Mekke döneminde inmiştir. 25 âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen “inşakka” fiilinin mastarı olan “İnşikâk” kelimesinden almıştır. İnşikâk, yarılmak demektir.


بَلِ الَّذِينَ كَفَرُواْ يُكَذِّبُونَ ﴿٢٢﴾


İNŞİKAK SURESİ 22. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

bel ellezîne keferû yukezzibûne
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
bel hayır, bilâkis
ellezîne onlar, ... olanlar
keferû inkâr ettiler
yukezzibûne yalanlıyorlar

Hayır, inkâr edenler (kâfirler) yalanlıyorlar.

İNŞİKAK SURESİ 22. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Daha doğrusu, inkâr edenler (Kur’an’ı) yalanlıyorlar.

Diyanet İşleri

Hayır, kâfir olanlar, yalanlıyorlar.

Abdulbaki Gölpınarlı

Aksine, kâfirler yalanlıyorlar.

Adem Uğur

Üstelik yalanlıyorlar o hakikat bilgisini inkâr edenler!

Ahmed Hulusi

Aksine, kulluk sözleşmesindeki ortak taahhütlerini, Allah’a iman, kulluk ve sorumluluk bilincini şuur altına iterek ört-bas edip inkârda ısrar edenler, kafirler, Kur’ân’ı yalanlayanlardır.

Ahmet Tekin

Gerçekte ise o inkar edenler yalanlıyorlar.

Ahmet Varol

Tersine, o nankörler, yalanlıyorlar.

Ali Bulaç

Daha doğrusu, o kâfir olanlar (Kur’an’ı) inkâr ederler.

Ali Fikri Yavuz

Aksine, inkarcilar yalanliyorlar.

Bekir Sadak

Secde etmek şöyle dursun küfre saplanıp kalanlar (Hakk'ı) yalanlamaya devam ediyorlar.

Celal Yıldırım

Aksine, inkarcılar yalanlıyorlar.

Diyanet İşleri (eski)

Aksine, kâfirler yalanlıyorlar.

Diyanet Vakfi

Aksine, inkarcılar yalanlıyorlar.

Edip Yüksel

Hattâ o küfr edenler tekzîb ederler

Elmalılı Hamdi Yazır

Hatta o küfredenler yalan derler!

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Aksine o nankörler yalanlıyorlar.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Aksine kafir olanlar yalanlıyorlar.

Seyyid Kutub

Tersine, o küfredenler yalanlıyorlar.

Gültekin Onan

Bil'akis o küfredenler tekzîb ederler.

Hasan Basri Çantay

(22-23) Bil'akis o inkâr edenler, yalanlıyorlar! Hâlbuki Allah, (içlerinde) ne gizliyorlarsa en iyi bilendir!

Hayrat Neşriyat

Bilakis o küfredenler, yalanlıyorlar.

İbni Kesir

Evet, hakikati inkara şartlanmış olanlar (bu ilahi kelamı) yalanlıyorlar!

Muhammed Esed

Hatta kâfir olanlar, tekzîp ederler.

Ömer Nasuhi Bilmen

Hayır! O kâfirler yalanlıyorlar.

Ömer Öngüt

Aksine, o inkarcılar (gerçeği) yalan sayıyorlar.

Şaban Piriş

Bilakis, o kâfirler dini yalan saymaya devam ediyorlar.

Suat Yıldırım

Tersine o nânkörler yalanlıyorlar.

Süleyman Ateş

Tersine, o nankörler, yalanlıyorlar.

Tefhim-ul Kuran

Doğrusu o kâfirler yalanlayıp duruyor.

Ümit Şimşek

Tam aksine, o küfre sapanlar yalanlıyorlar.

Yaşar Nuri Öztürk

Secde etmek şöyle dursun, o inkârcılar hakkı yalanlamaya devam ediyorlar.

Abdullah Parlıyan

Aksine, inkâr edenler yalanlıyorlar.

Bayraktar Bayraklı

Tersine, inkârcılar (Kur'an'ı ve ahireti) yalanlıyorlar.

Cemal Külünkoğlu

Aksine küfre sapanlar yalanlıyorlar.

Kadri Çelik

Bilakis, küfredenler (onu ve onun mesajını) yalanlıyorlar.

Ali Ünal

Aksine küfürlerinde ısrar edenler yalanlıyorlar.

Harun Yıldırım

Aksine, inkarda direnenler (ilahi vahyi) yalanlamakta ısrar ediyor;

Mustafa İslamoğlu

Aksine o nankörler yalanlıyorlar.

Sadık Türkmen

Hayır! Onlar doğruları inkar eden ve doğruları yalanlayan kimseler olduğu için.

İlyas Yorulmaz

Hayır, inkâr edenler (kâfirler) yalanlıyorlar.

İmam İskender Ali Mihr