Ay Suresi, adını ilk ayetinde yer alan kamer kelimesinden almıştır.


كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ﴿١٨﴾


KAMER SURESİ 18. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

kezzebet âdun fe keyfe kâne azâbî ve nuzuri
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
kezzebet yalanladı
âdun Ad kavmi
fe öyleyse
keyfe nasıl
kâne oldu
azâbî benim azabım
ve nuzuri ve benim uyarılarım

Ad (kavmi) de yalanladı. Öyleyse inzarım (uyarılarım) ve azabım nasıl oldu?

KAMER SURESİ 18. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Âd kavmi de (Hûd’u) yalanladı. Azabım ve uyarılarım nasılmış!

Diyanet İşleri

Âd da yalanlamıştı, derken nasıldı azâbım benim ve korkutuşlarım?

Abdulbaki Gölpınarlı

Ad kavmi (Peygamberleri Hûd'u) yalanladı da azabım ve tehdidim nasılmış (gördüler).

Adem Uğur

Ad da yalanladı! (Peki) benim azabım ve uyarmalarım nasıl oldu?

Ahmed Hulusi

Âd kavmi de, peygamberlerini yalanladı. Sonunda benim azâbım, sorumluluk, hesap ve ceza konusundaki uyarılarım nasılmış gördüler.

Ahmet Tekin

Ad (kavmi) de yalanladı. İşte (bakın) benim azabım ve uyarılarım nasılmış?

Ahmet Varol

Ad (kavmi) de yalanladı. Şu halde Benim azabım ve uyarmam nasılmış?

Ali Bulaç

Âd kavmi de tekzib etti. İşte (bak, Ey Rasûlüm), nasıl oldu azabım ve tehdidlerim!...

Ali Fikri Yavuz

Ad milleti peygamberini yalanlamisti; Benim azabim ve uyarmam nasilmis?

Bekir Sadak

Âd da (peygamberlerini) yalanladı. Benim azabım ve uyarılarım nasılmış (bir görün) ?

Celal Yıldırım

Ad milleti peygamberini yalanlamıştı; Benim azabım ve uyarmam nasılmış?

Diyanet İşleri (eski)

Âd kavmi (Peygamberleri Hûd'u) yalanladı da azabım ve tehdidim nasılmış (gördüler).

Diyanet Vakfi

Ad da yalanladı. Cezalandırmam ve uyarılarım nasılmış!

Edip Yüksel

Tekzib etti de Âd nasıl oldu azâbım ve inzarlarım?

Elmalılı Hamdi Yazır

Ad kavmi de yalanladı, azabım ve uyarılarım nasıl oldu?

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Âd (kavmi) da yalanladı, azabım ve uyarılarım nasıl oldu?

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Adoğulları da peygamberlerini yalanladılar. Ama benim azabım ve uyarmam nasılmış?

Seyyid Kutub

Ad (kavmi) de yalanladı. Şu halde Benim azabım ve uyarmam nasılmış?

Gültekin Onan

Aad (kavmi, peygamberleri Hûd'ü) tekzîb etdi. İşte benim azabım (ve bundan evvel) tehdîdlerim nice imiş (düşünün).

Hasan Basri Çantay

Âd (kavmi) de (peygamberleri Hûd’u) yalanladı; artık (bak onlara) benim azâbım ve korkutmalarım nasılmış?

Hayrat Neşriyat

Ad kavmi de tekzib etti. Benim azabım ve tehdidim nasılmış?

İbni Kesir

Ad (kavmi de) hakikati yalanlamıştı ve uyarılarım gözardı edildiğinde verdiğim azap ne şiddetliydi!

Muhammed Esed

Âd tekzîp etti, artık azabım ve tehdidlerim nâsıl oldu?

Ömer Nasuhi Bilmen

Âd kavmi de yalanlamıştı. Amma azabım ve uyarılarım nasıl oldu?

Ömer Öngüt

Âd da yalanlanmıştı. Benim azabım ve uyarılarım nasılmış?

Şaban Piriş

Âd kavmi de Peygamberlerini yalancı saydı. Nasılmış Benim cezalandırmam ve tehdidim! Görsünler bakalım!

Suat Yıldırım

'Âd da yalanladı, ama azâbım ve uyarılarım nasıl oldu?

Süleyman Ateş

Ad (kavmi) de yalanladı. Şu halde benim azabım ve uyarıp korkutmam nasılmış?

Tefhim-ul Kuran

Âd kavmi de yalanlamıştı. Nasıl oluyormuş uyarılarım ve azabım?

Ümit Şimşek

Âd da yalanlamıştı. Ama nasıl oldu azabım ve uyarılarım!

Yaşar Nuri Öztürk

Âd kavmi de gerçekleri yalanlamıştı. Benim azabım ve uyarılarım nasılmış bir görün bakalım.

Abdullah Parlıyan

‘Âd toplumu da yalanlamıştı. Benim cezalandırmam ve uyarmam nasıl oldu?

Bayraktar Bayraklı

Ad (kavmi de hakikati) yalanladı, fakat azabım ve uyarılarım(ın akıbeti) nasılmış (gördüler)!

Cemal Külünkoğlu

Ad (kavmi) de yalanladı. O halde benim azabım ve uyarıp korkutmam nasılmış, ha?

Kadri Çelik

Âd (halkı da, kendilerine gönderilen Rasûl’ü) yalanladı; fakat görün nasılmış Benim cezalandırmam ve nasıl gerçekleşirmiş tehditlerim!

Ali Ünal

Ad da yalanladı. Şu halde benim azabım ve uyarmam nasılmış?

Harun Yıldırım

'Ad (kavmi) de yalanlamıştı: fakat uyarımın (dinlenilmemesi) halinde azabım nasıl olurmuş, (gördüler).

Mustafa İslamoğlu

Ad kavmi de yalanladı. Azabım ve uyarılarım nasılmış?!

Sadık Türkmen

Ad kavmi de yalanlamıştı. (Bakın bakalım) Azabım ve uyarılarım nasıl olmuş?

İlyas Yorulmaz

Ad (kavmi) de yalanladı. Öyleyse inzarım (uyarılarım) ve azabım nasıl oldu?

İmam İskender Ali Mihr