Mekke döneminde inmiştir. 88 âyettir. Sûre, adını 25. âyette geçen “el-Kasas” kelimesinden almıştır. Kasas, kıssalar anlamında olup Kur’an’da geçen kıssa ve olaylar için kullanılır.


فَجَاءتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاء قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٢٥﴾


Ayet Transkripsiyonu ve Sade Meali

fe câet-hu ıhdâ-humâ temşî alâstihyâin (alâ istihyâin) kâlet inne ebî yed'û-ke li yecziye-ke ecra sekayte lenâ fe lemmâ câe-hu ve kassa aleyhi el kasasa kâle lâ tehaf necevte min el kavmi ez zâlimîne
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
fe câet-hu ona geldiği zaman
ıhdâ-humâ (kızların) ikisinden biri
temşî yürüyor
alâstihyâin (alâ istihyâin) haya ederek, utanarak
kâlet dedi
inne muhakkak ki
ebî benim babam
yed'û-ke seni çağırıyor, davet ediyor
li için
yecziye-ke seni mükâfatlandıracak
ecra bir ecir, ücret
şey
sekayte sen suladın
lenâ bize, bizi, bizimiçin
fe lemmâ olduğu zaman
câe-hu o geldi
ve kassa ve anlattı
aleyhi ona
el kasasa hikâye
kâle dedi
lâ tehaf korkma
necevte sen kurtuldun
min el kavmi kavimden
ez zâlimîne zalimler

İkisinden biri, haya ederek (utanarak) ona geldi: "Muhakkak ki babam, bizim (sürümüzü) sulamandan dolayı bir ecirle mükâfatlandırmak için seni davet ediyor." dedi. Ve (Musa A.S), ona geldiği zaman hikâyesini anlattı. (İhtiyar adam): "Korkma! (Artık) sen, zalimler kavminden kurtuldun." dedi.

KASAS SURESİ 25. Ayeti Ali Bulaç Meali

Çok geçmeden, o iki (kadın)dan biri, (utana utana) yürüyerek ona geldi. "Babam, bizim için sürüleri sulamana karşılık sana mükafaat vermek üzere seni davet etmektedir." dedi. Bunun üzerine ona gelip de olup bitenleri anlatınca o: "Korkma" dedi. "Zalimler topluluğundan kurtulmuş oldun."

Ali Bulaç