Mekke döneminde inmiştir. 28. âyetin Medine döneminde indiği de rivayet edilmiştir. 110 âyettir. Sûre, adını; ilk defa dokuzuncu âyette olmak üzere, birkaç yerde geçen “kehf” kelimesinden almıştır. Kehf, mağara demektir.


وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ﴿٤﴾


KEHF SURESİ 4. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

ve yunzire ellezîne kâlû ittehaze allâhu veleden
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
ve yunzire ve uyarır, korkutur
ellezîne o kimseleri
kâlû dediler
ittehaze allâhu Allah edindi
veleden bir çocuk

Ve (Kur’ân-ı Kerim), “Allah, bir çocuk edindi.” diyenleri uyarır.

KEHF SURESİ 4. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

(2-4) (Allah onu), katından gelecek şiddetli bir azap ile (inanmayanları) uyarmak, salih ameller işleyen mü’minleri, içlerinde ebedî olarak kalacakları güzel bir mükâfat (cennet) ile müjdelemek ve “Allah, bir çocuk edindi” diyenleri de uyarmak için dosdoğru bir kitap kıldı.

Diyanet İşleri

Ve Allah, kendisine oğul edindi diyenleri korkutmak için indirdi.

Abdulbaki Gölpınarlı

Ve "Allah evlât edindi" diyenleri de uyarmak için.

Adem Uğur

"Allâh çocuk edindi" diyenleri de uyarmak için.

Ahmed Hulusi

'Allah oğul edindi.' diyenleri uyarmak için de, Kur’ân’ı doğru ve sağlam bir dayanak kılan Allah’a hamdolsun.

Ahmet Tekin

'Allah çocuk edindi' diyenleri de uyarması üzere (indirdi).

Ahmet Varol

(Bu Kur'an) "Allah çocuk edindi" diyenleri uyarıp korkutur.

Ali Bulaç

Bir de “Allah çocuk edindi” diyenleri (azabla) korkutmak için yapmıştır. (*) Dikkat!...(Secde) âyetidir.

Ali Fikri Yavuz

(1-4) Hamd Allah'a muhsustur ki, kendi katindan siddetli bir baskini haber vermek ve yararli is yapan muminlere, icinde temelli kalacaklari guzel bir mukafati mujdelemek ve : «Allah cocuk edindi» diyenleri uyarmak icin kuluna egri bir taraf birakmadigi dosdogru Kitap'i indirmistir.

Bekir Sadak

(1-2-3-4) Hamd O Allah'a ki, (inkarcı sapıkları) kendi katından şiddetli bir azâb ile korkutmak; iyi-yararlı amellerde bulunan mü'minleri, içinde devamlı kalacakları güzel bir mükâfatla müjdelemek ve «Allah çocuk edindi» diyenleri uyarmak için kulu (Muhammed'e) kitabı indirdi ve onda hiçbir eğrilik meydana getirmedi; onu dosdoğru sapasağlam tuttu.

Celal Yıldırım

(1-4) Hamd Allah'a mahsustur ki, kendi katından şiddetli bir baskını haber vermek ve yararlı iş yapan müminlere, içinde temelli kalacakları güzel bir mükafatı müjdelemek ve : 'Allah çocuk edindi' diyenleri uyarmak için kuluna eğri bir taraf bırakmadığı dosdoğru Kitap'ı indirmiştir.

Diyanet İşleri (eski)

(1-4) Hamd olsun Allah'a ki, O, (insanları) kendi tarafından çetin bir azap ile ikaz etmek, iyi iş ve davranışlarda bulunan müminlere, kendileri için, içinde ebedî kalacakları (cennette) güzel bir ecir bulunduğunu müjdelemek ve «Allah evlât edindi» diyenleri de uyarmak için kuluna (Muhammed'e), kendisinde hiçbir (tezat ve) eğrilik bulunmayan dosdoğru Kitab'ı indirdi.

Diyanet Vakfi

Ve 'ALLAH çocuk edindi,' diyenleri de uyarsın.

Edip Yüksel

Hem şunları inzar etmek için ki «Allah veled edindi» demekteler

Elmalılı Hamdi Yazır

Bir de, «Allah çocuk edindi.» diyenleri uyarmak için.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Ve «Allah çocuk edindi» diyenleri de uyarsın.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Bir de «Allah evlat edindi» diyenleri uyarsın diye.

Seyyid Kutub

(Bu Kuran) "Tanrı çocuk edindi" diyenleri uyarıp korkutur.

Gültekin Onan

(1-2-3-4) (Kâfirleri) cânib (-i ilâhîsi) nden en çetin bir azâb ile korkutmak, güzel güzel amel (ve hareket) lerde bulunan mü'minlere de içinde ebedî kalacakları güzel bir ecr (ve mükâfat) ı müjdelemek, (hele) «Allah evlâd edindi» diyenlere ma'ruz kalacakları kötü aakıbetleri haber vermek için, kendisinde hiç bir eğrilik yapmadığı, o dosdoğru kitabı (Kur'ânı) kulu (Muhammed sallellâhü aleyhi ve sellem) üzerine indiren Allaha hamd olsun.

Hasan Basri Çantay

Hem: 'Allah çocuk edindi' diyenleri korkutsun (diye o Kitâb’ı indirdi)!

Hayrat Neşriyat

Ve: Allah çocuk edindi, diyenleri uyarman için.

İbni Kesir

Ayrıca, (bu ilahi kelam,) "Allah kendine bir oğul edindi" iddiasında bulunanları uyarmak için(dir).

Muhammed Esed

Ve, «Allah (kendisi için) veled edindi» diyenleri de korkutsun (diye o kitabı indirdi).

Ömer Nasuhi Bilmen

Ve “Allah çocuk edindi. ” diyenleri uyarmak için.

Ömer Öngüt

Ve “Allah çocuk edinmiştir.” diyen kimseleri uyarması için indirmiştir.

Şaban Piriş

(2-4) Dosdoğru bir kitap olarak gönderdi. Ta ki Kendi nezdinde inkârcılar için hazırladığı şiddetli azabı bildirerek onları uyarsın. Makbul ve güzel işler yapan müminleri de ebediyyen içinde kalacakları güzel bir mükâfatla müjdelesin ve ta ki "Allah evlat edindi" diyenleri uyarsın.

Suat Yıldırım

Ve: "Allâh çocuk edindi" diyenleri de uyarsın.

Süleyman Ateş

(Bu Kur'an) «Allah çocuk edindi» diyenleri uyarıp korkutmaktadır.

Tefhim-ul Kuran

Bir de 'Allah evlât edindi' diyenleri uyarmak için kitabı indirdi.

Ümit Şimşek

Ve "Allah bir çocuk edindi" diyenleri uyarsın diye indirdi onu.

Yaşar Nuri Öztürk

Ayrıca bu kitap: “Allah kendine bir çocuk edindi” iddiasında bulunanları da uyarmak içindir.

Abdullah Parlıyan

(2-4) Onu dosdoğru bir kitap olarak indirdi ki Allah'ın katından gelecek şiddetli azaba karşı uyarsın; iyi işler yapan müminlere de, kendileri için, içinde süreli bulunacakları güzel bir ödül olduğunu müjdelesin ve “Allah çocuk edindi” diyenleri de uyarsın.

Bayraktar Bayraklı

(2-4) (Allah onu), katından gelecek şiddetli bir azap ile (inanmayanları) uyarmak, faydalı eylemlerde bulunan mü'minleri, içlerinde ebedi kalacakları güzel mükâfat yurdu olan (cennet) ile müjdelemek ve “Allah, bir çocuk edindi” diyenleri de (korkutup) uyarmak için dosdoğru bir kitap kıldı.

Cemal Külünkoğlu

(Bu Kur'an) “Allah çocuk edindi” diyenleri uyarıp korkutmaktadır.

Kadri Çelik

Ve, “Allah çocuk edindi!” diyenleri de uyarsın.

Ali Ünal

Ve "Allah evlât edindi" diyenleri de uyarmak için.

Harun Yıldırım

Bir de "Allah çocuk edindi" diyen kimseleri uyarsın…

Mustafa İslamoğlu

“Allah çocuk edindi” diyenleri uyarmak için.

Sadık Türkmen

Birde, Allah bir çocuk edindi diyenleri uyarması için, indirilmiş bir kitaptır.

İlyas Yorulmaz

Ve (Kur’ân-ı Kerim), “Allah, bir çocuk edindi.” diyenleri uyarır.

İmam İskender Ali Mihr