Mekke döneminde inmiştir. 88 âyettir. Sûre, adını 25. âyette geçen “el-Kasas” kelimesinden almıştır. Kasas, kıssalar anlamında olup Kur’an’da geçen kıssa ve olaylar için kullanılır.


أَفَمَن وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَن مَّتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ ﴿٦١﴾


Ayet Transkripsiyonu ve Sade Meali

e fe men vaadnâ-hu va'den hasenen fe huve lâkî-hi ke men metta'nâ-hu metâa el hayâti ed dunyâ summe huve yevme el kıyâmeti min el muhdarîne
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
e mi?
fe artık, öyleyse
men kimse
vaadnâ-hu ona vaat ettik, vaadde bulunduk
va'den vaad
hasenen güzel
fe böylece
huve o
lâkî-hi ona kavuştu
ke gibi
men kimse
metta'nâ-hu onu metalandırdık
metâa meta, dünya malı
el hayâti ed dunyâ dünya hayatı
summe sonra
huve o
yevme el kıyâmeti kıyâmet günü
min el muhdarîne hazır bulundurulanlardan

Öyleyse güzel vaadde bulunduğumuz ve böylece ona kavuşan kimse, dünya hayatının meta’ı (malı) ile metalandırdığımız, sonra kıyâmet günü (hesaba çekilmek üzere) hazır bulundurulanlardan olan kimse gibi midir?

KASAS SURESİ 61. Ayeti Ali Bulaç Meali

Şimdi, kendisine güzel bir vaadde bulunduğumuz, dolayısıyla ona kavuşan kişi, dünya hayatının metaı ile metalandırdığımız sonra kıyamet günü (azaba uğramak için) hazır bulundurulan kişi gibi midir?

Ali Bulaç