Kehf Suresi Mekke döneminde inmiştir. 28. âyetin Medine döneminde indiği de rivayet edilmiştir. 110 âyettir. Sûre, adını; ilk defa dokuzuncu âyette olmak üzere, birkaç yerde geçen “kehf” kelimesinden almıştır. Kehf, mağara demektir.


قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿٦٧﴾


Ayet Transkripsiyonu ve Sade Meali

kâle inne-ke len testetîa maiye sabran
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
kâle dedi
inne-ke muhakkak ki sen
len testetîa asla güç yetiremezsin, yapamazsın
maiye benimle beraber, benim maiyetimde
sabran sabırlı olma, sabretmek

(Hızır A.S): “Muhakkak ki sen, benim maiyetimde (iken vuku bulacak olaylara) sabretmeye asla güç yetiremezsin.” dedi.

Kehf Suresi 67. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Adam, şöyle dedi: “Doğrusu sen benimle beraberliğe asla sabredemezsin.”

Diyanet İşleri

O, sen dedi, benimle berâber bulunmaya dayanamazsın.

Abdulbaki Gölpınarlı

Dedi ki: Doğrusu sen benimle beraberliğe sabredemezsin.

Adem Uğur

(Hızır a. s. ) dedi ki: "Sen benimle beraberliğe kesinlikle dayanamazsın (senin varoluş programın ve işlevin zâhire, göz boyutuna dönük; bâtın/gayb boyutuna ait hükümleri, işlevinin gereği bakışla hazmedemezsin)!"

Ahmed Hulusi

Sâlih kulumuz Hızır:
'Sen benimle birlikte bulunmaya asla sabredemezsin' dedi.

Ahmet Tekin

O da dedi ki: 'Doğrusu sen benimle sabretmeye güç yetiremezsin.

Ahmet Varol

Dedi ki: "Gerçekten sen, benimle birlikte olma sabrını göstermeye güç yetiremezsin."

Ali Bulaç

Hızır dedi ki: “- Doğrusu sen benimle asla sabredemezsin.

Ali Fikri Yavuz

(67-68) O: «Sen dogrusu benim yaptiklarima dayanamazsin, bilgice kavrayamadigin bir seye nasil dayanabilirsin?» dedi.

Bekir Sadak

O, «sen benimle beraber elbette pek sabredemezsin» dedi.

Celal Yıldırım

O: 'Sen doğrusu benim yaptıklarıma dayanamazsın, bilgice kavrayamadığın bir şeye nasıl dayanabilirsin?' dedi.

Diyanet İşleri (eski)

Dedi ki: Doğrusu sen benimle beraberliğe sabredemezsin.

Diyanet Vakfi

'Sen benimle birlikte olmaya dayanamazsın,' dedi,

Edip Yüksel

Doğrusu, dedi: sen benimle sabredemezsin

Elmalılı Hamdi Yazır

O: «Doğrusu sen benimle beraber olmaya sabredemezsin.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

(Hızır) dedi ki: «Doğrusu sen benimle asla sabredemezsin.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

O kulumuz, Musa'ya dedi ki; «Sen benimle beraber olmaya katlanamazsın.»

Seyyid Kutub

Dedi ki: "Gerçekten sen, benimle birlikte olma sabrını göstermeye güç yetiremezsin."

Gültekin Onan

O da (Musâya): «Doğrusu sen benim beraberimde sabretmiye asla muktedir olamazsın».

Hasan Basri Çantay

(Hızır, cevâben şöyle) dedi: 'Doğrusu sen, berâberimde sabretmeye aslâ güç yetiremezsin!'

Hayrat Neşriyat

O da dedi ki: Doğrusu sen, benim yaptıklarıma asla dayanamazsın.

İbni Kesir

(Öteki;) "Sen benimle birlikte(yken olacak olanlara) katlanamazsın" dedi,

Muhammed Esed

Dedi ki: «Şüphe yok sen benimle beraber sabra kâdir olamazsın.»

Ömer Nasuhi Bilmen

O da dedi ki: “Doğrusu sen benimle beraber bulunmaya sabredemezsin!”

Ömer Öngüt

O da: -Sen benimle olmaya sabredemezsin, dedi.

Şaban Piriş

(67-68) "Doğrusu" dedi, "sen benimle beraberliğe sabredemezsin. Bütün yönleriyle kavrayamadığın meseleler karşısında nasıl kendini tutabilirsin ki?"

Suat Yıldırım

(O da): "Sen benimle beraber bulunmağa dayanamazsın" dedi.

Süleyman Ateş

Dedi ki: «Gerçekten sen, benimle birlikte olma sabrını göstermeye güç yetiremezsin.»

Tefhim-ul Kuran

O ise 'Sen benim beraberliğime tahammül edemezsin,' dedi.

Ümit Şimşek

Dedi: "Doğrusu sen benimle beraberliğe dayanamazsın."

Yaşar Nuri Öztürk

O da: “Sen benimle birlikteyken, olacak olanlara katlanamazsın” dedi.

Abdullah Parlıyan

O kul, “Sen benimle birlikte olmaya sabredemezsin.”

Bayraktar Bayraklı

(67-68) (Hızır,) şöyle dedi: “Doğrusu sen benimle beraberliğe asla sabredemezsin. İç yüzünü kavrayamayacağın bir bilgiye nasıl sabredebilirsin ki?”

Cemal Külünkoğlu

Dedi ki: “Gerçekten sen, benimle birlikteliğe sabretmeye güç yetiremezsin.”

Kadri Çelik

“İyi de” dedi (ilmi ledün sahibi zat [Hızır]), “sen, benimle beraberliğe asla katlanamazsın.

Ali Ünal

Dedi ki: Doğrusu sen benimle beraberliğe sabredemezsin.

Harun Yıldırım

O, "Korkarım ki sen benimle birlikteliğe sabredemezsin!" dedi (ve ekledi):

Mustafa İslamoğlu

(o kul) dedi ki: ”Doğrusu, sen benimle beraber bulunmaya sabredemezsin!

Sadık Türkmen

O da “Sen benimle beraber olmaya tahammül edip sabır gösteremezsin. ”

İlyas Yorulmaz

(Hızır A.S): “Muhakkak ki sen, benim maiyetimde (iken vuku bulacak olaylara) sabretmeye asla güç yetiremezsin.” dedi.

İmam İskender Ali Mihr