Mekke döneminde inmiştir. 52 âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen “el-Kalem” kelimesinden almıştır. “Nûn” sûresi diye de anılır.


يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿٤٢﴾


KALEM SURESİ 42. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

yevme yukşefu an sâkın ve yud'avne ilâ es sucûdi fe lâ yestetîûne
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
yevme gün
yukşefu açılır, açığa çıkar (sırlar) giderilir
an sâkın perde, sırlar, gerçekler
ve yud'avne ve davet edilirler
ilâ es sucûdi secde etmeye
fe artık, fakat
lâ yestetîûne muktedir olamazlar, güçleri yetmez

Gerçeklerin açığa çıktığı gün, secde etmeye davet olunurlar. Fakat (secde etmeye) güçleri yetmez.

KALEM SURESİ 42. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

(42-43) Baldırların açılacağı (işlerin zorlaşacağı) ve kâfirlerin secdeye çağrılıp da gözleri düşmüş ve kendilerini zillet kaplamış bir hâlde buna güç yetiremeyecekleri günü (Kıyamet gününü) düşün. Hâlbuki onlar sağlıklarında secde etmeye çağrılıyorlar (ve buna yanaşmıyorlar)dı.

Diyanet İşleri

O gün, işler güçleşir ve secdeye dâvet edilirler, derken güçleri yetmez.

Abdulbaki Gölpınarlı

O gün incikten açılır ve secdeye davet edilirler; fakat güç getiremezler.

Adem Uğur

Hakikatin açığa çıkıp, Allâh'tan ayrı vücud verdikleri benliklerinin yokluğunu itirafa (secdeye) davet edildikleri süreçte, bunun gereğini yerine getiremeyeceklerdir!

Ahmed Hulusi

İşlerin güçleşip, herkesin paçalarını sıvayıp kaçacak yer aradığı (paçalarının tutuştuğu) gün, secdelere davet edilecekleri gün, secdeye güç yetiremiyecekleri, vakit bulamayacakları gün mâbutlarını çağırsınlar.

Ahmet Tekin

O gün bacak açılır ve secdeye çağrılırlar ama güç yetiremezler.

Ahmet Varol

Ayağın üstünden (örtünün) açılacağı ve onların secdeye çağrılacakları gün, artık güç yetiremezler.

Ali Bulaç

O kıyamet günü ki, iş güçleşip hakikat perdesi açılmağa başlıyacak, secdeye (Hakka boyun eğmeğe) çağrılacaklar; fakat güçleri yetmiyecektir.

Ali Fikri Yavuz

(42-43) O gun isin dehsetinden baldirlar acilir; gozleri donmu3gj olarak yuzlerini zillet burur; Secdeye cagirilirlar ama buna gucleri yetmez. Oysa, kendileri sapasaglam olduklari zaman secdeye cagirilmislardi.

Bekir Sadak

O gün, baldır-bacak açılacak ; secdeye çağrılacaklar ama (buna) güçleri yetmiyecek.

Celal Yıldırım

(42-43) O gün işin dehşetinden baldırlar açılır; gözleri dönmüş olarak yüzlerini zillet bürür; secdeye çağırılırlar ama buna güçleri yetmez. Oysa, kendileri sapasağlam oldukları zaman secdeye çağırılmışlardı.

Diyanet İşleri (eski)

O gün incikten açılır ve secdeye davet edilirler; fakat güç getiremezler.

Diyanet Vakfi

Gün gelecek, onların içyüzleri açığa çıkarılacak, secdeye çağrılacaklar; ancak buna güçleri yetmeyecektir.

Edip Yüksel

O gün ki saktan bir keşf olunur ve secdeye da'vet edilirler o vakıt güçleri yetmez.

Elmalılı Hamdi Yazır

Saktan keşfolunacağı (gerçek bütün çıplaklığıyla ortaya konulup iş büyümeye başladığı) gün secdeye davet edililirler, ama artık güçleri yetmez.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

O gün işler zorlaşır ve secdeye davet edilirler. Fakat güç yetiremezler.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

O gün işin dehşetinden baldırlar açılır; ve secdeye davet edilecekleri gün secde edemezler.

Seyyid Kutub

Ayağın üstünden (örtünün) açılacağı ve onların secdeye çağrılacakları gün, artık güç yetiremezler.

Gültekin Onan

(Hatırla ki o gün) baldır (lar) ın açılacağı, kendilerinin secdeye da'vet edilecekleri bir gündür. Fakat (buna) güc yetiremeyeceklerdir.

Hasan Basri Çantay

O gün (kıyâmet günü) paçalar sıvanır (iş zorlaşır) ve (onlar) secdeye çağrılırlar; fakat güç yetiremezler.

Hayrat Neşriyat

O gün; baldırlar açılır ve secdeye çağrılırlar. Ama buna güç yetiremezler.

İbni Kesir

insan bedeninin bir kemik yığınından ibaret hale getirileceği gün ve onların, (şimdi hakikati inkar edenlerin, Allah'ın huzurunda) secde etmeye çağrılacakları ama onu yapmaya güçlerinin yetmeyeceği gün.

Muhammed Esed

(40-42) Onlara soruver, buna hangisi kefildir? Yoksa onlar için ortaklar mı vardır? Haydi eğer doğru sözlü kimseler iseler o ortaklarını getiriversinler. O gün ki, bacaklar açılır ve secdelere davet olunurlar, artık muktedir olamayacaklardır.

Ömer Nasuhi Bilmen

O gün baldırlar açılır ve secdeye dâvet edilirler, fakat güç getiremezler.

Ömer Öngüt

İşler kızıştığı gün, secdeye çağrılırlar da buna güçleri yetmez.

Şaban Piriş

O gün işler son derece güçleşir, paçalar tutuşur. Bütün insanlar secdeye dâvet edilir, fakat kâfirler secde edemezler.

Suat Yıldırım

Bacaktan açılacağı (paçanın sıvanacağı, işlerin güçleşeceği) ve secdeye da'vet edilecekleri gün (secde) edemezler.

Süleyman Ateş

Ayağın üstünden (örtünün) açılacağı ve onların secdeye çağrılacakları gün, artık güç yetiremezler.

Tefhim-ul Kuran

O gün işler çetinleşir de secdeye çağrılırlar; fakat güçleri yetmez.

Ümit Şimşek

Baldırın çıplak kalacağı, secdelere çağrılacakları gün, onu da yapamayacaklar.

Yaşar Nuri Öztürk

O gün işler güçleşir, onlar secde etmeye çağrılacaklar ama güçleri yetmez ve vakti de geçmiştir zaten.

Abdullah Parlıyan

O gün işler zorlaşır ve secdeye davet edilirler; fakat güç yetiremezler.

Bayraktar Bayraklı

Baldırın çıplak kalacağı (işlerin zorlaşacağı), bütün insanların secdeye davet edileceği gün (inkârcılar) secde etmeye güç yetiremezler.

Cemal Külünkoğlu

İşlerin son derece güçleşip paçaların tutuşacağı ve onların secdeye çağrılacakları gün, artık güç yetiremezler.

Kadri Çelik

Gün gelir, gerçek bütün açıklığıyla ortaya çıkar ve paçalar tutuşur. (İbadete tek lâyık Zât’ın, hükmün tek sahibinin Allah olduğunu göstermek üzere) secdeye davet edilirler, (fakat aynı daveti dünyada reddettikleri, namaz kılmaya, Allah’a teslim olmaya yanaşmadıkları için) buna muvaffak olamazlar.

Ali Ünal

Baldırın açılacağı o günde onlar secde etmeye davet edilecekler de, buna güç yetiremeyecekler.

Harun Yıldırım

O ezici gücün kendini gösterip dizde dermanın kalmadığı ve secdeye davet edilecekleri gün, asla ona güçleri yetmeyecektir.

Mustafa İslamoğlu

Perdenin kalktığı/herşeyin açığa çıktığı ve secdeye davet edildikleri o gün, güç yetiremezler (secde etmek isterler ama edemezler).

Sadık Türkmen

Onlar, o hesap günü, secde etmeye davet edildiklerinde, bacaklarının titremesinden tanınırlar. Secde etmeye güçleri yetmez

İlyas Yorulmaz

Gerçeklerin açığa çıktığı gün, secde etmeye davet olunurlar. Fakat (secde etmeye) güçleri yetmez.

İmam İskender Ali Mihr