Mekke döneminde inmiştir. 45 âyettir. Sûre, adını başındaki “Kâf” harfinden almıştır.


وَجَاءتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ ﴿٢١﴾


KAF SURESİ 21. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

ve câet kullu nefsin mea-hâ sâikun ve şehîdun
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
ve câet ve geldi
kullu nefsin her nefs, bütün nefsler
mea-hâ onunla beraber
sâikun saik, sevkeden
ve şehîdun ve şahit

Ve bütün nefsler beraberinde bir saik (hayat filmini çeken) ve bir şahit ile gelir.

KAF SURESİ 21. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Herkes beraberinde bir sevk edici, bir de şahitlik edici (melek) ile gelir.

Diyanet İşleri

Ve herkes, yanında bir sürüp götüren ve bir tanık olarak gelir.

Abdulbaki Gölpınarlı

Herkes, yanında bir sürücü ve bir de şahitle beraber gelir.

Adem Uğur

Her nefs (bilinç), birlikte olduğu sevk edici (doğal bedensellikle oluşmuş kişiliği) ve bir şahit (içindeki Hakk'ın sesi olan vicdanının seslenişi) ile gelmiştir!

Ahmed Hulusi

Herkes, yanında bir zaptiye, bir şâhitle beraber gelir.

Ahmet Tekin

Her can beraberinde bir sürücü ve bir şahitle gelir.

Ahmet Varol

(Artık) Her bir nefis, yanında bir sürücü ve bir şahid ile gelmiştir.

Ali Bulaç

Herkes beraberinde bir sürücü ve bir de şahid (melek) olarak (Rabbi huzuruna) gelmiş bulunacaktır.

Ali Fikri Yavuz

Her can, kendisiyle beraber bir surucu ve sahit bulundugu halde gelir.

Bekir Sadak

Her canlı, beraberinde bir sürücü, bir de şâhid ile gelir.

Celal Yıldırım

Her can, kendisiyle beraber bir sürücü ve şahit bulunduğu halde gelir.

Diyanet İşleri (eski)

Herkes, yanında bir sürücü ve bir de şahitle beraber gelir.

Diyanet Vakfi

Her can yanında bir sürücü ve bir tanık ile gelir.

Edip Yüksel

Ve her nefis gelmiştir, beraberinde bir sevk me'muru ve bir şâhid vardır

Elmalılı Hamdi Yazır

Herkes gelecektir, yanında bir sevk memuru ve bir şahit olduğu halde.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Her can, kendisiyle beraber bir sevk memuru ve bir şahid bulunduğu halde gelir.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Her can, yanında bir sürücü ve bir şahidle gelir.

Seyyid Kutub

(Artık) Her bir nefis, yanında bir sürücü ve bir şahid ile gelmiştir.

Gültekin Onan

(O gün) herkes, beraberinde sürücü ve şâhid (iki melek) bulunduğu halde, (mahşere) gelmişdir.

Hasan Basri Çantay

Ve herkes, berâberinde bir sevk edici, bir de şâhidlik edici (iki melek) olduğu hâlde gelmiştir.

Hayrat Neşriyat

Her nefis, yanında bir sürücü ve şahidle gelir.

İbni Kesir

Her insan, (kendi geçmiş) iç dürtüleri ve vicdanı ile ortaya çıkacak,

Muhammed Esed

Ve herkes gelmiştir. Kendisiyle beraber bir sürücü ve bir şahid bulunduğu halde.

Ömer Nasuhi Bilmen

Herkes beraberinde bir sürücü bir de şâhid bulunduğu halde gelir.

Ömer Öngüt

Her kişi yanında bir sevkedici ve şahit ile gelecektir.

Şaban Piriş

O gün herkes beraberinde bir muhafız, bir de şahit olarak Yüce Divana gelir.

Suat Yıldırım

Her can, yanında bir sürücü ve şâhidle geldi.

Süleyman Ateş

(Artık) Her bir nefis, yanında bir sürücü ve bir şahid ile gelmiştir.

Tefhim-ul Kuran

Herkes yanında bir sevk edici, bir de şahitle beraber gelir.

Ümit Şimşek

Her benlik, yanında bir güdücü, bir de tanık olduğu halde gelir.

Yaşar Nuri Öztürk

O kıyamet günü her can; mahşer yerine, biri alıp gideceği yere götüren, biri de şahit olan iki melek ile beraber gelir.

Abdullah Parlıyan

Herkes, yanında bir götüren ve tanıkla gelecek.

Bayraktar Bayraklı

(O gün Rabbin huzuruna) herkes beraberinde bir sürücü (muhafız) ve bir de tanık (melek) ile gelir.

Cemal Külünkoğlu

(Artık) Her bir nefis, yanında bir sürücü ve bir şahit ile gelir.

Kadri Çelik

Herkes, beraberinde bir muhafız ve bir de şahit olmak üzere (Yüce Mahkeme’ye) gelir.

Ali Ünal

Her bir nefis, yanında bir sürücü ve şahid ile gelmiştir.

Harun Yıldırım

Ve her can kendisini yönlendiren unsurlar ve tanıklarla huzura gelir;

Mustafa İslamoğlu

Her kişi yanında (bir cehennem) sürücüsü ve bir tanık ile gelmiştir.

Sadık Türkmen

Her nefis o gün bir rehber ve bir şahit ile beraber gelir.

İlyas Yorulmaz

Ve bütün nefsler beraberinde bir saik (hayat filmini çeken) ve bir şahit ile gelir.

İmam İskender Ali Mihr