Mekke döneminde inmiştir. 52 âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen “el-Kalem” kelimesinden almıştır. “Nûn” sûresi diye de anılır.


فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٥٠﴾


KALEM SURESİ 50. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

fe ictebâ-hu rabbu-hu fe ceale-hu min es sâlihîne
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
fe o zaman, artık, böylece
ictebâ-hu onu seçti
rabbu-hu onun Rabbi
fe o zaman, artık, böylece
ceale-hu onu kıldı
min es sâlihîne salihlerden

Fakat O’nun Rabbi, kendisini seçti, böylece O’nu salihlerden kıldı.

KALEM SURESİ 50. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

(Fakat böyle olmadı.) Rabbi onu (peygamber olarak) seçti ve salih kimselerden kıldı.

Diyanet İşleri

Derken Rabbi, onu seçti de temiz kişilerden kıldı.

Abdulbaki Gölpınarlı

Fakat ardından, Rabbi onu seçti (vahiy verdi) ve onu sâlihlerden kıldı.

Adem Uğur

Rabbi Onu seçti de Onu sâlihlerden (hakikati yaşayanlardan) kıldı.

Ahmed Hulusi

Fakat Rabbi onu peygamber olarak seçti. Dindar, ahlâklı, hayır-hasenat sahibi mü’minler, sâlihler zümresine dâhil etti.

Ahmet Tekin

Ancak Rabbi onu seçti ve onu salihlerden kıldı.

Ahmet Varol

Fakat Rabbi onu seçti ve onu salih olanlardan kıldı.

Ali Bulaç

Fakat Rabbi onu seçti de, kendisini salihlerden (peygamberlerden) kıldı.

Ali Fikri Yavuz

(50-51) Rabbi onu secip iyilerden kildi. Dogrusu inkar edenler, Kuran'i dinlediklerinde nerdeyse seni gozleriyle yikip devireceklerdi. «O delidir» diyorlardi.

Bekir Sadak

Ama Rabbi, onu seçti de iyi-yararlı kişilerden eyledi.

Celal Yıldırım

(50-51) Rabbi onu seçip iyilerden kıldı. Doğrusu inkar edenler, Kuran'ı dinlediklerinde nerdeyse seni gözleriyle yıkıp devireceklerdi. 'O delidir' diyorlardı.

Diyanet İşleri (eski)

Fakat ardından, Rabbi onu seçti (vahiy verdi) ve onu sâlihlerden kıldı.

Diyanet Vakfi

Ancak Rabbi onu seçip erdemlilerden kıldı.

Edip Yüksel

Fakat rabbı onu ıstıfa buyurdu da salihînden kıldı.

Elmalılı Hamdi Yazır

Fakat Rabbi onu seçti de iyilerden kıldı.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Fakat Rabbi onu seçti de iyilerden kıldı.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Fakat Rabbi O'nun duasını kabul etti de onu salih insanlardan yaptı.

Seyyid Kutub

Fakat rabbi onu seçti ve onu salih olanlardan kıldı.

Gültekin Onan

(Bunun ardından) Rabbi onu seçdi de kendisini saalihlerden yapdı.

Hasan Basri Çantay

Fakat Rabbi onu seçmiş de kendisini sâlih kimselerden (bir peygamber) kılmıştı.

Hayrat Neşriyat

Rabbı, onu seçti de salihlerden kıldı.

İbni Kesir

ama (bilindiği gibi,) Rabbi o'nu alıp dürüst ve erdemliler arasına koydu.

Muhammed Esed

(50-51) Fakat onu Rabbi mümtaz kıldı. Artık onu sâlihlerden kılmış oldu. Ve az kaldı ki, o kâfir olanlar, o zikri işittikleri zaman seni gözleriyle kaydırıversinler ve derler ki: «Şüphe yok, o elbette bir mecnûndur.»

Ömer Nasuhi Bilmen

Fakat Rabbi onu seçti ve onu sâlihlerden kıldı.

Ömer Öngüt

Rabbi O’nu seçti ve salih kimselerden kıldı.

Şaban Piriş

Ama Rabbi, kendisini seçti de onu en iyi, en has kullarından kıldı.

Suat Yıldırım

Fakat Rabbi onun du'âsını kabul etti de onu Sâlih (iyi insan)lardan yaptı.

Süleyman Ateş

Fakat Rabbi onu seçti ve onu salih olanlardan kıldı.

Tefhim-ul Kuran

Fakat Rabbi onu seçti ve salih kullarına kattı.

Ümit Şimşek

Fakat Rabbi onu seçilip yüceltti ve barışseverlerden yaptı.

Yaşar Nuri Öztürk

Derken Rabbi O'nu peygamber olarak seçti de doğru dürüstlerden eyledi.

Abdullah Parlıyan

Rabbi onu seçip, iyi kullarından kıldı.

Bayraktar Bayraklı

Fakat Rabbi (duasını kabul edip tekrar onu) seçti ve salih insanlardan yaptı.

Cemal Külünkoğlu

Fakat Rabbi onu seçti ve onu salih olanlardan kıldı.

Kadri Çelik

Ama Rabbisi O’nu seçti ve en iyi, has kullarından kıldı.

Ali Ünal

Fakat Rabbi onu seçti ve onu salih olanlardan kıldı.

Harun Yıldırım

Fakat Rabbi onu (yeniden) seçti ve iyiler arasına kattı.

Mustafa İslamoğlu

Rabbi onu seçti ve salihlerden/iyilerden kıldı.

Sadık Türkmen

Sonra Rabbi onu seçti ve onu salih kullarından birisi yaptı.

İlyas Yorulmaz

Fakat O’nun Rabbi, kendisini seçti, böylece O’nu salihlerden kıldı.

İmam İskender Ali Mihr