Mekke döneminde inmiştir. 45 âyettir. Sûre, adını başındaki “Kâf” harfinden almıştır.


تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ ﴿٨﴾


KAF SURESİ 8. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

tebsıraten ve zikrâ li kulli abdin munîbin
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
tebsıraten basiret, hikmetle bakan kalp gözü
ve zikrâ ve zikir
li kulli abdin bütün kullar için
munîbin Allah'a dönmüş olan, Allah'a yönelen, Allah'a ulaşmayı dileyen

Münib olan (Allah’a yönelen: Allah’a ulaşmayı dileyen) bütün kullarına basiret olsun (onların kalp gözleri açılsın) ve (çok) zikretsinler (daimî zikre ulaşsınlar) diye.

KAF SURESİ 8. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Bütün bunlar, içtenlikle Allah’a yönelen her kulun gönül gözünü açmak ve ona öğüt ve ibret vermek içindir.

Diyanet İşleri

Mâbûduna dönen her kulun, can gözünü açmak ve ona, ibret ve öğüt vermek için.

Abdulbaki Gölpınarlı

Allah'a yönelen her kula gönül gözünü açmak ve ibret vermek için (bütün bunları yaptık).

Adem Uğur

(Hakikatine) dönen her kula basîretini açmak ve hatırlatıp öğüt vermek için.

Ahmed Hulusi

Bunlar, Allah’a yönelen, Allah’ı ilâh tanıyan, yoluna baş koyup gönülden bağlanan, her kulun iyiliği, kurtuluşu için, basiretli davranarak görebileceği açık deliller ve öğütlerdir.

Ahmet Tekin

Gönülden boyun eğen her kulun gönül gözünü açmak ve ibret vermek için.

Ahmet Varol

(Bunlar,) 'İçten Allah'a yönelen' her kul için 'hikmetle bakan bir iç göz' ve bir zikirdir.

Ali Bulaç

Bütün bunları, hakka ve hakikata dönen her kul için (Allah’ın kudretini görüp anlamaya) bir ihtar ve ibret dersi olsun diye yaptık.

Ali Fikri Yavuz

(7-8) Allah'a yonelen her kula ogut ve bir belge olarak yeryuzunu yaydik, oraya sabit daglar yerlestirdik, orada her guzel turden yetistirdik.

Bekir Sadak

(Bu eserler ve taşıdığı hikmetli faydalar) Hakk'a yönelip gönül veren her kul için bir gönül gözü, bir hatırlatma ve öğüttür.

Celal Yıldırım

(7-8) Allah'a yönelen her kula öğüt ve bir belge olarak yeryüzünü yaydık, oraya sabit dağlar yerleştirdik, orada her güzel türden yetiştirdik.

Diyanet İşleri (eski)

Allah'a yönelen her kula gönül gözünü açmak ve ibret vermek için (bütün bunları yaptık).

Diyanet Vakfi

Her yönelen kul için bu bir aydınlatma ve mesajdır.

Edip Yüksel

Gözler gönüller açar, yaradanın kudretini ıhtar eder, dersler verir birer nişane-i basîret ve nümune-i ıbret olmak üzere, hakka yüz tutan her kul için

Elmalılı Hamdi Yazır

Hakka yüz tutan her kulun gözünü, gönlünü açmak ve ibret almasını sağlamak için.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Bunlar, Allah'a yönelen her kula gönül gözünü açmak ve ona ibret vermek içindir.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Bütün bunları, Allah'a yönelen her kulun, gönül gözünü açmak için ve ona ibret vermek için yaptık.

Seyyid Kutub

(Bunlar,) 'içten Tanrı'ya yönelen' her kul için 'hikmetle bakan bir iç göz' ve bir zikirdir.

Gültekin Onan

(Biz, bütün bunları) tâatımıza dönen her kulun kalb gözünü açmak, (ona) ibret vermek için (yapdık).

Hasan Basri Çantay

(Bütün bunlar, Rabbine) yönelen her kula basîreti(ni) açmak ve (ona) ibret vermek içindir.

Hayrat Neşriyat

Allah'a yönelen her kula öğüt ve ibret olsun diye.

İbni Kesir

isteyerek Allah'a yönelen her insana bir basiret ve uyarı vesilesi olarak.

Muhammed Esed

(7-8) Ve yere de (bakmadılar mı?). Onu döşedik ve onda sabit dağlar bıraktık ve onda her güzel cinsten bitirdik. (Bunları) hakka müteveccih olan her bir kul için bir ibret ve bir mev'iza olarak (vücûda) getirdik.

Ömer Nasuhi Bilmen

Bunlar Allah'a yönelen her kula gönül gözünü açmak, ona ibret vermek içindir.

Ömer Öngüt

(Bize) yönelen bütün kullar için bir öğüt ve ibret olarak...

Şaban Piriş

Bütün bunları, Allah’a yönelecek her kula Yaradan’ın kudretini hatırlatması, dersler veren birer basiret nişanesi ve ibret numunesi olması için yaptık.

Suat Yıldırım

(Bütün bunları) Allah'a yönelen her kulun, gönül gözünü açmak için ve (ona) ibret vermek için (yaptık).

Süleyman Ateş

(Bunlar,) 'İçten Allah'a yönelen' her kul için 'hikmetle bakan bir iç göz' ve bir zikirdir.

Tefhim-ul Kuran

Hakka yönelecek herbir kulun gönül gözünü açsın ve ibret olsun diye.

Ümit Şimşek

İbretle bakılası, gönüller açıcı şeyler olarak; hakka yönelen her kula öğüt olarak.

Yaşar Nuri Öztürk

Bütün bunları meydana getirmemiz Allah'a dönüp O'na sığınan her kulun, gönül gözünü açmak ve ona ibret, öğüt vermek içindir.

Abdullah Parlıyan

Bunları, yönelen her kul için bir aydınlatma ve öğüt yaptık.

Bayraktar Bayraklı

Bütün bunlar, Allah'a yönelen her kulun, gönül gözünü açmak ve ona ibret vermek içindir.

Cemal Külünkoğlu

(Bunlar,) İçten Allah'a yönelen her kul için bir basiretli kılış ve hatırlatmadır.

Kadri Çelik

Gönülden Allah’a yönelecek her bir kulun gözünü gerçeğe açacak, aklını ve kalbini düşünüp ders almaya yöneltecek birer alâmet olarak.

Ali Ünal

İçten yönelen her kul için hikmetle bakan bir iç göz ve bir zikirdir.

Harun Yıldırım

gönüllü olarak O'na yönelen her kul için bir bilinç kaynağı ve bir uyarı vesilesi olsun.

Mustafa İslamoğlu

(bütün bunlar) içten yönelen, her bir kulun basireti/ileriyi düşünebilmesi ve ibret alması içindir.

Sadık Türkmen

Samimi olarak yönelen her kul için, bunlarda bir öğüt ve kavrayış zenginliği var.

İlyas Yorulmaz

Münib olan (Allah’a yönelen: Allah’a ulaşmayı dileyen) bütün kullarına basiret olsun (onların kalp gözleri açılsın) ve (çok) zikretsinler (daimî zikre ulaşsınlar) diye.

İmam İskender Ali Mihr

Bütün bunları, Bize dönen her kul için, kalp gözü açılsın, (bir ihtar) ve ibret olsun diye yaptık.

Abdullah Aydın

Bütün bunları, hakikaten hakka dönen her kulun kalp gözünü açmak ve bir ibret dersi vermek için yaptık.

Ahmet Davudoğlu

(Bunların tamamı) Allah'a yönelen her kulun gönül gözünü açmak ve ibret vermek içindir.

Ali Arslan

Allah'a yönelen her kula gönül gözünü açmak ve ibret vermek için bütün bunları meydana getirdik.

Arif Pamuk

Bütün bunları, Bize (tevhid ve tâatle) rücû eden her kulun basiretini açmak, ona öğüt vermek için yaptık.

Ayntabî Mehmet Efendi

Bize yönelen her kul için bir mesaj ve görüş verici bir delil kılmışız.

Bahaeddin Sağlam

Allah'a yönelen her kula gönül gözünü açmak ve ibret vermek için (bütün bunları yaptık.)

Diyanet Vakfı (1993)

(Bunların hepsini Allah'a) yönelen her kulun kalp gözünü açmak ve (ona) ibret vermek için (yaptık).

Hasan Tahsin Feyizli

Allah'a yönelen her kula öğüt ve bir belge olarak yeryüzünü yaydık.

Hüseyin Atay, Yaşar Kutluay

“Her (hakka) dönen kul için bir görüş ve hatırlatma olarak (yarattık).”

Hüseyin Kaleli

Hakka yönelen her bir kul için bunlar görüp ibret alınacak delillerdir.

İsmail Mutlu, Şaban Döğen

Allah'a yönelen her kula gönül gözünü açmak ve ibret vermek için...

Bir Heyet

Bunları Allah’a dönen her kulun kalp gözünü açmak ve ibret vermek için yaptık.

Nedim Yılmaz

(Bütün bunlar) Daima Allah'a dönüp O’na sığınan her kulun basiretini açmak, ona ibret vermek içindir.

Ömer Rıza Doğrul

Bunları da Allah'a yönelen her kulun kalp gözünü açmak ve ona ibret vermek için yapmışızdır.

Talat Koçyiğit

Bunlar, bize rücu ve tevbe etmiş her kul için ibret ve öğüttür.

Ziya Kazıcı, Necip Taylan