Mekke döneminde inmiştir. 52 âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen “el-Kalem” kelimesinden almıştır. “Nûn” sûresi diye de anılır.


ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ﴿١﴾


KALEM SURESİ 1. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

nûn ve el kalemi ve mâ yesturûne
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
nûn mukattaa harflerindendir, ilâhi şifredir
ve andolsun (yemin anlamında "ve")
el kalemi ve kaleme
ve mâ ve şeye, şeylere
yesturûne satır satır yazıyorlar, satırlar halinde yazıyorlar

Nûn. Kaleme ve satır satır yazdıklarına andolsun!

KALEM SURESİ 1. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

(1-2) Nûn. (Ey Muhammed) Andolsun kaleme ve satır satır yazdıklarına ki, sen Rabbinin nimeti sayesinde, bir deli değilsin.

Diyanet İşleri

Nûn, andolsun kâleme ve yazdıklarına.

Abdulbaki Gölpınarlı

Nûn. Kaleme ve (kalem tutanların) yazdıklarına andolsun ki,

Adem Uğur

Nun (Ulûhiyet ilmi) ve Kalem'e (ilmi açığa çıkaran) ve satır satır yazdıklarına (ilmin gereğini tüm detaylarıyla Sünnetullâh olarak yaratana) kasem ederim ki. . .

Ahmed Hulusi

Nûn. Kaleme, akıllı ve sorumlu varlıkların yazmaya devam ettikleri kitaplara, sicillere andolsun!

Ahmet Tekin

Nun. Kaleme ve yazdıklarına andolsun,

Ahmet Varol

Nun. Kaleme ve satır satır yazdıklarına andolsun.

Ali Bulaç

Nûn ve kalem, bir de satıra yazı yazdıkları şeyler hakkı için,

Ali Fikri Yavuz

(1-2) Nun; kalem ve onunla yazilanlara and olsun ki, sen Rabbinin nimetine ugramis bir kimsesin, deli degilsin.

Bekir Sadak

Nûn'a, Kâlem'e ve (kalemle) satır satır yazdıklarına and olsun ki,

Celal Yıldırım

(1-2) Nun; kalem ve onunla yazılanlara and olsun ki, sen Rabbinin nimetine uğramış bir kimsesin, deli (cinlenmiş) değilsin.

Diyanet İşleri (eski)

(1-2) Nûn. Kaleme ve (kalem tutanların) yazdıklarına andolsun ki (Resûlüm), sen -Rabbinin nimeti sayesinde- mecnun değilsin.

Diyanet Vakfi

NuN, kaleme ve yazdıklarına andolsun.

Edip Yüksel

Nun ve kalem ve ehli kalemin satra dizdikleri ve dizecekleri hakkı için

Elmalılı Hamdi Yazır

Nun, Kaleme ve kalem ehlinin satıra dizdiklerine ve dizecekleri hakkı için,

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Nûn, Kaleme ve yazdıklarına andolsun.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Nun. Kaleme ve onunla yazdıranlara and olsun.

Seyyid Kutub

Nun. Kaleme ve satır satır yazdıklarına andolsun.

Gültekin Onan

Hokka ile kaleme ve (erbâb-ı kalemin) yazmakda oldukları şeylere andolsun ki,

Hasan Basri Çantay

Nûn. Kalem’e ve yazmakta oldukları şeylere yemîn olsun!

Hayrat Neşriyat

Nun. Kaleme ve onunla yazılanlara andolsun ki;

İbni Kesir

Nun. Düşün kalemi ve (onunla) yazdıklarını!

Muhammed Esed

Nûn ve Kalem'e ve yazdıkları şeylere andolsun ki,

Ömer Nasuhi Bilmen

Nûn. Kaleme ve (kalem tutanların) yazdıklarına andolsun!

Ömer Öngüt

Nûn, kaleme ve onunla yazılanlara yemin olsun.

Şaban Piriş

- Nûn. Kalem ve ehl-i kalemin satırlara dizdikleri ve dizecekleri şeyler hakkı için:

Suat Yıldırım

Nûn. Kaleme ve (kalemle) yazdıklarına andolsun.

Süleyman Ateş

Nûn, Kaleme ve satır satır yazdıklarına andolsun.

Tefhim-ul Kuran

Nûn. And olsun kaleme ve yazdıklarına.

Ümit Şimşek

Nûn! Yemin olsun kaleme ve satır satır yazdıklarına

Yaşar Nuri Öztürk

Nûn veya hokkaya, kaleme ve yazdıklarına andolsun ki;

Abdullah Parlıyan

Nûn. Kalem ve yazdıklarına yemin olsun ki, [664]

Bayraktar Bayraklı

(1-2) Nun. Kaleme ve satır satır yazdıklarına andolsun ki sen Rabbinin (peygamberlik) nimeti ile delirmiş birisi değilsin!

Cemal Külünkoğlu

Nun. Kaleme ve (yazarların) satır satır yazdıklarına andolsun.

Kadri Çelik

Nûn; Kalem’e ve ehli kalemin onunla satır satır yazdığı yazılara yemin olsun ki:

Ali Ünal

Nun. Kaleme ve yazdıklarına andolsun ki,

Harun Yıldırım

Nun... Kaleme ve (onun) yazdıklarına yemin olsun!

Mustafa İslamoğlu

Nûn. Kaleme ve (kalem ile) satır satır yazılanlara ant olsun.

Sadık Türkmen

Nun. Kaleme ve yazdıklarına yemin olsun ki.

İlyas Yorulmaz

Nûn. Kaleme ve satır satır yazdıklarına andolsun!

İmam İskender Ali Mihr