Mekke döneminde inmiştir. 45 âyettir. Sûre, adını başındaki “Kâf” harfinden almıştır.


إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ﴿١٧﴾


KAF SURESİ 17. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

iz yetelakkâ el mutelakkîyâni an el yemîni ve an eş şimâli kaîdun
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
iz o zaman
yetelakkâ ikisi telâkki eder, kaydeder, tespit eder
el mutelakkîyâni iki telâkki edici, iki yazıcı, iki tespit edici
an el yemîni sağından
ve an eş şimâli ve solundan
kaîdun oturan

O zaman, sağda ve solda oturan iki telâkki edici (tesbit edici melek), (amelleri) tespit ederler.

KAF SURESİ 17. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Üstelik, biri insanın sağ tarafında, biri sol tarafında oturmuş iki alıcı melek de (onun yaptıklarını) alıp kaydetmektedir.

Diyanet İşleri

Ne söyler, ne yaparsa yazan iki melek var, biri sağda oturmuş, biri solda.

Abdulbaki Gölpınarlı

İki melek (insanın) sağında ve solunda oturarak yaptıklarını yazmaktadırlar.

Adem Uğur

Sağından ve solundan kayıtla görevli iki kaydedici kuvve, kaydederler!

Ahmed Hulusi

Görevli, koruyucu, zabıt kâtibi iki melek, insanın iyilik ve kötülük adına, işlediği bütün amellerini kaydeder.

Ahmet Tekin

Hatırla ki, (onun) sağında ve solunda oturan iki kaydedici (melek) kaydeder.

Ahmet Varol

Onun sağında ve solunda oturan iki yazıcı kaydederlerken

Ali Bulaç

(İnsanoğlunun), biri sağ tarafında, biri sol tarafında oturmuş iki kâtip meleğin amellerini yazmakta olduklarını hatırla.

Ali Fikri Yavuz

(17-18) Saginda ve solunda, onunla beraber oturan iki alici melek, yaninda hazir birer gozcu olarak soyledigi her sozu zaptederler.

Bekir Sadak

Hani sağında ve solunda oturan denetleyici ve tesbit edip yazıcı iki melek vardır.

Celal Yıldırım

(17-18) Sağında ve solunda, onunla beraber oturan iki alıcı melek, yanında hazır birer gözcü olarak söylediği her sözü zaptederler.

Diyanet İşleri (eski)

İki melek (insanın) sağında ve solunda oturarak yaptıklarını yazmaktadırlar.

Diyanet Vakfi

Sağında ve solunda iki alıcı melek oturmuş kaydetmektedirler.

Edip Yüksel

İki zabıt memuru zabıt tutarlarken, biri sağdan oturmuş biri soldan.

Elmalılı Hamdi Yazır

İki zabıt memuru (melek), sağda ve solda oturmuş zabıt tutarlarken.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Onun sağında ve solunda oturmuş iki melek zabıt tutarken,

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Çünkü onun sağında ve solunda oturan, her davranışı yakalayıp tesbit eden iki melek vardır.

Seyyid Kutub

Onun sağında ve solunda oturan iki yazıcı kaydederlerken.

Gültekin Onan

Hatırla ki (insanın) hem sağında, hem solunda oturan, onun amellerini tesbît etmekde olan iki de (melek) vardır.

Hasan Basri Çantay

O iki kaydedici (melek her yaptığınızı) kaydederken, (onlar) sağdan ve soldan (her iki tarafınızda) oturmakta olan (melek)lerdir.

Hayrat Neşriyat

Sağında ve solunda onunla beraber oturup amellerini tesbit eden iki de tesbit edici vardır.

İbni Kesir

(Ve böylece,) ne zaman (tabiatında mevcut) iki eğilim, sağdan soldan çatışarak karşı karşıya gelseler,

Muhammed Esed

O vakit ki, iki gözetici (melek) sağından ve solundan oturucu olarak gözetirler (zabıt tutarlar).

Ömer Nasuhi Bilmen

Sağında ve solunda oturan, amellerini yakalayıp tesbit eden iki yazıcı melek vardır.

Ömer Öngüt

Sağ tarafta ve sol tarafta oturan iki alıcı kayıt yapmaktadır.

Şaban Piriş

(17-18) Zaten onun sağında ve solunda yerleşmiş iki kayıtçı vardır. Ağzından çıkan bir tek söz olmaz ki yanında, bu iş için hazırlanmış gözcü olmasın, onun söylediğini ve yaptığını kaydetmiş olmasın.

Suat Yıldırım

Onun sağında ve solunda oturan iki alıcı (melek, onun sözlerini ve işlerini) kaydetmektedir.

Süleyman Ateş

Onun sağında ve solunda oturan 'iki tesbit edici ve yazıcı' tesbit edip yazarlarken,

Tefhim-ul Kuran

Onun sağında ve solunda oturmuş iki melek herşeyi kaydetmektedir.

Ümit Şimşek

Sağında ve solunda oturmuş iki görevli, kayıt yapmaktadır.

Yaşar Nuri Öztürk

Çünkü insanın sağında ve solunda oturan, denetleyip tesbit eden ve yazan bir melek vardır.

Abdullah Parlıyan

İki melek onun sağında ve solunda oturarak yaptıklarını yazmaktadır.

Bayraktar Bayraklı

Onun sağında ve solunda oturan (yerleştirilmiş olan), her davranışı yakalayıp tespit eden iki melek (Kiramen Kâtibin) vardır.

Cemal Külünkoğlu

Onun sağında ve solunda oturan iki alıcı (yazıcı melekler), alırlarken (yazarlarken).

Kadri Çelik

Zaten sağında ve solunda yerleşmiş bulunan iki kayıtçı (melek), onun (her söz ve davranışını) kaydetmektedir.

Ali Ünal

Unutma ki, sağında ve solunda oturan, yaptıklarını tesbit eden ikimelek vardır.

Harun Yıldırım

(Zıt kutuplarda) konuşlanmış olan o iki (unsur), sağdan ve soldan karşı karşıya geldiği zaman

Mustafa İslamoğlu

Onun sağında ve solunda oturan iki kaydedici (melek) de kaydetmektedir.

Sadık Türkmen

Sağında ve solunda oturan (kişinin yaptıklarını) iki adet kayıt edici görevli var.

İlyas Yorulmaz

O zaman, sağda ve solda oturan iki telâkki edici (tesbit edici melek), (amelleri) tespit ederler.

İmam İskender Ali Mihr