık olan) gerçekleştirildiği zaman,

Ahmet Varol

Ve 'kendi yaratılışına uygun' Rabbine boyun eğdiği zaman;

Ali Bulaç

Ve Rabbinin emrine boyun eğib de (O’na itaat) gerçekleştirildiği zaman,

Ali Fikri Yavuz

(1-2) Gok yarilip Rabbine boyun egdigi zaman, ki gok boyun egecektir.

Bekir Sadak

(1-2) Gök yarıldığı, Rabbinin buyruğuna kulak verip boyun eğdiği zaman —ki gök bunun haklılık ölçüsündedir—.

Celal Yıldırım

(1-2) Gök yarılıp Rabbine boyun eğdiği zaman, ki gök boyun eğecektir.

Diyanet İşleri (eski)

(1-2) Gök yarıldığı, Rabbine kulak verip boyun eğecek hale getirildiği zaman,

Diyanet Vakfi

Ve doğal yapısı gereğince Rabbine kulak verdiği zaman.

Edip Yüksel

Ve rabbını dinleyip haklandığı vakıt

Elmalılı Hamdi Yazır

ve Rabbini dinleyip haklandığında,

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Rabbini dinleyip kendisine yaraşır şekilde boyun eğdiği vakit,

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Rabbini dinleyip O'na yaraşır şekilde boyun eğdiği zaman!

Seyyid Kutub

Ve 'kendi yaratılışına uygun' rabbine boyun eğdiği zaman;

Gültekin Onan

(1-2) Gök yarıldığı, (yarılmakda da) Rabbini dinleyib boyun eğdiği zaman, ki gök zâten buna lâyık olarak yaratılmışdır.

Hasan Basri Çantay

(1-2) Gök inşikak ettiği (yarıldığı) ve Rabbi(nin emri)ne kulak verip de, (bu itâate)lâyık kılındığı zaman!

Hayrat Neşriyat

Ve Rabbına boyun eğdiğinde. Ki o, zaten boyun eğecektir.

İbni Kesir

tabiatı gereği Rabbine boyun eğdiğinde;

Muhammed Esed

(2-3) Ve Rabbini dinlediği ve layık kılındığı zaman. Ve yer uzatılıp dümdüz olduğu zaman.

Ömer Nasuhi Bilmen

Rabbini dinleyip O'na yaraşır şekilde boyun eğdiği zaman.

Ömer Öngüt

Rabbine boyun eğdiği zaman.. Ki ona yaraşan da budur.

Şaban Piriş

Ve hep yapageldiği gibi, Rabbinin buyruğunu dinlediği zaman...

Suat Yıldırım

Kendisine yaraştığı üzere Rabbini(n buyruğunu) dinlediği zaman!

Süleyman Ateş

Ve 'kendi yaratılış gereğine uygun' olarak Rabbine boyun eğdiği zaman;

Tefhim-ul Kuran

Ve Rabbinin emrini dinlediğinde-zaten ona bu yaraşır.

Ümit Şimşek

Ve Rabbini dinleyip de hakkın belirişine araç kılındığı zaman!

Yaşar Nuri Öztürk

Rabbinin emrine kulak verip boyun eğdiğinde, zaten ona yakışan da bu idi,

Abdullah Parlıyan

(1-2) Gökyüzü parçalara ayrıldığında, tabiatı gereği Rabbine kulak verdiğinde, [737][738]

Bayraktar Bayraklı

(1-2) Gök Rabbini dinleyip O'na yaraşır şekilde boyun eğdiği zaman,

Cemal Külünkoğlu

Ve Rabbini dinleyip kendisine yaraşır şekilde boyun eğdiği zaman.

Kadri Çelik

Ve hep yapageldiği gibi, Rabbisinin emrine boyun eğdiği zaman;

Ali Ünal

Yaratılışına uygun olarak Rabbine boyun eğdiğinde,

Harun Yıldırım

yani Rabbine kulak verdiğinde ve sonuç alındığında,

Mustafa İslamoğlu

Kendisine yaraşır şekilde Rabbine boyun eğdiğinde,

Sadık Türkmen

Gök, Rabbinin çağrısına kulak verir (dinler) ve çağrı (göğün parçalanması) gerçekleştirilir (gök parçalanır).

İlyas Yorulmaz

Ve Rabbine itaat etti ve gerçekleştirdi.

İmam İskender Ali Mihr