Mekke döneminde inmiştir. Medine döneminde indiği de rivayet edilmiştir. 3 âyettir. Kevser, çok hayır, bereket demektir. Cennette Hz. Peygambere mahsus bir havuzun da adıdır.


إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ﴿٣﴾


KEVSER SURESİ 3. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

inne şânie-ke huve el ebteru
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
inne muhakkak
şânie-ke sana buğzetti
huve o
el ebteru ebter, soyu kesik

Muhakkak ki sana (nesli kesik diye) buğzeden, o kendisi ebterdir (soyu kesiktir).

KEVSER SURESİ 3. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Doğrusu sana buğzeden, soyu kesik olanın ta kendisidir.

Diyanet İşleri

Şüphesiz, sana buğzeden yok mu, odur nesli kesilen.

Abdulbaki Gölpınarlı

Asıl sonu kesik olan, şüphesiz sana hınç besleyendir.

Adem Uğur

Muhakkak ki sana hıncı olan var ya, asıl odur ebter (soyu kesik)!

Ahmed Hulusi

Asıl sana buğzedenin, hınç duyanın, işte onun soyu kurumuş, ocağı sönmüştür, dünyevî ve uhrevî hayırdan yoksundur.

Ahmet Tekin

Doğrusu asıl sonu kesik olan, sana kin besleyendir.

Ahmet Varol

Doğrusu, asıl ebter (soyu kesik) olan sana kin duyandır.

Ali Bulaç

Doğrusu, sana (evlâdsız, nesli kesik deyip) dil uzatandır; hayırsız nesli kesik...

Ali Fikri Yavuz

Dogrusu adi sani ortadan kalkacak olan, sana kin tutan kimsedir. *

Bekir Sadak

Asıl soyu kesilen, ismi unutulan, sana kin besleyip düşmanlık eden kimsedir.

Celal Yıldırım

Doğrusu adı sanı ortadan kalkacak olan, sana kin tutan kimsedir.

Diyanet İşleri (eski)

(1-3) (Resûlüm!) Kuşkusuz biz sana Kevser'i verdik. Şimdi sen Rabbine kulluk et ve kurban kes. Asıl sonu kesik olan, şüphesiz sana hınç besleyendir.

Diyanet Vakfi

Asıl mahfolacak olanlar sana kin duyanlardır.

Edip Yüksel

doğrusu sana buğz edendir ebter.

Elmalılı Hamdi Yazır

Doğrusu sana kin besleyendir soyu kesik olan!

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Muhakkak ki sonu kesik olan, sana buğzedendir.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Doğrusu adı sanı ortadan kalkacak olan sana kin tutan kimsedir.

Seyyid Kutub

Doğrusu, asıl ebter (soyu kesik) olan sana kin duyandır.

Gültekin Onan

Sana buğzeden (yok mu? İşte asıl) zürriyetsiz olan şübhesiz Odur.

Hasan Basri Çantay

Doğrusu asıl ebter (nesli kesik) olan, sana kin besleyendir.

Hayrat Neşriyat

Sana buğzeden; şüphesiz ki zürriyetsiz olan, işte odur.

İbni Kesir

Şu gerçek ki, senden nefret eden, (her türlü iyilik ve güzellikten) kesilmektedir!

Muhammed Esed

Muhakkak ki o sana buğz edendir, (asıl) ebter (olan).

Ömer Nasuhi Bilmen

Doğrusu adı sanı ortadan kalkacak olan, sana kin tutan dil uzatan kimsedir.

Ömer Öngüt

Gerçek şu ki sana kin besleyen /düşmanının soyu kesiktir.

Şaban Piriş

Doğrusu, seni kötüleyendir ebter!

Suat Yıldırım

Asıl sonu kesik olan, sana buğzedendir.

Süleyman Ateş

Senin düşmanın, asıl sonu kesik (ebter) olandır.

Tefhim-ul Kuran

Asıl soyu kesik olan, sana kin besleyendir.

Ümit Şimşek

Kuşkun olmasın ki ebter/soyu kesik, seni kötüleyenin ta kendisidir!

Yaşar Nuri Öztürk

Böylece seninle alay eden, senden nefret edip sana kin besleyen düşmanlarının soyu sopu kalmayacak, nesli tükenecek, ardı arkası kesilip güdük kalacak olanlar onlardır.

Abdullah Parlıyan

Asıl “nesli kesik” olan, sana buğzedendir.

Bayraktar Bayraklı

Doğrusu, sana (nesli kesik diyerek) dil uzatandır hayırsız nesli kesik.

Cemal Külünkoğlu

Senin düşmanın, asıl odur soyu kesik olan.

Kadri Çelik

Gerçek şu ki, “soyu kesik” diyerek seni ayıplamaya kalkandır gerçekte soyu kesik (ve gerçek hayır ve bereketten mahrum) olan

Ali Ünal

Doğrusu asıl soyu kesik sana buğz edendir.

Harun Yıldırım

Bir başka gerçek de şu ki; (hayırdan) tamamen kesilip kopmuştur senden nefret eden.

Mustafa İslamoğlu

Asıl sonu kötü olan, sana kin tutan/seni ayıplayandır.

Sadık Türkmen

Senin soyunun kesik olduğunu söyleyenlerin, kendi soyları kesiktir.

İlyas Yorulmaz

Muhakkak ki sana (nesli kesik diye) buğzeden, o kendisi ebterdir (soyu kesiktir).

İmam İskender Ali Mihr