Mekke döneminde inmiştir. 44 âyettir. Sûre, adını üçüncü âyetteki “el-Me’âric” kelimesinden almıştır. Me’âric, yükselme yolları demektir.


وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴿٣٢﴾


MEÂRİC SURESİ 32. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

ve ellezîne hum li emânâti-him ve ahdi-him râûne
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
ve ellezîne ve onlar
hum onlar
li için, ...'e
emânâti-him emanetleri
ve ahdi-him ve ahdleri
râûne riayet edenler

Ve onlar emanetlerine ve ahdlerine riayet edenlerdir.

MEÂRİC SURESİ 32. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Onlar, emanetlerini ve verdikleri sözü gözeten kimselerdir.

Diyanet İşleri

Ve öyle kişilerdir onlar ki emânetlerine ve ahitlerine riâyet ederler.

Abdulbaki Gölpınarlı

Emanetlerine ve ahitlerine riayet edenler;

Adem Uğur

Onlar ki (insanın yüklendiği) emanetlerine ve (Allâh'a) ahdlerine riayet edicilerdir!

Ahmed Hulusi

Mü’minler, kamu görevlerini, sorumluluklarını yerine getirenler, toplumda güven ortamı sağlayanlar, emanete, ahitlerine, taahhütlerine, sözlerine riayet edenlerdir.

Ahmet Tekin

(Yine) onlar emanetlerini ve ahitlerini gözetirler.

Ahmet Varol

(Bir de) Onlar, kendilerine verilen emanete ve verdikleri ahde (harfiyyen) riayet edenlerdir.

Ali Bulaç

Onlar ki, emanetlerine ve verdikleri söze riayet edenler,

Ali Fikri Yavuz

Emanetlerini ve sozlerini yerine getirenler,

Bekir Sadak

Emanetlerini ve verdikleri sözü yerine getirirler.

Celal Yıldırım

Emanetlerini ve sözlerini yerine getirenler,

Diyanet İşleri (eski)

Emanetlerine ve ahitlerine riayet edenler;

Diyanet Vakfi

Onlar güvenilirdirler, sözlerine bağlıdırlar;

Edip Yüksel

Ve onlar ki emanetlerine ve ahdlerine riayet ederler

Elmalılı Hamdi Yazır

Ve onlar ki, kendilerine emanet edileni korur, verdikleri sözü yerine getirirler.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Onlar emanetlerini ve ahitlerini gözetirler.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Emanetlerini ve ahidlerini gözetirler.

Seyyid Kutub

(Bir de) Onlar, kendilerine verilen emanete ve verdikleri ahde (harfiyyen) riayet edenlerdir.

Gültekin Onan

(Şunlar da müstesna:) Emânetlerine ve ahidlerine riaayet edenler.

Hasan Basri Çantay

Yine o kimseler (o namaz kılanlar) ki, onlar emânetlerini ve sözlerini yerine getirenlerdir.

Hayrat Neşriyat

Ve onlar ki; emanetlerine ve ahidlerine riayet ederler.

İbni Kesir

emanetlere ve ahidlerine riayet edenler;

Muhammed Esed

(32-33) Ve onlar ki emanetlerine ve ahdlerine riâyet ederler. Ve onlar ki, şehâdetlerini doğruca ikame ederler.

Ömer Nasuhi Bilmen

O müminler ki, emanetlerini ve sözlerini yerine getirirler.

Ömer Öngüt

Onlar, emanetlerine ve sözlerine riayet ederler.

Şaban Piriş

Onlar üzerlerine aldıkları emanetlere ve verdikleri sözlere riayet ederler.

Suat Yıldırım

Emânetlerini ve ahidlerini gözetirler.

Süleyman Ateş

(Bir de) Onlar, kendilerine verilen emanete ve verdikleri ahde (harfiyyen) riayet edenlerdir.

Tefhim-ul Kuran

Onlar emanet ve ahidlerine riayet ederler.

Ümit Şimşek

Bunlar, kendilerindeki emanetlere ve ahitlerine sadık kalırlar.

Yaşar Nuri Öztürk

Emanetlerini gözetir ve verdikleri sözlere uyarlar.

Abdullah Parlıyan

Emanetlerini ve sözlerini yerine getirirler.

Bayraktar Bayraklı

Onlar, kendilerine verilen emanete ve verdikleri söze riayet edenlerdir.

Cemal Külünkoğlu

(Bir de) Onlar, kendilerine verilen emanete ve verdikleri söze (harfiyen) riayet edenlerdir.

Kadri Çelik

Onlar, üzerlerindeki ve kendilerine tevdi edilen her türlü emaneti dikkatle gözetir ve verdikleri sözleri tastamam yerine getirirler.

Ali Ünal

Onlar ki emanetlerine ve sözleşmelerine uyarlar.

Harun Yıldırım

Onlar ki, emanetlerine ve sözlerine riayet ederler.

Mustafa İslamoğlu

Onlar emanetlerini ve sözleşmelerini gözetenlerdir!

Sadık Türkmen

O namaz kılanlar emanetleri ve ahitlerini yerine getirmeye özen gösterirler.

İlyas Yorulmaz

Ve onlar emanetlerine ve ahdlerine riayet edenlerdir.

İmam İskender Ali Mihr

Onlar ki emanetlerine ve verdikleri söze riayet ederler.

Abdullah Aydın

Onlar ki, emanetlerine ve verdikleri söze riayetkârdırlar.

Ahmet Davudoğlu

(Ancak) Onlar (ki) kendilerine verilen emanete ve verdikleri söze riayet edenlerdir.

Ali Arslan

Onlar ki, emanetlerine ve verdikleri sözlerine riayet ederler.

Arif Pamuk

Emânetlerine ve ahdlerine riâyet edenler...

Ayntabî Mehmet Efendi

Ve onlar ki, emanetlerine ve sözlerine riayet ederler.

Bahaeddin Sağlam

Emanetlerine ve ahdlerine riayet edenler...

Diyanet Vakfı (1993)

Onlar, emânetlerini ve ahidlerini gözetenlerdir.

Hasan Tahsin Feyizli

Emanetlerini ve sözlerini yerine getirenler...

Hüseyin Atay, Yaşar Kutluay

“Onlar emanetlerine ve sözlerine riâyet de edenler.”

Hüseyin Kaleli

Onlar Allah'a ve kullara karşı olan emanet ve mes'uliyetlerini yerine getirirler ve sözlerinde dururlar.

İsmail Mutlu, Şaban Döğen

Emanetlerine ve ahdlerine riayet edenler...

Bir Heyet

Onlar emanetlerine ve ahitlerine riayet eden.

Nedim Yılmaz

Emanetlerine, vaitlerine riayet edenler.

Ömer Rıza Doğrul

Emanetlerini ve ahdlerini yerine getirenler...

Talat Koçyiğit

Şunlar ki, emanetlerine ve ahidlerine riayet ederler.

Ziya Kazıcı, Necip Taylan