Mekke döneminde inmiştir. 28. âyetin Medine döneminde indiği de rivayet edilmiştir. 110 âyettir. Sûre, adını; ilk defa dokuzuncu âyette olmak üzere, birkaç yerde geçen “kehf” kelimesinden almıştır. Kehf, mağara demektir.


سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاء ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أَحَدًا ﴿٢٢﴾


Ayet Transkripsiyonu ve Sade Meali

se yekûlûne selâsetun râbiu-hum kelbu-hum ve yekûlûne hamsetun sâdisu-hum kelbu-hum racmen bi el gaybi ve yekûlûne seb'atun ve sâminu-hum kelbu-hum kul rabbî a'lemu bi ıddeti-him mâ ya'lemu-hum illâ kalîlun fe lâ tumâri fî-him illâ mirâen zâhiran ve lâ testefti
(fetva)
fî-him min-hum ehâden
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
se yekûlûne diyecekler
selâsetun üç
râbiu-hum onların dördüncüsü
kelbu-hum onların köpeği
ve yekûlûne ve diyecekler
hamsetun beş
sâdisu-hum onların altıncısı
kelbu-hum onların köpeği
racmen taşlayarak (bilmeden tahminde bulunarak)
bi el gaybi gaybı, bilinmeyeni
ve yekûlûne ve diyecekler
seb'atun yedi
ve sâminu-hum ve onların sekizincisi
kelbu-hum onların köpeği
kul de ki
rabbî Rabbim
a'lemu en iyi bilir
bi ıddeti-him onların adedini, sayısını
mâ ya'lemu-hum onlar bilmezler
illâ ancak, ...'den başka, sadece
kalîlun pek az
fe lâ tumâri artık tartışma, mücâdele etme
fî-him onlar hakkında
illâ ancak, ...'den başka, sadece
mirâen bir tartışma, açık olan (bilinen) tartışma, bir mücadele, munakaşa
zâhiran açık, görünen, zahir olan, bilinen
ve lâ testefti
(fetva)
ve soru sorma, açıklama isteme
: (açıklama, hüküm verme, fetva verme)
fî-him onlar hakkında
min-hum onlardan
ehâden birine

Ve gaybı taşlayarak (bilmeden tahminde bulunarak) diyecekler ki: “(Onların sayısı) üçtür, dördüncü onların köpeğidir.” “Beştir, altıncı onların köpeğidir.” diyecekler. Ve “Yedidir, sekizinci onların köpeğidir.” diyecekler. De ki: “Onların adedini en iyi Allah bilir. Pek azı hariç, onlar bilmezler.” Onlar hakkında, zahir olandan (bilinenden) başka tartışma (mücâdele etme)! Onlar hakkında, onlardan birisine soru sorma (açıklama isteme)!

KEHF SURESİ 22. Ayeti Ali Bulaç Meali

(Sonra gelen kuşaklar) Diyecekler ki: "Üç'tüler, onların dördüncüsü köpekleridir." Ve: "Beştiler, onların altıncısı köpekleridir" diyecekler. (Bu,) Bilinmeyene (gayba) taş atmaktır. "Yedidirler, onların sekizincisi köpekleridir" diyecekler. De ki: "Rabbim, onların sayısını daha iyi bilir, onları pek az (insan) dışında kimse bilemez." Öyleyse onlar konusunda açıkta olan bir tartışmadan başka tartışma ve onlar hakkında bunlardan hiç kimseye bir şey sorma.

Ali Bulaç