Mekke döneminde inmiştir. 44 âyettir. Sûre, adını üçüncü âyetteki “el-Me’âric” kelimesinden almıştır. Me’âric, yükselme yolları demektir.


لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿٢٥﴾


MEÂRİC SURESİ 25. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

li es sâili ve el mahrûmi
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
li için
es sâili isteyenler
ve el mahrûmi ve mahrum olanlar için

İsteyenler ve mahrum olanlar için.

MEÂRİC SURESİ 25. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

(24-25) Onlar, mallarında; isteyenler ve (isteyemeyip) mahrum kalanlar için belli bir hak bulunan kimselerdir.

Diyanet İşleri

İsteyene ve mahrûm olana.

Abdulbaki Gölpınarlı

Sâile ve mahrûma (vermek için).

Adem Uğur

Yardım talep eden ve mahrum için.

Ahmed Hulusi

Yardım isteyenlerin, medet umanların ve iffetinden ağzını açmayan yoksulların, mallarında vermekle mükellef oldukları belirlenmiş hakları vardır.

Ahmet Tekin

Dilenci ve yoksul için.

Ahmet Varol

Yoksul ve yoksun olan(lar) için.

Ali Bulaç

Hem dilenen, hem de iffetinden dilenemiyen için...

Ali Fikri Yavuz

(22-27) Ancak namaz kilip namazlarinda yoksul ve yoksuna belirli bir hak taniyanlar, ceza gununu dogrulayanlar, Rablerinin azabindan korkanlar boyle degildir.

Bekir Sadak

(24-25) Mallarında, muhtaç durumda olana, maldan yoksun bulunana belirli bir hak ayıranlar.

Celal Yıldırım

(22-27) Ancak namaz kılıp namazlarında yoksul ve yoksuna belirli bir hak tanıyanlar, ceza gününü doğrulayanlar, Rablerinin azabından korkanlar böyle değildir.

Diyanet İşleri (eski)

(24-25) Mallarında, isteyene ve (isteyemediği için) mahrum kalmışa belli bir hak tanıyanlar;

Diyanet Vakfi

İsteyen yoksula ve yoksuna...

Edip Yüksel

Hem sâil için hem mahrum

Elmalılı Hamdi Yazır

Hem isteyen için, hem de istemekten utanan yoksul için.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Hem isteyen için, hem de istemekten utanan yoksul için.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Saile ve mahruma.

Seyyid Kutub

Yoksul ve yoksun olan(lar) için.

Gültekin Onan

(24-25) Mallarında sâil ve mahrum için belli bir hak tanıyanlar,

Hasan Basri Çantay

(24-25) Ve onlar ki mallarında, dilenen ve (iffetinden dolayı dilenmeyip) mahrum kalanlar için belli bir hak (olan zekât) vardır (o hakkı onlara verirler).

Hayrat Neşriyat

Dilenen ve yoksula.

İbni Kesir

(yardım) isteyenlerin ve (hayatın güzel şeylerinden) yoksun bulunanların;

Muhammed Esed

Dilenen ve mahrum olan için.

Ömer Nasuhi Bilmen

İsteyenin ve mahrum olanın (iffetinden dolayı isteyemeyenin).

Ömer Öngüt

İsteyene ve mahrum olana..

Şaban Piriş

(24-25) Onlar o kimselerdir ki mallarında isteyen ve yoksun olanların haklarını ayırırlar.

Suat Yıldırım

Sâile ve mahruma (isteyene ve utancından dolayı istemeyip mahrum kalana).

Süleyman Ateş

Yoksul ve yoksun olan(lar) için.

Tefhim-ul Kuran

İsteyen ve istemeyen yoksullar için.

Ümit Şimşek

Yoksul ve yoksun için.

Yaşar Nuri Öztürk

ki, onlar yardım isteyen kimselerle, istemeyen mahrum kalan kimselerdir.

Abdullah Parlıyan

(24-25) Mallarında dilenciye ve yoksula ait belli bir hak vardır.

Bayraktar Bayraklı

(24-25) Onlar (bilirler) ki, gerek dilenen, gerekse (iffetinden dolayı dilenmeyip) yoksun kalan (fakire vermek) için mallarında (onların) belirli bir hakkı vardır.

Cemal Külünkoğlu

Hem isteyen için, hem de istemekten utanan yoksul için.

Kadri Çelik

İstemekten başka çıkar yol bulamayan yoksulların ve (muhtaç oldukları halde, hallerini gizledikleri ve isteyemedikleri için) ihtiyaç içinde oldukları bilinmeyenlerin.

Ali Ünal

Dilenen ve yoksul için.

Harun Yıldırım

Hassaten yardım isteyenlerin ve (isteyemediği için) mahrum kalanların...

Mustafa İslamoğlu

Hem isteyen ve Hem de yoksun/mahrum bırakılanlar için.

Sadık Türkmen

İsteyen ihtiyaç sahiplerine ve maldan mahrum bırakılmış fakirlere verirler.

İlyas Yorulmaz

İsteyenler ve mahrum olanlar için.

İmam İskender Ali Mihr