Mekke döneminde inmiştir. 52 âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen “el-Kalem” kelimesinden almıştır. “Nûn” sûresi diye de anılır.


فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ ﴿٢٠﴾


KALEM SURESİ 20. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

fe asbahat ke es sarîmi
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
fe o zaman, artık, böylece
asbahat oldu
ke gibi
es sarîmi simsiyah, kara toprak

Böylece (mahsul) simsiyah oldu (bahçe kara toprak gibi oldu).

KALEM SURESİ 20. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Böylece bahçe, (anızı) yakılmış toprağa döndü.

Diyanet İşleri

Derken bahçe, bütün mahsûlü kesilip biçilmiş, kupkuru çorak bir yere, bir çöle dönmüştü.

Abdulbaki Gölpınarlı

Bahçe kapkara kesildi.

Adem Uğur

Kuruyup kararıverdi (o bahçe)!

Ahmed Hulusi

Bağlar, bahçeler yangın yerine dönmüş, simsiyah kesilmişti.

Ahmet Tekin

Böylece (bahçe) kapkara oluverdi.

Ahmet Varol

Sonunda (bahçe) kökünden kuruyup kapkara kesildi.

Ali Bulaç

O bahçe, kapkara kesiliverdi, (kökünden yandı gitti).

Ali Fikri Yavuz

(19-20) Ama onlar daha uykudayken Rabbinin katindan gonderilen bir salgin o bahceyi sarivermisti de bahce kapkara kesilmisti.

Bekir Sadak

Sabaha doğru bahçe (yok olup) siyah bir kül (yığını halin)e döndü.

Celal Yıldırım

(19-20) Ama onlar daha uykudayken Rabbinin katından gönderilen bir salgın o bahçeyi sarıvermişti de bahçe kapkara kesilmişti.

Diyanet İşleri (eski)

(19-20) Fakat onlar daha uykudayken Rabbinin katından (gönderilen) kuşatıcı bir âfet (ateş) bahçeyi sarıverdi de, bahçe kapkara kesildi.

Diyanet Vakfi

Ve bahçe meyvesiz kalmıştı.

Edip Yüksel

Sabaha kadar o bağ sırıma dönüvermişti

Elmalılı Hamdi Yazır

Sabaha kadar o bağ sırıma (biçilmiş tarlaya) dönmüştü.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Bahçe simsiyah kesiliverdi.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Bahçe simsiyah olmuştu.

Seyyid Kutub

Sonunda (bahçe) kökünden kuruyup kapkara kesildi.

Gültekin Onan

(O bağçe) simsiyah kesiliverdi.

Hasan Basri Çantay

Derken (bahçe tamâmen yanarak) kapkara kesildi.

Hayrat Neşriyat

O, kupkuru kesildi.

İbni Kesir

ve ertesi gün (bütün bitkiler) sararıp kurumuştu.

Muhammed Esed

(20-21) Artık o bostan yanarak simsiyah kesilmiş gibi bir hale dönüverdi. Derken sabahladıkları vakit birbirlerine seslendiler.

Ömer Nasuhi Bilmen

Bahçe kapkara kesildi.

Ömer Öngüt

Sabaha bahçe kapkara kesildi.

Şaban Piriş

(19-20) Fakat onlar henüz uykuda iken, Rabbin tarafından gönderilen bir afet bahçeyi kapladı. Bahçe sabahleyin siyah kül haline geliverdi.

Suat Yıldırım

Bahçe simsiyah kesiliverdi.

Süleyman Ateş

Sonunda (bahçe) kökünden kuruyup kapkara kesildi.

Tefhim-ul Kuran

Bağ simsiyah küle döndü.

Ümit Şimşek

O, simsiyah kesiliverdi.

Yaşar Nuri Öztürk

Derken bahçe kapkara kesilip çorak bir yere dönüvermişti.

Abdullah Parlıyan

Bostanları yanıp simsiyah oldu.

Bayraktar Bayraklı

(19-20) Ancak onlar uyurken Rabbin katından gönderilen bir salgın o bahçeyi sarıvermişti de, (bahçe) kökünden kuruyup kapkara kesilmişti.

Cemal Külünkoğlu

Sonunda (bağ) devşirilmişe dönüverdi.

Kadri Çelik

Kaplayıverdi de, bahçe siyah bir kül yığını haline geliverdi.

Ali Ünal

Sonunda devşirilmiş gibi oldu.

Harun Yıldırım

Derken, ertesi sabah o (bahçe) sırım gibi geçmiş küle dönmüştü.

Mustafa İslamoğlu

Sonunda o (bahçe) kapkara kesiliverdi.

Sadık Türkmen

Bahçedeki ürünler kupkuru oluverdi.

İlyas Yorulmaz

Böylece (mahsul) simsiyah oldu (bahçe kara toprak gibi oldu).

İmam İskender Ali Mihr