Mekke döneminde inmiştir. 88 âyettir. Sûre, adını 25. âyette geçen “el-Kasas” kelimesinden almıştır. Kasas, kıssalar anlamında olup Kur’an’da geçen kıssa ve olaylar için kullanılır.


فَرَدَدْنَاهُ إِلَى أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٣﴾


Ayet Transkripsiyonu ve Sade Meali

fe radednâ-hu ilâ ummi-hi key tekarra aynu-hâ ve lâ tahzene ve li ta'leme enne va'dallâhi (va'de allâhi) hakkun ve lâkinne eksera-hum lâ ya'lemûne
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
fe artık
radednâ-hu onu geri verdik, iade ettik
ilâ ummi-hi onun annesine
key için, ... diye
tekarra aynu-hâ onun gözü aydın olsun
ve lâ tahzene ve üzülmesin, mahzun olmasın
ve li ta'leme ve bilmesi için, bilsin diye
enne ... olduğunu
va'dallâhi (va'de allâhi) Allah'ın vaadi
hakkun haktır
ve lâkinne ve lâkin, fakat
eksera-hum onların çoğu
lâ ya'lemûne bilmezler

Böylece onu annesine geri verdik, gözü aydın olsun ve mahzun olmasın ve Allah’ın vaadinin hak olduğunu bilsin diye. Ve lâkin onların çoğu bilmezler.

KASAS SURESİ 13. Ayeti Ali Bulaç Meali

Böylelikle, gözünün aydın olması, üzülmemesi ve gerçekten Allah'ın va'dinin hak olduğunu bilmesi için, onu annesine geri vermiş olduk. Ancak onların çoğu bilmezler.

Ali Bulaç