Mekke döneminde inmiştir. 56 âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen “el-Müddessir” kelimesinden almıştır.


قُمْ فَأَنذِرْ ﴿٢﴾


MUDDESSİR SURESİ 2. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

kum fe enzir
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
kum kalk
fe bundan sonra, artık
enzir inzar et, uyar

Kalk, artık inzar et (uyar).

MUDDESSİR SURESİ 2. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Kalk da uyar.

Diyanet İşleri

Kalk da korkut.

Abdulbaki Gölpınarlı

Kalk, ve (insanları) uyar.

Adem Uğur

Kalk da uyar!

Ahmed Hulusi

Kalk, meydanlara çık, İslamı öğret, insanların ihtiyaçlarıyla sorumluluklarıyla ilgilen, Müslümanları denetle, artık insanları ve cinleri uyar.

Ahmet Tekin

Kalk ve uyar.

Ahmet Varol

Kalk (ve) bundan böyle uyar.

Ali Bulaç

Kalk da (kavmini Allah’ın azabı ile) korkut; (iman etmezlerse azaba uğrıyacaklarını kendilerine haber ver).

Ali Fikri Yavuz

Kalk da uyar.

Bekir Sadak

Kalk da (yanlış yolda olanları) uyar.

Celal Yıldırım

Kalk da uyar.

Diyanet İşleri (eski)

Kalk, ve (insanları) uyar.

Diyanet Vakfi

Kalk ve uyar.

Edip Yüksel

Kalk artık inzar et

Elmalılı Hamdi Yazır

kalk artık uyar,

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Kalk artık uyar.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Kalk da uyar.

Seyyid Kutub

Kalk (ve) bundan böyle uyar.

Gültekin Onan

kalk, artık (kâfirleri azâb ile) korkut.

Hasan Basri Çantay

Kalk! (Ve) artık (insanları Allah’ın azâbı ile) korkut!

Hayrat Neşriyat

Kalk ve uyar.

İbni Kesir

Kalk ve uyar!

Muhammed Esed

Kalk artık korkut.

Ömer Nasuhi Bilmen

Kalk da (insanları) uyar.

Ömer Öngüt

Kalk ve uyar.

Şaban Piriş

(1-10) Ey örtüye bürünen! (İnziva arzu eden!) Ayağa kalk ve insanları uyar. Rabbinin büyüklüğünü an. Elbiseni tertemiz tut, maddî manevî kirlerden arın, pis ve murdar olan her şeyden kaçın! Verdiğini çok bularak minnet etme! Rabbinin yolunda sabret! Sûr’a üflendiği gün, Doğrusu, o çok çetin bir gün! Kâfirlere hiç kolay olmayan bir gün!

Suat Yıldırım

Kalk, uyar.

Süleyman Ateş

Kalk (ve) bundan böyle uyarıp korkut.

Tefhim-ul Kuran

Kalk ve uyar.

Ümit Şimşek

Kalk da uyar!

Yaşar Nuri Öztürk

Kalk ve insanları uyar.

Abdullah Parlıyan

Kalk ve uyar!

Bayraktar Bayraklı

Kalk ve (yanlış yolda olanları) uyar!

Cemal Külünkoğlu

Kalk (ve) bundan böyle uyarıp korkut.

Kadri Çelik

Kalk ve uyar!

Ali Ünal

Kalk; artık uyar!

Harun Yıldırım

Kalk ve (insanları) uyar!

Mustafa İslamoğlu

Artık kalk, uyar!

Sadık Türkmen

Kalk ve uyar.

İlyas Yorulmaz

Kalk, artık inzar et (uyar).

İmam İskender Ali Mihr