Mekke döneminde inmiştir. 44 âyettir. Sûre, adını üçüncü âyetteki “el-Me’âric” kelimesinden almıştır. Me’âric, yükselme yolları demektir.


وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ﴿٢١﴾


MEÂRİC SURESİ 21. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

ve izâ messe-hu el hayru menûan
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
ve izâ messe-hu ve ona dokunduğu zaman
el hayru bir hayır
menûan hayırdan men eden, cimrilik eden

Ve kendisine bir hayır dokunduğu zaman cimrilik edendir.

MEÂRİC SURESİ 21. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Ona bir hayır dokunduğunda da eli sıkıdır.

Diyanet İşleri

Ve bir hayır elde ederse vermez, kıskanır.

Abdulbaki Gölpınarlı

Ona imkân verildiğinde ise pinti kesilir.

Adem Uğur

Ona hayır ulaştığında ise pinti, bencildir!

Ahmed Hulusi

Kendisine hayır kapıları açıldı mı da başkalarını nasiplendirmez.

Ahmet Tekin

İyilik dokunduğunda da engelleyicidir (cimridir).

Ahmet Varol

Ona bir hayır dokunduğunda engelleyici olur (veya cimrilik eder).

Ali Bulaç

Ona hayır (mal) isabet edince de kıskanç...

Ali Fikri Yavuz

Bir iyilige ugrarsa onu herkesten meneder;

Bekir Sadak

Bir iyilik erişince de (kıskanır da onu başkasından) men'eder.

Celal Yıldırım

Bir iyiliğe uğrarsa onu herkesten meneder;

Diyanet İşleri (eski)

Ona imkân verildiğinde ise pinti kesilir.

Diyanet Vakfi

Kendisine iyilik dokunduğu zaman ise cimridir.

Edip Yüksel

Hayır dokundumu kıskanç

Elmalılı Hamdi Yazır

hayır dokununca kıskançtır.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Kendisine hayır dokundu mu cimrilik eder.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Kendisine hayır dokundu mu yoksullara yardım etmez..

Seyyid Kutub

Ona bir hayır dokunduğunda engelleyici olur (veya cimrilik eder).

Gültekin Onan

ona hayır dokununca da çok cimri dir.

Hasan Basri Çantay

Ona hayır dokunduğu zaman da cimridir (Allah yolunda sarf etmez, şükretmez).

Hayrat Neşriyat

Kendisine bir hayır dokununca da çok cimridir.

İbni Kesir

bir iyilik ile karşılaşınca da onu bencilce (sahiplenip başka insanlardan) uzak tutar.

Muhammed Esed

(21-22) Ve ona hayır dokunduğu zaman da çok cimridir, kıskançtır. Namaz kılanlar müstesna.

Ömer Nasuhi Bilmen

Bir iyilik dokunduğunda ise cimri kesilir, onu herkesten meneder.

Ömer Öngüt

Bir iyilik dokununca da çok cimridir.

Şaban Piriş

Ama servet sahibi olunca da pinti kesilir.

Suat Yıldırım

Kendisine hayır dokundu mu yardım etmez (sıkı sıkı tutar).

Süleyman Ateş

Ona bir hayır dokunduğunda engelleyici olur (veya cimrilik eder) .

Tefhim-ul Kuran

Hayır eriştiğinde ise cimrileşir.

Ümit Şimşek

Kendisine hayır ve nimet ulaşınca ondan başkalarının yararlanmasına engel olur.

Yaşar Nuri Öztürk

Bir iyilik ile karşılaşınca da onu bencilce sahiplenip başkalarına vermez, uzak tutar.

Abdullah Parlıyan

(19-21) İnsanoğlu gerçekten cimri yaratılmıştır. Kendisine fenalık dokunduğunda sızlanır, feryat eder. Kendisine imkân dokunduğunda pinti kesilir.[676]

Bayraktar Bayraklı

Ona bir hayır dokunduğunda da eli sıkıdır (cimrilik eder).

Cemal Külünkoğlu

Ona bir hayır dokunduğunda cimrilik eder.

Kadri Çelik

Bir hayra konunca da onu başkalarıyla paylaşmak istemez.

Ali Ünal

Kendisine bir hayır dokunduğu zaman da cimrilik eder.

Harun Yıldırım

ama bir iyiliğe nail olduğu zaman da onu herkesten kıskanır.

Mustafa İslamoğlu

Ona iyilik dokunduğu zaman, cimrilik eder!

Sadık Türkmen

Bir iyilik dokunduğunda ise, o iyiliği başkalarıyla paylaşmaz.

İlyas Yorulmaz

Ve kendisine bir hayır dokunduğu zaman cimrilik edendir.

İmam İskender Ali Mihr