Mekke döneminde inmiştir. 52 âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen “el-Kalem” kelimesinden almıştır. “Nûn” sûresi diye de anılır.


قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿٢٩﴾


KALEM SURESİ 29. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

kâlû subhâne rabbi-nâ in-nâ kun-nâ zâlimîne
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
kâlû dediler
subhâne sübhan, yüce, mutlak kaadir, herşeyden münezzeh
rabbi-nâ Rabbimiz
in-nâ muhakkak ki biz
kun-nâ biz ... olduk
zâlimîne zalimler, zalim kimseler

“Bizim Rabbimiz Sübhan’dır (yücedir, herşeyden münezzehtir). Muhakkak ki biz, zalim kimseler olduk.” dediler.

KALEM SURESİ 29. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Onlar, “Rabbimizi tesbih ederiz (yüceltiriz). Şüphesiz biz zalim kimseler imişiz” dediler.

Diyanet İşleri

Dediler ki: Şanı yücedir Rabbimizin, gerçekten de zâlimlerden olduk biz.

Abdulbaki Gölpınarlı

Rabbimizi tesbih ederiz; doğrusu biz (kendi kendimize) yazık etmişiz, dediler.

Adem Uğur

Dediler ki: "Subhan'dır Rabbimiz! Muhakkak ki biz işin hakkını veremeyenler olduk!"

Ahmed Hulusi

'Rabbimizi tesbih ve tenzih ederiz. Biz gerçekten hakka riayet etmeyen zâlim, müşrik bir milletmişiz.' dediler.

Ahmet Tekin

'Rabbimizi tesbih ederiz! Doğrusu biz zalimlerdenmişiz' dediler.

Ahmet Varol

ki: "Rabbimiz seni tesbih eder, yüceltiriz; gerçekten bizler zalim imişiz."

Ali Bulaç

Onlar: “- Seni tenzîh ederiz, Rabbimiz! Doğrusu biz zalimlermişiz.” dediler.

Ali Fikri Yavuz

«ORabbimizi tenzih ederiz; dogrusu biz yazik etmistik» dediler.

Bekir Sadak

Onlar da: «Rabbimiz! Seni tesbîh ve tenzîh ederiz. Şüphesiz ki, biz zalimlermişiz» dediler.

Celal Yıldırım

'Rabbimizi tenzih ederiz; doğrusu biz yazık etmiştik' dediler.

Diyanet İşleri (eski)

Rabbimizi tesbih ederiz; doğrusu biz (kendi kendimize) yazık etmişiz, dediler.

Diyanet Vakfi

Dediler ki, 'Rabbimiz yücedir. Biz zalimler imişiz.'

Edip Yüksel

Sübhansın ya rabbena! Dediler: bizler doğrusu zalimlermişiz

Elmalılı Hamdi Yazır

Onlar: «Rabbimiz Seni tenzih ederiz, doğrusu bizler zalimlermişiz!» dediler.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

«Rabbimizi tesbih ederiz, doğrusu biz zalimler imişiz.» (dediler).

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

«Rabbimizi tesbih ederiz, doğrusu biz kendi kendimize zulüm etmişiz» dediler.

Seyyid Kutub

Dediler ki: "Rabbimiz seni tesbih eder, yüceltiriz; gerçekten bizler zalim imişiz."

Gültekin Onan

«Seni (tesbîh ve) tenzîh ederiz ey Rabbimiz. Hakıykaten biz zaalimlermişiz» dediler.

Hasan Basri Çantay

(Onlar:) 'Rabbimizi tenzîh ederiz; doğrusu biz zâlim kimselermişiz!' dediler.

Hayrat Neşriyat

Dediler ki: Tesbih ederiz Seni Rabbımız, gerçekten biz, zalimlerden olmuşuz.

İbni Kesir

Onlar: "Rabbimizin şanı yücedir! Doğrusu biz zulüm işliyorduk!" diye cevap verdiler;

Muhammed Esed

(29-30) Dediler ki: «Ey Rabbimiz! Seni tesbih (tenzih) ederiz, muhakkak ki, biz zalim kimseler olduk.» Artık birbirlerine dönerek birbirlerini levme başladılar.

Ömer Nasuhi Bilmen

"Rabbimizi tesbih ederiz. Doğrusu biz zâlimlermişiz. " dediler.

Ömer Öngüt

Hemen akılları başlarına geldi ve: -Rabbimiz'in şanı yücedir. Biz, zalimlerden olduk, dediler.

Şaban Piriş

(29-30) Bunun üzerine "Sübhansın ya Rabbenâ, her türlü noksandan uzaksın! Doğrusu biz kendimize zulmetmişiz!" deyip, birbirlerini kınamaya başladılar.

Suat Yıldırım

"Rabbimizi tesbih ederiz, doğrusu biz zulmedenlermişiz!" dediler.

Süleyman Ateş

Dediler ki: «Rabbimiz, seni tesbih eder yüceltiriz; gerçekten bizler zalim olanlarmışız.»

Tefhim-ul Kuran

'Rabbimizi tesbih ederiz,' dediler. 'Doğrusu biz kendimize yazık etmişiz.'

Ümit Şimşek

O zaman dediler ki: "Tespih ederiz seni, ey Rabbimiz! Gerçekten biz zalimler olduk."

Yaşar Nuri Öztürk

onlar da: “Rabbimizin şanı yücedir, doğrusu biz yaratılış gayemize aykırı hareket ediyormuşuz” dediler.

Abdullah Parlıyan

(29-32) Onlar, “Ey Rabbimiz! Seni noksan sıfatlardan uzak tutarız. Gerçekten biz, kendimize yazık ettik” dediler. Birbirlerini suçlamaya başladılar. Sonra şöyle dediler: “Yazıklar olsun bize, biz azgın kimseleriz. Belki Rabbimiz bize bundan daha iyisini verir. Biz de ümitle O'na yöneleceğiz.”

Bayraktar Bayraklı

(Onlar:) “Rabbimizi tesbih ederiz, doğrusu biz kendi kendimize zulmetmişiz” dediler.

Cemal Külünkoğlu

Dediler ki: “Rabbimiz münezzehtir, gerçekten bizler zalim olanlarmışız.”

Kadri Çelik

“Seni tesbih ederiz Rabbimiz,” dediler, “(Her işte hüküm Sana aittir; Sen, asla haksızlık yapmazsın.) Doğrusu biz, (kendimizi müstağnî görmekle) zulmettik, kendimize de haksızlık ettik.”

Ali Ünal

Dediler ki: “Rabbimiz seni tesbih ederiz. Gerçekten bizler zalimlermişiz.”

Harun Yıldırım

Onlar "Varlığın kendisi adına hareket ettiği Rabbimizin şanı ne yücedir" dediler; "Meğer biz zalimlerden olup çıkmışız."

Mustafa İslamoğlu

Dediler ki: “Rabbimizi yüceltiriz, gerçekten bizler zalimlermişiz.”

Sadık Türkmen

Onlar da “Rabbimiz her şeyden yücedir. Biz kendimize zulmedenlerden olduk” dediler.

İlyas Yorulmaz

“Bizim Rabbimiz Sübhan’dır (yücedir, herşeyden münezzehtir). Muhakkak ki biz, zalim kimseler olduk.” dediler.

İmam İskender Ali Mihr